Galerie nejlepších 2021

1. místo

Zobecněné problémy se směrováním se souvislými sousedstvími

Autor práce

Jindřiška Deckerová
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

doc. Ing. Jan Faigl, PhD.

O projektu

2. místo

Zmírnění útoků DoS pomocí strojového učení

Zmírnění útoků DoS pomocí strojového učení

Autor práce

Patrik Goldschmidt
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Jan Kučera

O projektu

3. místo

Gradientem zesílená segmentace snímků sítnicového fundu

Gradientem zesílená segmentace snímků sítnicového fundu

Autor práce

Mgr. Matúš Goliaš
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

Doc. Rndr. Elena Šikudová Phd.

O projektu

Cena veřejnosti

Cena široké veřejnosti udělovaná finalistům prostřednictvím veřejného hlasování na stránkách soutěže.

Zmírnění útoků DoS pomocí strojového učení

Zmírnění útoků DoS pomocí strojového učení

Autor práce

Patrik Goldschmidt
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Jan Kučera

Další finalisté ročníku 2021

Mgr. Filip Svoboda Agilní adaptace pro výzkumnou laboratoř

Agilní adaptace pro výzkumnou laboratoř

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Ing. Leonard Walletzky Ph.D.

O projektu

Sára Juranková Aspektově založená analýza sentimentu formulářů konferenčních recenzí

Aspektově založená analýza sentimentu formulářů konferenčních recenzí

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr

O projektu

Lukáš Kuhajda Omezení šumu signálu v genetických přepínačích

Omezení šumu signálu v genetických přepínačích

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Daniel Georgiev

O projektu

Daniel Kyselica Pokročilé algoritmy pro segmentaci astronomických snímků kosmického odpadu

Pokročilé algoritmy pro segmentaci astronomických snímků kosmického odpadu

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedoucí práce

Stanislav Krajčovič

O projektu

Ing. Jan Tománek Profilování haldy s nízkou latencí

Profilování haldy s nízkou latencí

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Daniel Langr Ph.D.

O projektu

Semifinalisté

IDENTIFIKÁCIA SPRÁV TYPU „FAKE NEWS“ Z TEXTOV V SLOVENSKOM JAZYKU

IDENTIFIKÁCIA SPRÁV TYPU „FAKE NEWS“ Z TEXTOV V SLOVENSKOM JAZYKU

Autor práce

Benedikt Pecuch
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Vedoucí práce

doc. PaedDr. Jozef Kapusta, PhD.

O projektu

Modul do aplikácie Lightroom na rozpoznávanie tváre a orezávanie fotografie

Modul do aplikácie Lightroom na rozpoznávanie tváre a orezávanie fotografie

Autor práce

Ing. Michal Mallo
Mendelova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta

Vedoucí práce

Doc. Ing. Oldřich Trenz Ph.D.

O projektu

Spracovanie posunkovej reči

Spracovanie posunkovej reči

Autor práce

Miriama Mattová
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.

O projektu

ORGANIZÁTOŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZÁŠTITU POSKYTLI

Zobrazit jednotlivé záštity