Ročník 2011

1. místo

Personalizované odporúčanie a meranie fyzickej aktivity v rámci systému pre zvýšenie kvality života

Personalizované odporúčanie a meranie fyzickej aktivity v rámci systému pre zvýšenie kvality života

Autor práce

Bielik Pavol
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Barla Michal

O projektu

2. místo

WebGL Earth

WebGL Earth

Autor práce

Sloup Petr
Masarykova univerzita v Brně

Vedoucí práce

Přidal Petr

O projektu

3. místo

Verification of Authenticity of Stamps in Documents

Verification of Authenticity of Stamps in Documents

Autor práce

Micenková Barbora
Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Herout Adam

O projektu

Další finalisté ročníku 2011

Barcode localization in image

Barcode localization in image

Autor práce

Šimurda Pavel
Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Herout Adam

O projektu

Framework for network management to support simulation of varying network conditions

Framework for network management to support simulation of varying network conditions

Autor práce

Praus Petr
České vysoké učení technické v Praze

Vedoucí práce

Černý Tomáš

O projektu

Komprese dynamických sítí s využitím shlukování

Komprese dynamických sítí s využitím shlukování

Autor práce

Rus Jan
Západočeská univerzita v Plzni

Vedoucí práce

Váša Libor

O projektu

Navigácia na webe so sémantikou s využitím adaptívnych pohľadov

Navigácia na webe so sémantikou s využitím adaptívnych pohľadov

Autor práce

Rástočný Karol
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Tvarožek Michal

O projektu

Odporúčanie a kolaborácia na základe implicitnej spätnej väzby

Odporúčanie a kolaborácia na základe implicitnej spätnej väzby

Autor práce

Labaj Martin
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Bieliková Mária

O projektu

Optimal Strategy for Connecting Light Paths in Bidirectional Methods for Global Ilumination Computation

Optimal Strategy for Connecting Light Paths in Bidirectional Methods for Global Ilumination Computation

Autor práce

Vorba Jiří
Univerzita Karlova v Praze

Vedoucí práce

Křivánek Jaroslav

O projektu

RONJA Twister pomocí FPGA

RONJA Twister pomocí FPGA

Autor práce

Matyáš Jan
Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Vašíček Zdeněk

O projektu

Semifinalisté a ostatní účastníci

ORGANIZÁTOŘI

HLAVNÍ PARTNER

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZÁŠTITU POSKYTLI