Galerie nejlepších 2015

Další finalisté ročníku 2015

Patrik Polatsek Časovopriestorový model významných čŕt ľudskej pozornosti vo videosekvenciách

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Ing. Vanda Benešová, PhD.

O projektu

Jiří Nádvorník Cross-matching engine pro inkrementální fotometrickou přehlídku oblohy

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

RNDr. Petr Škoda, CSc.

O projektu

Magdalena Metlická Rámec pro plánovací problémy

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. MSc. Donald David Davendra, Ph.D.

O projektu

Katarína Furmanová Vizualizační techniky pro porovnávání 3D modelů obličejů

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Igor Chalás

O projektu

Jozef Vasilko Využitie Houghovej transformácie pri rozpoznávaní spŕšok tvorených časticami ultravysokých energií

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ján Genči

O projektu

Mgr. Štefan Bocko Webový asistent na podporu data-mining projektov

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedoucí práce

RNDr. Tomáš Horváth, Ph.D.

O projektu

Všechny projekty

Algoritmy pro rozvrhování úloh s různými stupni kritičnosti a relativními časovými omezeními

Algoritmy pro rozvrhování úloh s různými stupni kritičnosti a relativními časovými omezeními

Autor práce

Cincibus Petr
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Šůcha Přemysl Ing., Ph.D.

O projektu

Analýza a hodnocení komunikačních toků aplikační podpory

Analýza a hodnocení komunikačních toků aplikační podpory

Autor práce

Michael Čihák
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Vlasta Střížová, CSc.

O projektu

Analýza bio-signálů

Analýza bio-signálů

Autor práce

Martin Barteček
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Petr Gajdoš, Ph.D.

O projektu

Analýza počtu iterací cyklů

Analýza počtu iterací cyklů

Autor práce

Pavel Čadek
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Jan Strejček

O projektu

Android aplikace pro vizualizaci dopravních dat ze systému C2X

Android aplikace pro vizualizaci dopravních dat ze systému C2X

Autor práce

Tomáš Chlápek
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Jitka Kreslíková

O projektu

Aplikácia metód Umelej inteligencie pri vytváraní agenta hrajúceho strategické hry v reálnom čase

Aplikácia metód Umelej inteligencie pri vytváraní agenta hrajúceho strategické hry v reálnom čase

Autor práce

Maritn Certicky
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Peter Sinčák

O projektu

Autentizace na chytrých telefonech pomocí malých otřesů

Autentizace na chytrých telefonech pomocí malých otřesů

Autor práce

Zdeňka Sitová
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Václav Matyáš

O projektu

Automatický odhad nadmořské výšky z obrazu

Automatický odhad nadmořské výšky z obrazu

Autor práce

Jan Vašíček
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Martin Čadík

O projektu

Bezdotykové řízení polohy koncového efektoru manipulátoru

Bezdotykové řízení polohy koncového efektoru manipulátoru

Autor práce

Josef Kolaja
Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Vedoucí práce

Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.

O projektu

Bezpečnost a důvěra v komponentovém modelu DEECo

Bezpečnost a důvěra v komponentovém modelu DEECo

Autor práce

Ondřej Štumpf
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

Tomáš Bureš

O projektu

Bot pro Starcraft: Broodwar

Bot pro Starcraft: Broodwar

Autor práce

Mgr. Radomír Škrabal
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedoucí práce

Mgr. Petr Osička, Ph.D.

O projektu

Časovopriestorový model významných čŕt ľudskej pozornosti vo videosekvenciách

Autor práce

Patrik Polatsek
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Ing. Vanda Benešová, PhD.

O projektu

Cross-matching engine pro inkrementální fotometrickou přehlídku oblohy

Autor práce

Jiří Nádvorník
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

RNDr. Petr Škoda, CSc.

O projektu

Didaktická pomůcka pro střední školy – Základy práce v programech pro tvorbu webových stránek

Didaktická pomůcka pro střední školy – Základy práce v programech pro tvorbu webových stránek

Autor práce

Lukáš Nimberger
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

Vedoucí práce

Karel Perůtka

O projektu

DIRAC v prostredí Microsoft Windows: adaptácia a vysokovýkonné počítanie

DIRAC v prostredí Microsoft Windows: adaptácia a vysokovýkonné počítanie

Autor práce

Mgr. Ivan Hraško
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied

Vedoucí práce

doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.

