Galerie nejlepších 2012

Další finalisté ročníku 2012

Staník Tomáš Metódy a technológie pre približné určovanie polohy v interiéroch budov

Metódy a technológie pre približné určovanie polohy v interiéroch budov

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Porubän Jaroslav

O projektu

Kellnhofer Petr Non-rigid transformace pro muskuloskeletální model

Non-rigid transformace pro muskuloskeletální model

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Kohout Josef

O projektu

Srba Ivan Podpora spolupráce pri štúdiu vytváraním rôznych typov skupín s využitím kontextu

Podpora spolupráce pri štúdiu vytváraním rôznych typov skupín s využitím kontextu

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Bieliková Mária

O projektu

Salajka Vojtěch Polymorfní obrazové filtry

Polymorfní obrazové filtry

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Sekanina Lukáš

O projektu

Lukáš Petr XQuery algebra

XQuery algebra

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Bača Radim

O projektu

Všechny projekty

Akcelerace algoritmů pro hledání triplexů v DNA sekvencích

Akcelerace algoritmů pro hledání triplexů v DNA sekvencích

Autor práce

Weiser Michał
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Martínek Tomáš

O projektu

Algoritmy pro detekci dělící čáry v obraze

Algoritmy pro detekci dělící čáry v obraze

Autor práce

Tesař Radek
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Krumnikl Michal

O projektu

Alternatívne spôsoby interakcie v trojrozmernom priestore na obrazovke mobilného zariadenia

Alternatívne spôsoby interakcie v trojrozmernom priestore na obrazovke mobilného zariadenia

Autor práce

Hlaváček Filip
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Kovárová Alena

O projektu

Analýza a řešení systému pro monitoring ISIR a vybraných registrů ARES

Analýza a řešení systému pro monitoring ISIR a vybraných registrů ARES

Autor práce

Faltis Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Pour Jan

O projektu

Analýza výkonnosti otevřených messaging systémů

Analýza výkonnosti otevřených messaging systémů

Autor práce

Sojka Lukáš
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Krömer Pavel

O projektu

Analýza vysokorychlostního záznamu kmitání hlasivek

Analýza vysokorychlostního záznamu kmitání hlasivek

Autor práce

Ettler Tomáš
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Nový Pavel

O projektu

Aspektové programovanie

Aspektové programovanie

Autor práce

Mačurová Eva
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky

Vedoucí práce

Bandurič Igor

O projektu

Automatizovaná navigace na privátních stránkách

Automatizovaná navigace na privátních stránkách

Autor práce

Kliment Radek
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Křivka Zbyněk

O projektu

Bezpečnostní zařízení do auta s GPS modulem a možností odesílat data přes mobilní síť

Bezpečnostní zařízení do auta s GPS modulem a možností odesílat data přes mobilní síť

Autor práce

Smolinský Miroslav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

Vedoucí práce

Dolinay Jan

O projektu

Bezpečný výpočet náhodnej permutácie viacerými účastníkmi

Bezpečný výpočet náhodnej permutácie viacerými účastníkmi

Autor práce

Jerguš Ján
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedoucí práce

Jirásek Jozef

O projektu

Částicové simulace v reálném čase

Částicové simulace v reálném čase

Autor práce

Horváth Zsolt
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Herout Adam

O projektu

Detekce a rozpoznávaní znaků registrační značky s využitím neuronové sítě

Detekce a rozpoznávaní znaků registrační značky s využitím neuronové sítě

Autor práce

Seidl Jaromír
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

Vedoucí práce

Skočík Petr

O projektu

Dynamické rozpoznávání scény pro navigaci mobilního robotu

Dynamické rozpoznávání scény pro navigaci mobilního robotu

Autor práce

Mikšík Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vedoucí práce

Žalud Luděk

O projektu

Extrakcia dát na základe kategorizácie webových stránok

Extrakcia dát na základe kategorizácie webových stránok

Autor práce

Rajzák Pavol
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedoucí práce

Novotný Róbert

O projektu

Grafické intro 64kB s použitím OpenGL

Grafické intro 64kB s použitím OpenGL

Autor práce

Milet Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Herout Adam

O projektu

Hodnocení algoritmu predikujícího vznik dopravních excesů využívající pravděpodobnostního přístupu pro aplikace v dopravním řízení

