Galéria najlepších 2015

1. miesto

Multikriteriální cykloplánování s rozšířenou reprezentací křižovatek

Autor práce

Pavol Žilecký
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedúci práce

Mgr. Jan Hrnčíř

O projekte

2. miesto

Monitorování dopravy z leteckých videí

Autor práce

Adam Babinec
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Jaroslav Rozman

3. miesto

Robustní simulace přenosu světla v opticky aktivních médiích

Autor práce

Petr Vévoda
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedúci práce

Jaroslav Křivánek

O projekte

Ďalší finalisti ročníka 2015

Patrik Polatsek Časovopriestorový model významných čŕt ľudskej pozornosti vo videosekvenciách

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedúci práce

Ing. Vanda Benešová, PhD.

O projekte

Jiří Nádvorník Cross-matching engine pro inkrementální fotometrickou přehlídku oblohy

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

RNDr. Petr Škoda, CSc.

O projekte

Magdalena Metlická Rámec pro plánovací problémy

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

doc. MSc. Donald David Davendra, Ph.D.

O projekte

Katarína Furmanová Vizualizační techniky pro porovnávání 3D modelů obličejů

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedúci práce

Igor Chalás

O projekte

Jozef Vasilko Využitie Houghovej transformácie pri rozpoznávaní spŕšok tvorených časticami ultravysokých energií

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

Ján Genči

O projekte

Mgr. Štefan Bocko Webový asistent na podporu data-mining projektov

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedúci práce

RNDr. Tomáš Horváth, Ph.D.

O projekte

Semifinalisti