Galerie nejlepších 2014

1. místo

Analýza dopravy z videa

Autor práce

Jakub Sochor
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Adam Herout

O projektu

2. místo

Výpočet a vizualizace dutin ve velkých modelech molekul

Autor práce

Lukáš Jirkovský
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Ivana Kolingerová

3. místo

Skupinové odporúčanie pre inteligentnú televíziu

Autor práce

Ondrej Kaššák
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Michal Kompan

O projektu

Další finalisté ročníku 2014

Miroslav Klimoš Algoritmická analýza her se skrytými kódy

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Antonín Kučera

O projektu

Andrea Fuksová Efektivní relační strojové učení s využitím omezeného nejmenšího společného zobecnění

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Ondřej Kuželka

O projektu

Luboš Krčál Incremental Clustering-Based Compression

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Jan Holub

O projektu

Tomáš Grošup Vícemodelový přístup pro efektivní multimediální exploraci

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

Jakub Lokoc

O projektu

Daniel Václavik Využitie SVM na klasifikáciu znakov získaných z evidenčných čísel vozidiel

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Vedoucí práce

Peter Tarábek

O projektu

Semifinalisté

ORGANIZÁTOŘI

HLAVNÍ PARTNER

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZÁŠTITU POSKYTLI

Zobrazit jednotlivé záštity