Hodnocení algoritmu predikujícího vznik dopravních excesů využívající pravděpodobnostního přístupu pro aplikace v dopravním řízení

Autor práce

Plevka Václav
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní

Vedoucí práce

Bělinová Zuzana

O projektu

Hyperbolické prostory a vizualizace grafu.

Hyperbolické prostory a vizualizace grafu.

Autor práce

Lojkásek Jakub
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Martinovič Jan

O projektu

Implementace nástroje pro licencováníaplikací v jazyce Java

Implementace nástroje pro licencováníaplikací v jazyce Java

Autor práce

Vybíral Jan
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Trávníček Jan

O projektu

KIVFS – Datové úložiště

KIVFS – Datové úložiště

Autor práce

Strejc Radek
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Matějka Luboš

O projektu

Konzistencia údajov pri správe podnikových identít

Konzistencia údajov pri správe podnikových identít

Autor práce

Valaliková Katarína
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Semančík Radovan

O projektu

Kvantifikácia kauzálnych interakcií v komplexných systémoch

Kvantifikácia kauzálnych interakcií v komplexných systémoch

Autor práce

Vančo Anton
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedoucí práce

Farkaš Igor

O projektu

Metoda nejmenších čtverců genetickým algoritmem

Metoda nejmenších čtverců genetickým algoritmem

Autor práce

Holec Matúš
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Tichý Vladimír

O projektu

Metódy a technológie pre približné určovanie polohy v interiéroch budov

Metódy a technológie pre približné určovanie polohy v interiéroch budov

Autor práce

Staník Tomáš
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Porubän Jaroslav

O projektu

Metody konstrukce trénovací množiny

Metody konstrukce trénovací množiny

Autor práce

Borovička Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Kordík Pavel

O projektu

Modelování multicastového směrování v prostředí OMNeT++

Modelování multicastového směrování v prostředí OMNeT++

Autor práce

Rybová Veronika
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Veselý Vladimír

O projektu

Modelovanie uchopovania objektov pomocou neurónových sietí v robotickom simulátore iCub

Modelovanie uchopovania objektov pomocou neurónových sietí v robotickom simulátore iCub

Autor práce

Zdechovan Lukáš
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedoucí práce

Farkaš Igor

O projektu

Modulárny operačný systém pre vnorené systémy

Modulárny operačný systém pre vnorené systémy

Autor práce

Vojtko Martin
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Krajčovič Tibor

O projektu

Možnosti rozširovania programovacieho jazyka Java

Možnosti rozširovania programovacieho jazyka Java

Autor práce

Dobránsky Viktor
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Kollár Ján

O projektu

Nástroj pro vytváření HTML5 prezentací s možnostmi interakce uživatelů v reálném čase

Nástroj pro vytváření HTML5 prezentací s možnostmi interakce uživatelů v reálném čase

Autor práce

Mikota Petr
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Vitvar Tomáš

O projektu

Návrh a tvorba nadstavbového softwarového modulu pro správu informací a dokumentů malé firmy

Návrh a tvorba nadstavbového softwarového modulu pro správu informací a dokumentů malé firmy

Autor práce

Soukup Milan
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Střížová Vlasta

O projektu

Návrh digitálního I2C slave IP bloku

Návrh digitálního I2C slave IP bloku

Autor práce

Vošalík Jan
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Schmidt Jan

O projektu

Neztrátové komprimační algoritmy v počítačové grafice

Neztrátové komprimační algoritmy v počítačové grafice

Autor práce

Vogeltanz Tomáš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

Vedoucí práce

Pokorný Pavel

O projektu

Non-rigid transformace pro muskuloskeletální model

Non-rigid transformace pro muskuloskeletální model

Autor práce

Kellnhofer Petr
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Kohout Josef