O projektu

Distribuovaný algoritmus diferenciální evoluce v platformě nezávislém jazyce

Distribuovaný algoritmus diferenciální evoluce v platformě nezávislém jazyce

Autor práce

Petr Sklenička
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.

O projektu

Dotazovací engine grafové databáze využívající stromové dekompozice

Dotazovací engine grafové databáze využívající stromové dekompozice

Autor práce

Horák Karel
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Černoch Radomír, MSc.

O projektu

Grafický editor pro konfiguraci struktury úloh v rámci Java EE 7 Batch API

Grafický editor pro konfiguraci struktury úloh v rámci Java EE 7 Batch API

Autor práce

Milata Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Pechanec Jiří Ing.

O projektu

Hardvérová akcelerácia operačných systémov

Hardvérová akcelerácia operačných systémov

Autor práce

Kohútka Lukáš
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Vojtko Martin, Ing.

O projektu

Heuristiky v optimalizačních úlohách třídy RCPSP

Heuristiky v optimalizačních úlohách třídy RCPSP

Autor práce

Petr Šebek
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Martin Hrubý

O projektu

Identifikácia tém zdrojového kódu

Identifikácia tém zdrojového kódu

Autor práce

Vincúr Juraj
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Polášek Ivan, Ing. PhD.

O projektu

Identifikácia vyhľadávacích epizód založená na aktivite používateľa

Identifikácia vyhľadávacích epizód založená na aktivite používateľa

Autor práce

Molnár Samuel
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Kramár Tomáš, Ing. PhD.

O projektu

Implementácia smerovacieho protokolu EIGRP v balíku Quagga, časť DUAL

Implementácia smerovacieho protokolu EIGRP v balíku Quagga, časť DUAL

Autor práce

Matej Perina
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Peter Palúch, PhD.

O projektu

Implementácia smerovacieho protokolu EIGRP v balíku Quagga, časť riadenia

Implementácia smerovacieho protokolu EIGRP v balíku Quagga, časť riadenia

Autor práce

Peter Orság
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Peter Palúch, PhD.

O projektu

Implementácia smerovacieho protokolu EIGRP v balíku Quagga, transportná časť

Implementácia smerovacieho protokolu EIGRP v balíku Quagga, transportná časť

Autor práce

Ján Janovic
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Peter Palúch, PhD.

O projektu

Indexování XML dokumentů

Indexování XML dokumentů

Autor práce

Šestáková Eliška
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

O projektu

Interaktivní e-learningová aplikace pro podporu hudební nauky na ZŠ

Interaktivní e-learningová aplikace pro podporu hudební nauky na ZŠ

Autor práce

Michal Fíbek
Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Vedoucí práce

Ing. Ondřej Popelka, Ph.D.

O projektu

Interaktivní vizualizace pro Sketch Engine

Interaktivní vizualizace pro Sketch Engine

Autor práce

Lucia Kocincová
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Barbora Kozlíková

O projektu

Interaktivní vizualizace zvukového výstupu

Interaktivní vizualizace zvukového výstupu

Autor práce

Týč Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Berka Roman Ing., Ph.D.

O projektu

Kanban a možnosti jeho využití v bankovním prostředí

Kanban a možnosti jeho využití v bankovním prostředí

Autor práce

Lucie Hefnerová
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.

O projektu

Koalgebraické modelovanie správania sa IDS na zdrojovo orientovanom základe

Koalgebraické modelovanie správania sa IDS na zdrojovo orientovanom základe

Autor práce

Ján Perháč
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Daniel Mihályi

O projektu

Kompozitné anotácie a aspektovo-orientované programovanie

Kompozitné anotácie a aspektovo-orientované programovanie

Autor práce

Matej Palfi
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Jaroslav Porubän

O projektu

Komprese a indexování velmi podobných řetězců pomocí LZW

Komprese a indexování velmi podobných řetězců pomocí LZW

Autor práce

Perutka Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.

