Galerie nejlepších 2017

1. místo

Využití přibližné ekvivalence při návrhu přibližných obvodů

Autor práce

Jiří Matyáš
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

RNDr. Milan Češka, Ph.D.

O projektu

2. místo

Odporúčanie nových otázok v online komunitách študentov

Autor práce

Jakub Mačina
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Ing. Ivan Srba, PhD.

3. místo

Využívání příležitostí na sázkařských trzích pomocí strojového učení

Autor práce

Ondřej Hubáček
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Ing. Gustav Šourek

O projektu

Cena společnosti SAP

Za přínos v oblasti podnikových informačních systémů roku 2017

OLAP Recommender: Supporting Navigation in Data Cubes Using Association Rule Mining

Autor práce

Bohuslav Koukal
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Ing. David Chudán, Ph.D.

Cena odborných novinářů 2017

Cena udělovaná formou anonymní ankety panelem IT, technologických, businessových a marketingových novinářů.

Analýza botnetov pomocou honeypotov

Autor práce

Tomáš Bajtoš
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedoucí práce

RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.

Cena veřejnosti

Cena široké veřejnosti udělovaná finalistům prostřednictvím veřejného hlasování na stránkách soutěže.

Automatizácia a vývoj metód pre rozpoznávanie cunami vĺn v pozorovaniach MINI-EUSO experimentu

Autor práce

Ondrej Matija
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Ján Genči, PhD.

Další finalisté ročníku 2017

Robin Antonič Analýza pohybu osob založená na zpracování obrazu

Mendelova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta

Vedoucí práce

Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.

O projektu

Samuel Pastva Paralelní syntéza parametrů z formulí hybridní logiky HUCTL

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.

O projektu

Marek Švepeš Rozšíření systému NEMEA pro nasazení v distribuovaném prostředí

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Tomáš Čejka

O projektu

Semifinalisté

Bezpečnosť mobilných zariadení

Bezpečnosť mobilných zariadení

Autor práce

Jan Francisti
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky

Vedoucí práce

PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

O projektu

Hejnový malware

Hejnový malware

Autor práce

Lubomír Sikora
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.

O projektu

Pokročilé vyhledávání v datech ze zpravodajských portálů

Pokročilé vyhledávání v datech ze zpravodajských portálů

Autor práce

Pavel Přibáň
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

doc. Ing. Josef Steinberger, Ph.D.

O projektu

Systém pro analýzu dat operátorů a obráběcích strojů ve strojírenské výrobě

Systém pro analýzu dat operátorů a obráběcích strojů ve strojírenské výrobě

Autor práce

Roman Sucháček
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

Vedoucí práce

Ing. Radek Vala, Ph.D.

O projektu

Vyhľadávanie v databáze l’udí reprezentovaných kostrou

Vyhľadávanie v databáze l’udí reprezentovaných kostrou

Autor práce

Michal Sejč
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedoucí práce

Mgr. Andrej Mihálik, PhD.

O projektu

ORGANIZÁTOŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZÁŠTITU POSKYTLI

Zobrazit jednotlivé záštity