O projektu

Odporúčanie informácií s využitím kontextu v špecifickej doméne

Odporúčanie informácií s využitím kontextu v špecifickej doméne

Autor práce

Benčič Anton
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Bieliková Mária

O projektu

Optimalizace a rozšíření porovnávání OSGi komponent

Optimalizace a rozšíření porovnávání OSGi komponent

Autor práce

Burešová Zuzana
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Brada Přemysl

O projektu

Optimalizácia plánovania cesty pre skupinu robotov

Optimalizácia plánovania cesty pre skupinu robotov

Autor práce

Polko Ivan
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Pospíchal Jiří

O projektu

Optimalizácia zhromažďovacieho procesu nástroja BasicMeter

Optimalizácia zhromažďovacieho procesu nástroja BasicMeter

Autor práce

Vereščák Tomáš
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Giertl Juraj

O projektu

Paralelní zpracování dat na GPGPU

Paralelní zpracování dat na GPGPU

Autor práce

Vansa Radim
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

Kruliš Martin

O projektu

Personalizovaná sumarizácia textu

Personalizovaná sumarizácia textu

Autor práce

Móro Róbert
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Bieliková Mária

O projektu

Podpora spolupráce pri štúdiu vytváraním rôznych typov skupín s využitím kontextu

Podpora spolupráce pri štúdiu vytváraním rôznych typov skupín s využitím kontextu

Autor práce

Srba Ivan
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Bieliková Mária

O projektu

Pokročilé metódy grafickej analýzy komplexných dát

Pokročilé metódy grafickej analýzy komplexných dát

Autor práce

Chalupka Martin
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Jakab František

O projektu

Pokročilé metody srovnávání sémantiky vět

Pokročilé metody srovnávání sémantiky vět

Autor práce

Ptáček Tomáš
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Habernal Ivan

O projektu

Polymorfní obrazové filtry

Polymorfní obrazové filtry

Autor práce

Salajka Vojtěch
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Sekanina Lukáš

O projektu

Port nástroje Valgrind na Solaris/x86

Port nástroje Valgrind na Solaris/x86

Autor práce

Pavlů Petr
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Svoboda Jiří

O projektu

Použití Explicitní sémentické analýzy pro linkování v multijazyčných dokumentových kolekcích

Použití Explicitní sémentické analýzy pro linkování v multijazyčných dokumentových kolekcích

Autor práce

Žilka Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Smrž Pavel

O projektu

Použitie SELinux-u na realizáciu dvojdimenzionálneho značkovaného bezpečnostného modelu s čiastočne dôveryhodnými subjektami

Použitie SELinux-u na realizáciu dvojdimenzionálneho značkovaného bezpečnostného modelu s čiastočne dôveryhodnými subjektami

Autor práce

Jurčík Martin
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedoucí práce

Janáček Jaroslav

O projektu

Předzpracování obrazu pro indexování rozsáhlé kolekce dat

Předzpracování obrazu pro indexování rozsáhlé kolekce dat

Autor práce

Šurkovský Martin
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Fasuga Radoslav

