Galerie nejlepších 2011

Další finalisté ročníku 2011

Šimurda Pavel Barcode localization in image

Barcode localization in image

Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Herout Adam

O projektu

Praus Petr Framework for network management to support simulation of varying network conditions

Framework for network management to support simulation of varying network conditions

České vysoké učení technické v Praze

Vedoucí práce

Černý Tomáš

O projektu

Rus Jan Komprese dynamických sítí s využitím shlukování

Komprese dynamických sítí s využitím shlukování

Západočeská univerzita v Plzni

Vedoucí práce

Váša Libor

O projektu

Rástočný Karol Navigácia na webe so sémantikou s využitím adaptívnych pohľadov

Navigácia na webe so sémantikou s využitím adaptívnych pohľadov

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Tvarožek Michal

O projektu

Labaj Martin Odporúčanie a kolaborácia na základe implicitnej spätnej väzby

Odporúčanie a kolaborácia na základe implicitnej spätnej väzby

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Bieliková Mária

O projektu

Vorba Jiří Optimal Strategy for Connecting Light Paths in Bidirectional Methods for Global Ilumination Computation

Optimal Strategy for Connecting Light Paths in Bidirectional Methods for Global Ilumination Computation

Univerzita Karlova

Vedoucí práce

Křivánek Jaroslav

O projektu

Matyáš Jan RONJA Twister pomocí FPGA

RONJA Twister pomocí FPGA

Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Vašíček Zdeněk

O projektu

Všechny projekty

An Approach to Photo Album Visualization as a Collection of Memories and Experiences

An Approach to Photo Album Visualization as a Collection of Memories and Experiences

Autor práce

Lohnický Michal
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Bieliková Mária

O projektu

Automatic assembly of jigsaw puzzles from digital images

Automatic assembly of jigsaw puzzles from digital images

Autor práce

Ondrúška Peter
Univerzita Karlova

Vedoucí práce

Sedlář Jiří

O projektu

Automatic Fusions of CUDA-GPU Kernels for Parallel Map

Automatic Fusions of CUDA-GPU Kernels for Parallel Map

Autor práce

Fousek Jan
Masarykova univerzita v Brně

Vedoucí práce

Filipovič Jiří

O projektu

Automaticke rozpoznávanie štýlu písania v blogoch

Automaticke rozpoznávanie štýlu písania v blogoch

Autor práce

Virik Martin
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Šimko Marián

O projektu

Barcode localization in image

Barcode localization in image

Autor práce

Šimurda Pavel
Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Herout Adam

O projektu

Design Patterns Support in Development Environments

Design Patterns Support in Development Environments

Autor práce

Sindelar Stepan
Univerzita Karlova

Vedoucí práce

Zavoral Filip

O projektu

Detekce anomálií v síťovém provozu

Detekce anomálií v síťovém provozu

Autor práce

Bartoš Václav
Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Žádník Martin

O projektu

Efektívna reprezentácia grafov

Efektívna reprezentácia grafov

Autor práce

Švoňava Daniel
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Trebatický Peter

O projektu

Efficient implementation of ACB compression algorithm for ExCom library

Efficient implementation of ACB compression algorithm for ExCom library

Autor práce

Valach Michal
České vysoké učení technické v Praze

Vedoucí práce

Holub Jan

O projektu

FatRat Download Manager Extensions

FatRat Download Manager Extensions

Autor práce

Doležel Luboš
České vysoké učení technické v Praze

Vedoucí práce

Žďárek Jan

O projektu

Framework for network management to support simulation of varying network conditions

Framework for network management to support simulation of varying network conditions

Autor práce

Praus Petr
České vysoké učení technické v Praze

Vedoucí práce

Černý Tomáš

O projektu

Generating Music Compositions by a Computer

Generating Music Compositions by a Computer

Autor práce

Garncarz Ondřej
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vedoucí práce

Sawa Zdeněk

O projektu

Genetické algoritmy s využitím grafického procesora

Genetické algoritmy s využitím grafického procesora

Autor práce

Krchniak Matej
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Trebatický Peter

O projektu

Hand Tracking

Hand Tracking

Autor práce

Fogelton Andrej
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Makula Matej

O projektu

Hardwarová akcelerace operace hledání nejdelšího společného prefixu

Hardwarová akcelerace operace hledání nejdelšího společného prefixu

Autor práce

Lukáš Kekely
Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Jan Korenek

O projektu

Implementation of 2D Pattern Matching Algorithm using Pushdown Automata

Implementation of 2D Pattern Matching Algorithm using Pushdown Automata

Autor práce

Šembera Jiří
České vysoké učení technické v Praze

Vedoucí práce

Žďárek Jan

O projektu

Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže

Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže

Autor práce

Tomlein Michal
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Bieliková Mária

