To je IT SPY! (IT Student Project of the Year)

Elitní IT soutěž, hodnotící diplomové projekty studentů vysokých škol.

1200

diplomových prací

14

zapojených univerzit

10

finalistů

1

vítěz

CENY

Profesní věhlas a 2 000 € na rozvoj projektu.

Tím hlavním důvodem, proč se do soutěže zapojit, je zisk prestižního titulu finalisty soutěže IT SPY. Všichni finalisté získají drobní dárky od společnosti Profinit, certifikát o účasti ve finále soutěže a prezentaci jejich práce v Galerii nejlepších na webových stránkách soutěže.

Úspěšní studenti se díky IT SPY často dostávají do hledáčku světově významných technologických a IT firem. V minulých ročnících se soutěže účastnilo mnoho výjimečných prací, jejichž autoři dnes zastávají významné odborné pozice jak ve firemní sféře, tak i na akademické půdě, kde se věnují vědecké práci, popřípadě zakládají vlastní startupy.

ODMĚNA VÍTĚZE A FINALISTŮ SOUTĚŽE

Hlavní cena IT SPY 2024

Absolutní vítěz soutěže IT SPY 2024 získá od společnosti Profinit odměnu 2000 €, která může použít třeba k dalšímu rozvoji svého diplomového projektu. Vedoucí vítězné práce pak získá 200 € jako poděkování za dobrou přípravu svého studenta.

Magenta Award for Excellence in IT

Hlavní partner soutěže IT SPY, společnost T-mobile, se rozhodl udělit tuto cenu vynikající práci v oblasti IT dle vlastních kritérií. Oceněný získá MacBook Air 13.

Raiffeisenbank AI cena

Hlavní partner soutěže IT SPY, společnost Raiffeisenbank, se rozhodl udělit tuto cenu práci s unikátní základní myšlenkou s přihlédnutím k aplikovatelnosti ve finančním sektoru a k jejímu společenskému přínosu. Oceněný získá nejnovější model iPhone.

Cena pro první tři finalisty od společnosti GOPAS

První tři finalisté dostanou poukaz na školení dle vlastního výběru v hodnotě 10000 Kč od společnosti GOPAS.

Cena veřejnosti

Cena široké veřejnosti je udělovaná jednomu z finalistů soutěže prostřednictvím veřejného hlasování na stránkách soutěže. Výherce získá sluchátka Apple AirPods.


PŘIHLÁŠENÍ

Do soutěže může být zařazena jen práce, která byla úspěšně obhájena v daném akademickém roce a to nejpozději do 13. 9. 2024.

Fakulta do soutěže nominuje max. 10 nejlepších diplomových prací, které splňují požadované náležitosti, přičemž počet nominovaných prací nesmí přesáhnout 10 % ze všech absolventů druhého stupně v oborech se zaměřením na informatiku a informační technologie dané fakulty.

Termíny 2024

Zahájení soutěže

Přihlášení prací

Uzavření přihlášek

Vyhlášení finalistů & zahájení online hlasování

Uzavření online hlasování

Finále a slavnostní vyhlášení

Porota

doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.

doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.

předseda poroty

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

Kempelenov inštitút inteligentných technológií – KInIT, Slovakia ACM Chapter

doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.

prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.

Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.

doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Ing. Radek Kočí, PhD.

Ing. Radek Kočí, PhD.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

doc. Ing. Michal Koháni, PhD.

doc. Ing. Michal Koháni, PhD.

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Ing. Božena Mannová, PhD.

Ing. Božena Mannová, PhD.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

doc. Dr. Tomáš Plachetka

doc. Dr. Tomáš Plachetka

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

prof. RNDr. Jaroslav Pokorný , CSc.

prof. RNDr. Jaroslav Pokorný , CSc.

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

doc. Ing. Karel Richta, PhD.

doc. Ing. Karel Richta, PhD.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.

doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Martin Mareš

Mgr. Martin Mareš

Profinit EU, s.r.o.

Martin Závrbský

Mgr. Martin Závrbský

Profinit EU, s.r.o.

Ing. Bohumír Zoubek, PhD.

Ing. Bohumír Zoubek, PhD.

Profinit EU, s.r.o.

RNDr. Ondřej Zýka

RNDr. Ondřej Zýka

Profinit EU, s.r.o.

Hodnocení prací

Hodnocení prací se zúčastní několik desítek porotců z českých a slovenských univerzit a přední česká IT společnost Profinit.
Hodnotí se především:

Výzkumný aspekt

To, zda práce přináší nové metody, modely, algoritmy nebo vylepšuje stávající

Aspekt vyhodnocení řešení

Ověřuje vytvořené řešení (zpravidla experimentální) – výborná práce by měla obsahovat prokázání navrženého řešení

Realizační aspekt

Implementuje stávající metody, modely, algoritmy nebo vylepšuje jejich implementaci

Rešeršní aspekt

Student zná stávající řešení pro danou problematiku – nutná podmínka výborné práce

Ambasadoři

ORGANIZÁTOŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZÁŠTITU POSKYTLI

Zobrazit jednotlivé záštity