Galerie nejlepších 2014

Další finalisté ročníku 2014

Miroslav Klimoš Algoritmická analýza her se skrytými kódy

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Antonín Kučera

O projektu

Andrea Fuksová Efektivní relační strojové učení s využitím omezeného nejmenšího společného zobecnění

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Ondřej Kuželka

O projektu

Luboš Krčál Incremental Clustering-Based Compression

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Jan Holub

O projektu

Tomáš Grošup Vícemodelový přístup pro efektivní multimediální exploraci

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

Jakub Lokoc

O projektu

Daniel Václavik Využitie SVM na klasifikáciu znakov získaných z evidenčných čísel vozidiel

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Vedoucí práce

Peter Tarábek

O projektu

Všechny projekty

A Decision Procedure for the WSkS Logic

A Decision Procedure for the WSkS Logic

Autor práce

Tomáš Fiedor
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Ing. Ondřej Lengál

O projektu

Akcelerace evolučního návrhu obvodů na úrovni tranzistorů na platformě Zynq

Akcelerace evolučního návrhu obvodů na úrovni tranzistorů na platformě Zynq

Autor práce

Vojtěch Mrázek
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D.

O projektu

Algoritmická analýza her se skrytými kódy

Autor práce

Miroslav Klimoš
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Antonín Kučera

O projektu

Algoritmy pre rozpoznávanie obrazcov pri štúdiu kozmického žiarenia ultravysokých energií v rámci JEM-EUSO experimentu

Algoritmy pre rozpoznávanie obrazcov pri štúdiu kozmického žiarenia ultravysokých energií v rámci JEM-EUSO experimentu

Autor práce

Erik Gajdoš
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Ján Genči, PhD.

O projektu

Analýza a možnosti využití ICT ve výuce na základních a středních školách

Analýza a možnosti využití ICT ve výuce na základních a středních školách

Autor práce

Eva Dvořáková
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Vlasta Střížová, CSc.

O projektu

Analýza dat na sociálních sítích s využitím dolování dat

Analýza dat na sociálních sítích s využitím dolování dat

Autor práce

Marek Fešar
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Vladimír Bartík, Ph.D.

O projektu

Analýza dopravy z videa

Autor práce

Jakub Sochor
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Adam Herout

O projektu

Analýza evolúcie zdrojových textov s využitím abstraktných syntaktických stromov

Analýza evolúcie zdrojových textov s využitím abstraktných syntaktických stromov

Autor práce

Juraj Kostolanský
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Ing. Peter Lacko, PhD.

O projektu

Anotace a validace molekul ligandů

Anotace a validace molekul ligandů

Autor práce

Vladimír Horský
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D. 

O projektu

Aplikácie celulárnych automatov

Aplikácie celulárnych automatov

Autor práce

Bálint Nagy

Vedoucí práce

Tibor Kmeť

Autoconfiguration in distributed wireless environment

Autoconfiguration in distributed wireless environment

Autor práce

Tomáš Szaniszlo
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

RNDr. Jan Kasprzak

O projektu

Automatická anotácia sémantického opisu scény v obraze s použitím normy MPEG 7

Automatická anotácia sémantického opisu scény v obraze s použitím normy MPEG 7

Autor práce

Martin Geier
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Ing. Vanda Benešová, PhD. 

O projektu

Automatická konstrukce hlídacích obvodů založených na konečných automatech

Automatická konstrukce hlídacích obvodů založených na konečných automatech

Autor práce

Lucie Matušová
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Jan Kaštil

O projektu

Bezpečnost platebních karet

Bezpečnost platebních karet

Autor práce

Michal Fuchs
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

O projektu

Cartography in Virtual Environment

Cartography in Virtual Environment

Autor práce

Rastislav Tisovčík
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D.

O projektu

Časové atributové implikace

Časové atributové implikace

Autor práce

Jan Tříska
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Vedoucí práce

doc. RNDr. Vilém Vychodil, Ph.D.

O projektu

Compression Algorithms for BTF Data on a GPU

Compression Algorithms for BTF Data on a GPU

Autor práce

Petr Egert
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

doc. Ing. Vlastimil Havran, Ph.D.

