Galéria najlepších 2016

1. miesto

Efektivní vyhledávání ve videu pomocí komplexních skic a explorace založené na sémantických deskriptorech

Autor práce

Adam Blažek
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedúci práce

RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.

O projekte

2. miesto

Herně teoretická optimalizace detekce škodlivého chování

Autor práce

Raman Samusevich
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedúci práce

Mgr. Viliam Lisý, MSc., Ph.D.

3. miesto

Segmentácia anatomických orgánov v medicínskych dátach

Autor práce

Martin Tamajka
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedúci práce

Ing. Vanda Benešová, PhD.

O projekte

Cena za nejlepší open-source diplomový projekt roku 2016

Cena udělená partnerem soutěže společností Red Hat projektu, který způsobem hodným pozornosti zpracovává problematiku open-source. Cena může být udělena i projektu, který nepostoupí do semifinále hlavní soutěže.

Detekce bezpečnostních chyb pomocí statické analýzy kódu

Detekce bezpečnostních chyb pomocí statické analýzy kódu

Autor práce

David Formánek
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedúci práce

RNDr. Andriy Stetsko, Ph.D.

Optimalizace distribuovaného kolektoru síťových toků

Optimalizace distribuovaného kolektoru síťových toků

Autor práce

Jan Wrona
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Ing. Martin Žádník, Ph.D.

Testování aplikací s využitím Linuxových kontejnerů

Testování aplikací s využitím Linuxových kontejnerů

Autor práce

Matúš Marhefka
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Ing. Aleš Smrčka, Ph.D.

Cena odborných novinářů 2016

Cena udělovaná formou anonymní ankety panelem IT, technologických, businessových a marketingových novinářů.

Efektivní vyhledávání ve videu pomocí komplexních skic a explorace založené na sémantických deskriptorech

Autor práce

Adam Blažek
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedúci práce

RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.

Cena za komunikaci projektu 2016

Cena za mimořádnou schopnost prezentovat téma projektu a přiblížit ho široké veřejnosti udělovaná panelem marketingových a PR osobností.

Optická lokalizace velmi vzdálených cílů ve vícekamerovém systému

Autor práce

Jan Bednařík
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

Cena verejnosti

Cena širokej verejnosti udeľovaná finalistom prostredníctvom verejného hlasovania na stránkach súťaže.

Získávání a analýza textových dat pro oblast finančních trhů

Autor práce

Jonáš Petrovský
Mendelova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta

Vedúci práce

doc. Ing. František Dařena, Ph.D.

Ďalší finalisti ročníka 2016

Filip Kodýtek Analýza chování a vylepšení navrženého PUF na FPGA

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.

O projekte

Ľuboš Spaček Číslicové řízení laboratorního modelu CE 151 Kulička na ploše

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

Vedúci práce

prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.

O projekte

Marek Naggy Systém pro extrakci informací z kriminalistických textů

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedúci práce

prof. Ing. Karel Ježek, CSc.

O projekte

Semifinalisti

Aplikácia na vyhodnocovanie dotazníkov pomocou hĺbkovej analýzy dát

Aplikácia na vyhodnocovanie dotazníkov pomocou hĺbkovej analýzy dát

Autor práce

Ján Rabčan
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Vedúci práce

Ing. Jozef Kostolný, PhD.

O projekte

Biometrická autentizace

Biometrická autentizace

Autor práce

Jan Kozlovský
Univerzita Hradec Králové

Vedúci práce

Ing. Karel Petránek

O projekte

Implementácia nastavení reálneho stereoskopického záznamu pre program na spracovanie vizuálnych efektov

Implementácia nastavení reálneho stereoskopického záznamu pre program na spracovanie vizuálnych efektov

Autor práce

Martin Čičmanec
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky

Vedúci práce

Mgr. Boris Lacsný, PhD.

O projekte

Od dôkazov formálnych predpokladav k vykonateľným implementáciam

Od dôkazov formálnych predpokladav k vykonateľným implementáciam

Autor práce

František Silváši
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

doc. Ing. Martin Tomášek, Ph.D.

O projekte

Operácia štvorec na jazykoch reprezentovaných deterministickými, alternujúcimi a booleovskými automatmi

Operácia štvorec na jazykoch reprezentovaných deterministickými, alternujúcimi a booleovskými automatmi

Autor práce

Ivana Krajňáková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedúci práce

RNDr. Galina Jirásková, CSc.

O projekte

Použitie techniky získavania tvaru z tieňovania na analýzu dezénu pneumatiky a podrážky

Použitie techniky získavania tvaru z tieňovania na analýzu dezénu pneumatiky a podrážky

Autor práce

Vladimír Mlynárčik
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied

Vedúci práce

Mgr. Michal Vagač, PhD.

O projekte

Přímá komunikace v počítačové síti

Přímá komunikace v počítačové síti

Autor práce

David Havrlant
Slezská univerzita v Opavě

Vedúci práce

RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D.

O projekte

Uplatnění fraktálů v kompresi dat

Uplatnění fraktálů v kompresi dat

Autor práce

Petr Dušák
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedúci práce

prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.

O projekte