O projektu

Konstrukce experimentu potvrzující ekvivalenci konečně-stavových automatů

Konstrukce experimentu potvrzující ekvivalenci konečně-stavových automatů

Autor práce

Soucha Michal
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Mařík Radek Ing., CSc.

O projektu

Lokalizácia v indoor prostredí s využitím akcelerometra a kompasu.

Lokalizácia v indoor prostredí s využitím akcelerometra a kompasu.

Autor práce

Mgr. Miroslav Opiela
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedoucí práce

RNDr. František Galčík, Ph.D.

O projektu

Měření efektivity dodávání informačních a komunikačních služeb pomocí Business Intelligence systému v bankovním sektoru

Měření efektivity dodávání informačních a komunikačních služeb pomocí Business Intelligence systému v bankovním sektoru

Autor práce

David Jež
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.

O projektu

Metodika vyhodnocovania hier na základe implicitnej spätnej väzby

Metodika vyhodnocovania hier na základe implicitnej spätnej väzby

Autor práce

Demčák Peter
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Šimko Jakub, Ing. PhD.

O projektu

Metody efektivního prohledávání stavového prostoru v rozvrhování zdravotních sester s využitím branch-and-price přístupu

Metody efektivního prohledávání stavového prostoru v rozvrhování zdravotních sester s využitím branch-and-price přístupu

Autor práce

Novák Antonín
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Václavík Roman Ing.

O projektu

Mobilní aplikace pro vyhledání a rozpoznání textu v obrazech reálných scén

Mobilní aplikace pro vyhledání a rozpoznání textu v obrazech reálných scén

Autor práce

Milichovský Martin
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Ing. Daniel Novák Ph.D.

O projektu

Mobilní systém pro monitorování sportovní aktivity

Mobilní systém pro monitorování sportovní aktivity

Autor práce

Filip Maleňák
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vedoucí práce

doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.

O projektu

Modelovanie a 3D simulácia dračieho ohňa pre potreby počítačovej animácie

Modelovanie a 3D simulácia dračieho ohňa pre potreby počítačovej animácie

Autor práce

Jozef Hladký
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedoucí práce

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD

O projektu

Moderné používateľské rozhrania pre vývoj softvéru založené na pozorovaní používateľa

Moderné používateľské rozhrania pre vývoj softvéru založené na pozorovaní používateľa

Autor práce

Lukáš Galko
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Jaroslav Porubän

O projektu

Moderní techniky pro aplikace dataminingu

Moderní techniky pro aplikace dataminingu

Autor práce

Viktorin Adam
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.

O projektu

Monitorování dopravy z leteckých videí

Autor práce

Adam Babinec
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Jaroslav Rozman

O projektu

Možnosti využití grafových databází v informačním systému internetového obchodu

Možnosti využití grafových databází v informačním systému internetového obchodu

Autor práce

Palíšek Luboš
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Adam Šenk

O projektu

Možnosti využití protokolu OData v aplikační platformě .NET

Možnosti využití protokolu OData v aplikační platformě .NET

Autor práce

Gatyás Milan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

Vedoucí práce

Ing. et Ing. Erik Král, Ph.D.

O projektu

Multikriteriální cykloplánování s rozšířenou reprezentací křižovatek

Autor práce

Pavol Žilecký
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Mgr. Jan Hrnčíř

O projektu

Návrh integrace IPv6 do počítačové sítě Mendelovy univerzity v Brně v oblasti směrování

Návrh integrace IPv6 do počítačové sítě Mendelovy univerzity v Brně v oblasti směrování

Autor práce

Tomáš Filip
Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Vedoucí práce

Ing. Martin Pokorný, Ph.D.

O projektu

Neurovnoá síť typu Flexible Neural Tree

Neurovnoá síť typu Flexible Neural Tree

Autor práce

Jiří Hanzelka
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.

O projektu

Odporúčanie softvérových služieb s využitím kontextu

Odporúčanie softvérových služieb s využitím kontextu

Autor práce

Martoš Ivan
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Rozinajová Viera, doc. Ing. PhD.

O projektu

Optimalizace logistických procesů ve společnosti zabývající se hotelnictvím

Optimalizace logistických procesů ve společnosti zabývající se hotelnictvím

Autor práce

Josef Novotný
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Zora Říhová, CSc.

