Ročník 2017

1. místo

Využití přibližné ekvivalence při návrhu přibližných obvodů

Využití přibližné ekvivalence při návrhu přibližných obvodů

Autor práce

Jiří Matyáš
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

RNDr. Milan Češka, Ph.D.

O projektu

2. místo

Odporúčanie nových otázok v online komunitách študentov

Odporúčanie nových otázok v online komunitách študentov

Autor práce

Jakub Mačina
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Ing. Ivan Srba, PhD.

O projektu

3. místo

Využívání příležitostí na sázkařských trzích pomocí strojového učení

Využívání příležitostí na sázkařských trzích pomocí strojového učení

Autor práce

Ondřej Hubáček
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Ing. Gustav Šourek

O projektu

Cena společnosti SAP

Za přínos v oblasti podnikových informačních systémů roku 2017

OLAP Recommender: Supporting Navigation in Data Cubes Using Association Rule Mining

OLAP Recommender: Supporting Navigation in Data Cubes Using Association Rule Mining

Autor práce

Bohuslav Koukal
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Ing. David Chudán, Ph.D.

Cena odborných novinářů 2017

Cena udělovaná formou anonymní ankety panelem IT, technologických, businessových a marketingových novinářů.

Analýza botnetov pomocou honeypotov

Analýza botnetov pomocou honeypotov

Autor práce

Tomáš Bajtoš
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedoucí práce

RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.

Cena veřejnosti

Cena široké veřejnosti udělovaná finalistům prostřednictvím veřejného hlasování na stránkách soutěže.

Automatizácia a vývoj metód pre rozpoznávanie cunami vĺn v pozorovaniach MINI-EUSO experimentu

Automatizácia a vývoj metód pre rozpoznávanie cunami vĺn v pozorovaniach MINI-EUSO experimentu

Autor práce

Ondrej Matija
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Ján Genči, PhD.

Další finalisté ročníku 2017

Analýza pohybu osob založená na zpracování obrazu

Analýza pohybu osob založená na zpracování obrazu

Autor práce

Robin Antonič
Mendelova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta

Vedoucí práce

Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.

O projektu

Paralelní syntéza parametrů z formulí hybridní logiky HUCTL

Paralelní syntéza parametrů z formulí hybridní logiky HUCTL

Autor práce

Samuel Pastva
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.

O projektu

Rozšíření systému NEMEA pro nasazení v distribuovaném prostředí

Rozšíření systému NEMEA pro nasazení v distribuovaném prostředí

Autor práce

Marek Švepeš
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Tomáš Čejka

O projektu

Semifinalisté a ostatní účastníci

Bezpečnosť mobilných zariadení

Bezpečnosť mobilných zariadení

Autor práce

Jan Francisti
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky

Vedoucí práce

PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

O projektu

Hejnový malware

Hejnový malware

Autor práce

Lubomír Sikora
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.

O projektu

Pokročilé vyhledávání v datech ze zpravodajských portálů

Pokročilé vyhledávání v datech ze zpravodajských portálů

Autor práce

Pavel Přibáň
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

doc. Ing. Josef Steinberger, Ph.D.

O projektu

Systém pro analýzu dat operátorů a obráběcích strojů ve strojírenské výrobě

Systém pro analýzu dat operátorů a obráběcích strojů ve strojírenské výrobě

Autor práce

Roman Sucháček
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

Vedoucí práce

Ing. Radek Vala, Ph.D.

O projektu

Vyhľadávanie v databáze l’udí reprezentovaných kostrou

Vyhľadávanie v databáze l’udí reprezentovaných kostrou

Autor práce

Michal Sejč
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedoucí práce

Mgr. Andrej Mihálik, PhD.

O projektu

ORGANIZÁTOŘI

HLAVNÍ PARTNER

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZÁŠTITU POSKYTLI