To je IT SPY! (IT Student Project of the Year)

Elitní IT soutěž, hodnotící diplomové projekty studentů vysokých škol.

1200

diplomových prací

14

zapojených univerzit

10

finalistů

1

vítěz

CENY

Profesní věhlas a 2 000 € na rozvoj projektu.

Tím hlavním důvodem, proč se do soutěže zapojit, je zisk prestižního titulu finalisty soutěže IT SPY. Všichni finalisté získají drobní dárky od společnosti Profinit, certifikát o účasti ve finále soutěže a prezentaci jejich práce v Galerii nejlepších na webových stránkách soutěže.

Úspěšní studenti se díky IT SPY často dostávají do hledáčku světově významných technologických a IT firem. V minulých ročnících se soutěže účastnilo mnoho výjimečných prací, jejichž autoři dnes zastávají významné odborné pozice jak ve firemní sféře, tak i na akademické půdě, kde se věnují vědecké práci, popřípadě zakládají vlastní startupy.

ODMĚNA VÍTĚZE A FINALISTŮ SOUTĚŽE

Hlavní cena IT SPY 2023

Absolutní vítěz soutěže IT SPY 2023 získá od společnosti Profinit odměnu 2000 €, která může použít třeba k dalšímu rozvoji svého diplomového projektu. Vedoucí vítězné práce pak získá 200 € jako poděkování za dobrou přípravu svého studenta.

Magenta Award for Excellence in IT

Hlavní partner soutěže IT SPY společnost T-mobile se rozhodl udělit tuto cenu vynikající práci v oblasti IT dle vlastních kritérií. Oceněný získá iPad air.

Cena pro první tři finalisty od společnosti GOPAS

První tři finalisté dostanou poukaz na školení dle vlastního výběru v hodnotě 10000 Kč od společnosti GOPAS.

Cena veřejnosti

Cena široké veřejnosti je udělovaná jednomu z finalistů soutěže prostřednictvím veřejného hlasování na stránkách soutěže.


PŘIHLÁŠENÍ

Do soutěže může být zařazena jen práce, která byla úspěšně obhájena v daném akademickém roce a to nejpozději do 15. 9. 2023.

Fakulta do soutěže nominuje max. 10 nejlepších diplomových prací, které splňují požadované náležitosti, přičemž počet nominovaných prací nesmí přesáhnout 10 % ze všech absolventů druhého stupně v oborech se zaměřením na informatiku a informační technologie dané fakulty.

Termíny 2023

Zahájení soutěže

Přihlášení prací

Uzavření přihlášek

Vyhlášení finalistů & zahájení online hlasování

Uzavření online hlasování

Finále a slavnostní vyhlášení

Porota

doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

Kempelenov inštitút inteligentných technológií – KInIT, Slovakia ACM Chapter

doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.

prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.

Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.

doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Ing. Radek Kočí, PhD.

Ing. Radek Kočí, PhD.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

doc. Ing. Michal Koháni, PhD.

doc. Ing. Michal Koháni, PhD.

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Ing. Božena Mannová, PhD.

Ing. Božena Mannová, PhD.

České vysoké učení technické v Praze, Czech ACM Chapter, Fakulta elektrotechnická

RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

doc. Dr. Tomáš Plachetka

doc. Dr. Tomáš Plachetka

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

prof. RNDr. Jaroslav Pokorný , CSc.

prof. RNDr. Jaroslav Pokorný , CSc.

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

doc. Ing. Karel Richta, PhD.

doc. Ing. Karel Richta, PhD.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.

doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.

doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ing. Bohumír Zoubek, PhD.

Ing. Bohumír Zoubek, PhD.

Profinit EU, s.r.o.

RNDr. Ondřej Zýka

RNDr. Ondřej Zýka

Profinit EU, s.r.o.

Hodnocení prací

Hodnocení prací se zúčastní několik desítek porotců z českých a slovenských univerzit a přední česká IT společnost Profinit.
Hodnotí se především:

Výzkumný aspekt

To, zda práce přináší nové metody, modely, algoritmy nebo vylepšuje stávající

Aspekt vyhodnocení řešení

Ověřuje vytvořené řešení (zpravidla experimentální) – výborná práce by měla obsahovat prokázání navrženého řešení

Realizační aspekt

Implementuje stávající metody, modely, algoritmy nebo vylepšuje jejich implementaci

Rešeršní aspekt

Student zná stávající řešení pro danou problematiku – nutná podmínka výborné práce

Ambasadoři

ORGANIZÁTOŘI

HLAVNÍ PARTNER

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZÁŠTITU POSKYTLI