O projektu

Piškvorková a renju herna pro ČFPR

Piškvorková a renju herna pro ČFPR

Autor práce

Monika Kolouchová
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Barbora Kozlíková

O projektu

Prediktor vlivu aminokyselinových substitucí na funkci proteinů

Prediktor vlivu aminokyselinových substitucí na funkci proteinů

Autor práce

Miloš Musil
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Jaroslav Bendl

O projektu

Přibližné vyhledávání nad vlastními indexy

Přibližné vyhledávání nad vlastními indexy

Autor práce

Hrbek Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.

O projektu

Problematika a optimalizace firewallu nad OS Linux

Problematika a optimalizace firewallu nad OS Linux

Autor práce

Halický Petr
Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu

Vedoucí práce

Josef Horálek

O projektu

Programovanie modulov pre softvérový rámec ESAF experimentu JEM-EUSO zameraného na detekciu častíc s ultravysokou energiou

Programovanie modulov pre softvérový rámec ESAF experimentu JEM-EUSO zameraného na detekciu častíc s ultravysokou energiou

Autor práce

Michal Vrábel
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ján Genči

O projektu

Protokol PCP v softvérovo definovaných sieťach

Protokol PCP v softvérovo definovaných sieťach

Autor práce

Burda Kamil
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Nagy Martin, Ing.

O projektu

Rámec pro plánovací problémy

Autor práce

Magdalena Metlická
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. MSc. Donald David Davendra, Ph.D.

O projektu

Rekonštrukcia riadiaceho systému pre dávkovací a baliaci nástroj cestovín

Rekonštrukcia riadiaceho systému pre dávkovací a baliaci nástroj cestovín

Autor práce

David Kendi
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.

O projektu

Riadenie rádiovo ovládaného modelu počítačom a jeho interakcia s vonkajším svetom na platforme Raspberry Pi

Riadenie rádiovo ovládaného modelu počítačom a jeho interakcia s vonkajším svetom na platforme Raspberry Pi

Autor práce

Mgr. Peter Otto
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied

Vedoucí práce

Mgr. Peter Trhan, PhD.

O projektu

Robustní simulace přenosu světla v opticky aktivních médiích

Autor práce

Petr Vévoda
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

Jaroslav Křivánek

O projektu

Segmentace obrazu metodou spektrálního shlukování a difuzního spektrálního shlukování

Segmentace obrazu metodou spektrálního shlukování a difuzního spektrálního shlukování

Autor práce

Vojtěch Cima
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. Dr. Ing. Eduard Sojka

O projektu

Sila a zložitosť moderných regulárnych výrazov

Sila a zložitosť moderných regulárnych výrazov

Autor práce

Tatiana Tóthová
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedoucí práce

RNDr. Michal Forišek, PhD

O projektu

Simulace hierarchie sdílených pamětí cache

Simulace hierarchie sdílených pamětí cache

Autor práce

Čapek Jindřich
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Jiří Kašpar

O projektu

Smart senzory pre zber dát

Smart senzory pre zber dát

Autor práce

Jozef Mocnej
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.

O projektu

Souběžné učení v koevolučních algoritmech

Souběžné učení v koevolučních algoritmech

Autor práce

Michal Wiglasz
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Michaela Šikulová

O projektu

Spustitelná formální sémantika jazyka Agda

Spustitelná formální sémantika jazyka Agda

Autor práce

Andrej Tokarčík
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Jan Obdržálek

O projektu

Streamování a publikování multimediálních dat v technologii Node.js

Streamování a publikování multimediálních dat v technologii Node.js

Autor práce

Paprota Jan
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Jiří Smítka

O projektu

Synchronizace, barvení cesty a skoky v konečných automatech

Synchronizace, barvení cesty a skoky v konečných automatech

Autor práce

Vojtěch Vorel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

Václav Koubek

O projektu

Syntaktická analýza vnorených programovacích jazykov

Syntaktická analýza vnorených programovacích jazykov

Autor práce

Tomáš Belan
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedoucí práce

RNDr. Richard Ostertág, PhD.

