Galerie nejlepších 2015

1. místo

Multikriteriální cykloplánování s rozšířenou reprezentací křižovatek

Autor práce

Pavol Žilecký
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Mgr. Jan Hrnčíř

O projektu

2. místo

Monitorování dopravy z leteckých videí

Autor práce

Adam Babinec
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Jaroslav Rozman

3. místo

Robustní simulace přenosu světla v opticky aktivních médiích

Autor práce

Petr Vévoda
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

Jaroslav Křivánek

O projektu

Další finalisté ročníku 2015

Patrik Polatsek Časovopriestorový model významných čŕt ľudskej pozornosti vo videosekvenciách

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Ing. Vanda Benešová, PhD.

O projektu

Jiří Nádvorník Cross-matching engine pro inkrementální fotometrickou přehlídku oblohy

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

RNDr. Petr Škoda, CSc.

O projektu

Magdalena Metlická Rámec pro plánovací problémy

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. MSc. Donald David Davendra, Ph.D.

O projektu

Katarína Furmanová Vizualizační techniky pro porovnávání 3D modelů obličejů

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Igor Chalás

O projektu

Jozef Vasilko Využitie Houghovej transformácie pri rozpoznávaní spŕšok tvorených časticami ultravysokých energií

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ján Genči

O projektu

Mgr. Štefan Bocko Webový asistent na podporu data-mining projektov

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedoucí práce

RNDr. Tomáš Horváth, Ph.D.

O projektu

Semifinalisté

ORGANIZÁTOŘI

HLAVNÍ PARTNER

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZÁŠTITU POSKYTLI

Zobrazit jednotlivé záštity