Galerie nejlepších 2011

1. místo

Personalizované odporúčanie a meranie fyzickej aktivity v rámci systému pre zvýšenie kvality života

Personalizované odporúčanie a meranie fyzickej aktivity v rámci systému pre zvýšenie kvality života

Autor práce

Bielik Pavol
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Barla Michal

O projektu

2. místo

WebGL Earth

WebGL Earth

Autor práce

Sloup Petr
Masarykova univerzita v Brně

Vedoucí práce

Přidal Petr

3. místo

Verification of Authenticity of Stamps in Documents

Verification of Authenticity of Stamps in Documents

Autor práce

Micenková Barbora
Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Herout Adam

O projektu

Další finalisté ročníku 2011

Šimurda Pavel Barcode localization in image

Barcode localization in image

Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Herout Adam

O projektu

Praus Petr Framework for network management to support simulation of varying network conditions

Framework for network management to support simulation of varying network conditions

České vysoké učení technické v Praze

Vedoucí práce

Černý Tomáš

O projektu

Rus Jan Komprese dynamických sítí s využitím shlukování

Komprese dynamických sítí s využitím shlukování

Západočeská univerzita v Plzni

Vedoucí práce

Váša Libor

O projektu

Rástočný Karol Navigácia na webe so sémantikou s využitím adaptívnych pohľadov

Navigácia na webe so sémantikou s využitím adaptívnych pohľadov

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Tvarožek Michal

O projektu

Labaj Martin Odporúčanie a kolaborácia na základe implicitnej spätnej väzby

Odporúčanie a kolaborácia na základe implicitnej spätnej väzby

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Bieliková Mária

O projektu

Vorba Jiří Optimal Strategy for Connecting Light Paths in Bidirectional Methods for Global Ilumination Computation

Optimal Strategy for Connecting Light Paths in Bidirectional Methods for Global Ilumination Computation

Univerzita Karlova

Vedoucí práce

Křivánek Jaroslav

O projektu

Matyáš Jan RONJA Twister pomocí FPGA

RONJA Twister pomocí FPGA

Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Vašíček Zdeněk

O projektu

Semifinalisté

ORGANIZÁTOŘI

HLAVNÍ PARTNER

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZÁŠTITU POSKYTLI

Zobrazit jednotlivé záštity