O projektu

Systém vyhodnocení parametrů jednoho kmitu hlasivek

Systém vyhodnocení parametrů jednoho kmitu hlasivek

Autor práce

Lukáš Kroupa
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Ing. Pavel Nový, Ph.D.

O projektu

Technológia netFPGA a jej využitie v zariadeniach reálnych sietí

Technológia netFPGA a jej využitie v zariadeniach reálnych sietí

Autor práce

Jakub Hrabovský
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.

O projektu

Učenie konečnostavového automatu kolóniou mravcov

Učenie konečnostavového automatu kolóniou mravcov

Autor práce

Grešlíková Zuzana
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Pospíchal Jiří, prof. RNDr. DrSc.

O projektu

Umístění dat na výpočetní uzly minimalizující datové přenosy v databázi Hbase

Umístění dat na výpočetní uzly minimalizující datové přenosy v databázi Hbase

Autor práce

Hrstka Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Adam Šenk

O projektu

Verifikace ukazatelových programů pomocí lesních automatů

Verifikace ukazatelových programů pomocí lesních automatů

Autor práce

Martin Hruška
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Lukáš Holík

O projektu

Vizualizační techniky pro porovnávání 3D modelů obličejů

Autor práce

Katarína Furmanová
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Igor Chalás

O projektu

Vizuálna detekcia ohňa a dymu metódami počítačového videnia

Vizuálna detekcia ohňa a dymu metódami počítačového videnia

Autor práce

Linner Štefan
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Benešová Vanda, Ing.PhD.

O projektu

Vizuálna detekcia, rozpoznávanie a sledovanie trojrozmerných objektov

Vizuálna detekcia, rozpoznávanie a sledovanie trojrozmerných objektov

Autor práce

Jakab Marek
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Benešová Vanda, Ing.PhD.

O projektu

Vyhledávání příbuzných proteinů s modifikovanou funkcí

Vyhledávání příbuzných proteinů s modifikovanou funkcí

Autor práce

Jiří Hon
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Tomáš Martínek

O projektu

Využití preferencí zájemců při obchodování s nemovitostmi

Využití preferencí zájemců při obchodování s nemovitostmi

Autor práce

Radek Strnad
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

Michal Kopecký

O projektu

Využití syntézy na systémové úrovni pro aplikace s platformou ZYNQ

Využití syntézy na systémové úrovni pro aplikace s platformou ZYNQ

Autor práce

Jiří Husák
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Otto Fučík

O projektu

Využitie Houghovej transformácie pri rozpoznávaní spŕšok tvorených časticami ultravysokých energií

Autor práce

Jozef Vasilko
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ján Genči

O projektu

Využitie transformácie pri riešení problémov s prídavnou informáciou

Využitie transformácie pri riešení problémov s prídavnou informáciou

Autor práce

Boris Vida
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedoucí práce

prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD

O projektu

Vývoj cloudové platformy pro automatické rozpoznávání řeči

Vývoj cloudové platformy pro automatické rozpoznávání řeči

Autor práce

Ondřej Klejch
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

Filip Jurčíček

O projektu

Webová analýza a Eye Tracking

Webová analýza a Eye Tracking

Autor práce

Jan Vykopal
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Michal Radecký, Ph.D.

O projektu

Webový asistent na podporu data-mining projektov

Autor práce

Mgr. Štefan Bocko
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedoucí práce

RNDr. Tomáš Horváth, Ph.D.

O projektu

Získání a uchování metadat z heterogenních dat

Získání a uchování metadat z heterogenních dat

Autor práce

Martin Kryl
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Ing. Petr Včelák

O projektu

Zobrazování vnitřní struktury složitých 3D těles pomocí průhlednosti

Zobrazování vnitřní struktury složitých 3D těles pomocí průhlednosti

Autor práce

Pastýřík Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Ing. Ladislav Čmolík Ph.D.

O projektu

Zvyšování obchodní výkonnosti webu

Zvyšování obchodní výkonnosti webu

Autor práce

Filip Knopp
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Ing. Michal Šebesta

O projektu

ORGANIZÁTOŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZÁŠTITU POSKYTLI

Zobrazit jednotlivé záštity