O projektu

Procesní analýza a softwarová realizace prodeje elektronických časopisů

Procesní analýza a softwarová realizace prodeje elektronických časopisů

Autor práce

Burda Adam
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Říhová Zora

O projektu

Pružná deformace objektů v kontextu muskuloskeletálního modelování

Pružná deformace objektů v kontextu muskuloskeletálního modelování

Autor práce

Janák Tomáš
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Kohout Josef

O projektu

Real-Time optimalizace operací v průmyslové výrobě

Real-Time optimalizace operací v průmyslové výrobě

Autor práce

Křen Michal
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Hrubý Martin

O projektu

Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu

Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu

Autor práce

Nádraský Václav
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

Ježek Pavel

O projektu

Řešení controllingových úloh na platformě CPM

Řešení controllingových úloh na platformě CPM

Autor práce

Rubáš Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Pour Jan

O projektu

Riešenia SIP komunikácie cez zariadenia s mechanizmom NAT

Riešenia SIP komunikácie cez zariadenia s mechanizmom NAT

Autor práce

Paulus Michal
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Vedoucí práce

Segeč Pavel

O projektu

Rozvrh hodin pro mobilní zařízení

Rozvrh hodin pro mobilní zařízení

Autor práce

Dudová Veronika
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Herout Pavel

O projektu

Scalable Multifunctional Indoor Scaning System

Scalable Multifunctional Indoor Scaning System

Autor práce

Kovačovský Tomáš
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedoucí práce

Žižka Ján

O projektu

Segmentácia obrazu s použitím metód distribuovaných agentov pre získavanie informácie z lekárskych snímkov

Segmentácia obrazu s použitím metód distribuovaných agentov pre získavanie informácie z lekárskych snímkov

Autor práce

Sobôtka Marek
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Benešová Vanda

O projektu

Simulace řešiče soustav lineárních kongruencí

Simulace řešiče soustav lineárních kongruencí

Autor práce

Jahn Jiří
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Buček Jiří

O projektu

Simulace vlastností objektivu

Simulace vlastností objektivu

Autor práce

Kučiš Michal
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Zemčík Pavel

O projektu

Spracovanie modelov vo forme mračna bodov

Spracovanie modelov vo forme mračna bodov

Autor práce

Januvka Dominik
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Sobota Branislav

O projektu

Stavový firewall v FPGA

Stavový firewall v FPGA

Autor práce

Žižka Martin
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Puš Viktor

O projektu

Systém pro generování konfiguračních souborů

Systém pro generování konfiguračních souborů

Autor práce

Ehrenberger Jan
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Vedoucí práce

Oberhuber Tomáš

O projektu

Temporálne databázy

Temporálne databázy

Autor práce

Šimulčík Miroslav
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Máté Ján

O projektu

Transformácia dát z magnetickej rezonancie hlavy pre 3D vizualizáciu

Transformácia dát z magnetickej rezonancie hlavy pre 3D vizualizáciu

Autor práce

Kvet Michal
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Vedoucí práce

Matiaško Karol

O projektu

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud – serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud – serverová část Windows Azure

Autor práce

Růžička Vojtěch
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Bruckner Tomáš

O projektu

Vizualizácia algoritmov pre odstraňovanie nepoužívaných objektov v JRE

Vizualizácia algoritmov pre odstraňovanie nepoužívaných objektov v JRE

Autor práce

Škurla Martin
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Samuelis Ladislav

O projektu

Vyhodnocovací server pro soutěže v programování

Vyhodnocovací server pro soutěže v programování

Autor práce

Robenek Daniel
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Sawa Zdeněk

O projektu

Výpočtová zložitosť a praktická implementácia hľadania RNA motívov

Výpočtová zložitosť a praktická implementácia hľadania RNA motívov

Autor práce

Rampášek Ladislav
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedoucí práce

Brejová Bronislava

O projektu

XQuery algebra

XQuery algebra

Autor práce

Lukáš Petr
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Bača Radim

O projektu

Zabezpečovací systém viacerých časovačov na báze programovateľného obvodu

Zabezpečovací systém viacerých časovačov na báze programovateľného obvodu

Autor práce

Ďuríček Maroš
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Pohronská Mária

O projektu

Získavanie energie z rádiového signálu

Získavanie energie z rádiového signálu

Autor práce

Kochláň Michal
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Vedoucí práce

Miček Juraj

O projektu

ORGANIZÁTOŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZÁŠTITU POSKYTLI

Zobrazit jednotlivé záštity