Ročník 2015

1. místo

Multikriteriální cykloplánování s rozšířenou reprezentací křižovatek

Multikriteriální cykloplánování s rozšířenou reprezentací křižovatek

Autor práce

Žilecký Pavol
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Hrnčíř Jan Mgr.

O projektu

2. místo

Monitorování dopravy z leteckých videí

Monitorování dopravy z leteckých videí

Autor práce

Adam Babinec
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Jaroslav Rozman

O projektu

3. místo

Robustní simulace přenosu světla v opticky aktivních médiích

Robustní simulace přenosu světla v opticky aktivních médiích

Autor práce

Petr Vévoda
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

Jaroslav Křivánek

O projektu

Další finalisté ročníku 2015

Časovopriestorový model významných čŕt ľudskej pozornosti vo videosekvenciách

Časovopriestorový model významných čŕt ľudskej pozornosti vo videosekvenciách

Autor práce

Polatsek Patrik
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Benešová Vanda, Ing.PhD.

O projektu

Cross-matching engine pro inkrementální fotometrickou přehlídku oblohy

Cross-matching engine pro inkrementální fotometrickou přehlídku oblohy

Autor práce

Nádvorník Jiří
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

RNDr. Petr Škoda, CSc.

O projektu

Rámec pro plánovací problémy

Rámec pro plánovací problémy

Autor práce

Magdalena Metlická
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. MSc. Donald David Davendra, Ph.D.

O projektu

Vizualizační techniky pro porovnávání 3D modelů obličejů

Vizualizační techniky pro porovnávání 3D modelů obličejů

Autor práce

Katarína Furmanová
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Igor Chalás

O projektu

Využitie Houghovej transformácie pri rozpoznávaní spŕšok tvorených časticami ultravysokých energií

Využitie Houghovej transformácie pri rozpoznávaní spŕšok tvorených časticami ultravysokých energií

Autor práce

Jozef Vasilko
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ján Genči

O projektu

Webový asistent na podporu data-mining projektov

Webový asistent na podporu data-mining projektov

Autor práce

Mgr. Štefan Bocko
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedoucí práce

RNDr. Tomáš Horváth, Ph.D.

O projektu

Semifinalisté a ostatní účastníci

ORGANIZÁTOŘI

HLAVNÍ PARTNER

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZÁŠTITU POSKYTLI