O projektu

Interaktívne ovládanie mobilným telefónom

Interaktívne ovládanie mobilným telefónom

Autor práce

Pajbach Michal
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Štefanovič Juraj

O projektu

Komprese dynamických sítí s využitím shlukování

Komprese dynamických sítí s využitím shlukování

Autor práce

Rus Jan
Západočeská univerzita v Plzni

Vedoucí práce

Váša Libor

O projektu

Kritéria hodnotenia bezpečnosti informačných systémov

Kritéria hodnotenia bezpečnosti informačných systémov

Autor práce

Sokol Pavol
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Vedoucí práce

Jirásek Jozef

O projektu

Leveraging Microblogs for Resource Ranking

Leveraging Microblogs for Resource Ranking

Autor práce

Majer Tomáš
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Šimko Marián

O projektu

Napodobenie ľudského hráča v spoločenskej hre

Napodobenie ľudského hráča v spoločenskej hre

Autor práce

Burger Roman
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Tvarožek Jozef

O projektu

Navigácia na webe so sémantikou s využitím adaptívnych pohľadov

Navigácia na webe so sémantikou s využitím adaptívnych pohľadov

Autor práce

Rástočný Karol
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Tvarožek Michal

O projektu

Objavovanie vzťahov v neštruktúrovanom texte pomocou sémantickej analýzy

Objavovanie vzťahov v neštruktúrovanom texte pomocou sémantickej analýzy

Autor práce

Jačala Martin
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Tvarožek Jozef

O projektu

Object Tracking in Video

Object Tracking in Video

Autor práce

Sojma Zdeněk
Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Herout Adam

O projektu

Odporúčanie a kolaborácia na základe implicitnej spätnej väzby

Odporúčanie a kolaborácia na základe implicitnej spätnej väzby

Autor práce

Labaj Martin
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Bieliková Mária

O projektu

Optimal Strategy for Connecting Light Paths in Bidirectional Methods for Global Ilumination Computation

Optimal Strategy for Connecting Light Paths in Bidirectional Methods for Global Ilumination Computation

Autor práce

Vorba Jiří
Univerzita Karlova

Vedoucí práce

Křivánek Jaroslav

O projektu

Personalizované odporúčanie a meranie fyzickej aktivity v rámci systému pre zvýšenie kvality života

Personalizované odporúčanie a meranie fyzickej aktivity v rámci systému pre zvýšenie kvality života

Autor práce

Bielik Pavol
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Barla Michal

O projektu

Poznámkovanie Webových stránok

Poznámkovanie Webových stránok

Autor práce

Ševcech Jakub
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Bieliková Mária

O projektu

Rekonfigurovateľná architektúra pre hardvérové šifrovanie údajov

Rekonfigurovateľná architektúra pre hardvérové šifrovanie údajov

Autor práce

Perešíni Ondrej
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Pohronská Mária

O projektu

RONJA Twister pomocí FPGA

RONJA Twister pomocí FPGA

Autor práce

Matyáš Jan
Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Vašíček Zdeněk

O projektu

Routing policies

Routing policies

Autor práce

Hlaváček Tomáš
Univerzita Karlova

Vedoucí práce

Peterka Jiří

O projektu

Spracovanie veľkých objemov dát s využitím výpočtového modelu MapReduce

Spracovanie veľkých objemov dát s využitím výpočtového modelu MapReduce

Autor práce

Ján Súkeník
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Peter Lacko

O projektu

Stabilizace obrazu digitální kamery, ovlivněné torzním pohybem

Stabilizace obrazu digitální kamery, ovlivněné torzním pohybem

Autor práce

Hurtík Petr
Ostravská univerzita

Vedoucí práce

Kolcun Alexej

O projektu

Symbolická regrese a koevoluce

Symbolická regrese a koevoluce

Autor práce

Šikulová Michaela
Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Sekanina Lukáš

O projektu

Universal Recommender System

Universal Recommender System

Autor práce

Cvengroš Petr
Univerzita Karlova

Vedoucí práce

Vojtáš Peter

O projektu

Verification of Authenticity of Stamps in Documents

Verification of Authenticity of Stamps in Documents

Autor práce

Micenková Barbora
Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Herout Adam

O projektu

WebGL Earth

WebGL Earth

Autor práce

Sloup Petr
Masarykova univerzita v Brně

Vedoucí práce

Přidal Petr

O projektu

Zásuvný modul pro Code::Blocks realizující grafické zobrazení datových struktur při ladění

Zásuvný modul pro Code::Blocks realizující grafické zobrazení datových struktur při ladění

Autor práce

Belica Michal
Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Martinek David

O projektu

ORGANIZÁTOŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZÁŠTITU POSKYTLI

Zobrazit jednotlivé záštity