O projektu

Čtečka not pro android

Čtečka not pro android

Autor práce

Vojtěch Smejkal
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Igor Szöke, Ph.D.

O projektu

Detekcia lokálnych komunít v komplexných sieťach

Detekcia lokálnych komunít v komplexných sieťach

Autor práce

Martin Gajdičiar
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

RNDr. Eliška Ochodková, Ph.D.

O projektu

Digitální osciloskop

Digitální osciloskop

Autor práce

Josef Hrabal
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. David Seidl, Ph.D.

O projektu

Dopady ISDS na uživatele

Dopady ISDS na uživatele

Autor práce

Tomáš Řehořek
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

O projektu

Doplnění vývojového prostředí BlueJ o funkce využitelné v úvodních kurzech programování

Doplnění vývojového prostředí BlueJ o funkce využitelné v úvodních kurzech programování

Autor práce

Oleksandr Matviichuk
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Ing. Rudolf Pecinovský, CSc.

O projektu

Dotazování RDF dat uložených v relační databázi pomocí jazyků SPARQL a R2RML

Dotazování RDF dat uložených v relační databázi pomocí jazyků SPARQL a R2RML

Autor práce

Miloš Chaloupka
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.

O projektu

Dynamické rozvrhování

Dynamické rozvrhování

Autor práce

Marek Vlk
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

prof. RNDr. Roman Bartak, Ph.D.

O projektu

Efektivní relační strojové učení s využitím omezeného nejmenšího společného zobecnění

Autor práce

Andrea Fuksová
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Ondřej Kuželka

O projektu

Equimatchable grafy na plochách

Equimatchable grafy na plochách

Autor práce

Eduard Eiben
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedoucí práce

Mgr. Michal Kotrbcík, Ph.D.

O projektu

Evalvácia strojového prekladu

Evalvácia strojového prekladu

Autor práce

Juraj Ladický

Vedoucí práce

RNDr. Daša Munková, Ph.D.

Evolučná optimalizácia parametrov metódy predikcie založenej na strunových invariantoch

Evolučná optimalizácia parametrov metódy predikcie založenej na strunových invariantoch

Autor práce

Matúš German
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Marek Bundzel, Ph.D.

O projektu

Evolučné generovanie samoopravných kódov

Evolučné generovanie samoopravných kódov

Autor práce

Filip Pakan
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

prof. RNDr.Jiří Pospíchal, DrSc. 

O projektu

Formální konceptuální analýza nad neúplnými daty

Formální konceptuální analýza nad neúplnými daty

Autor práce

Martin Kauer
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Vedoucí práce

doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.

O projektu

Framework pro neuronovou síť Flexible Neural Tree

Framework pro neuronovou síť  Flexible Neural Tree

Autor práce

Pavel Piskoř
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.

O projektu

Framework pro správu a vyhodnocení byznys pravidel s podporou transformace do různých platforem

Framework pro správu a vyhodnocení byznys pravidel s podporou transformace do různých platforem

Autor práce

Ondřej Mirtes
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Ing. Tomáš Černý

O projektu

Hra s účelom ako prostriedok získavania metadát a objavovania autorít

Hra s účelom ako prostriedok získavania metadát a objavovania autorít

Autor práce

Peter Dulačka
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Ing. Jakub Šimko, PhD. 

O projektu

Hromadná správa výpočetních systémů v heterogenním prostředí

Hromadná správa výpočetních systémů v heterogenním prostředí

Autor práce

Marek Petko
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Ing. Michal Švamberg

O projektu

Identifikace stromů z obrázků

Identifikace stromů z obrázků

Autor práce

Milan Šulc
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.

O projektu

Identifikace uživatelů sociálních sítí a digitálních knihoven

Identifikace uživatelů sociálních sítí a digitálních knihoven

Autor práce

Adam Ondrejka
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. RNDr. Petr Saloun, Ph.D.

O projektu

Identifikácia parafrázovania v textových dokumentoch

Identifikácia parafrázovania v textových dokumentoch

Autor práce

Jozef Gajdoš
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Ing. Tomáš Kučečka

O projektu

Implementace funkce If-then-else s lazy evaluací dle specifikace v TIL

Implementace funkce If-then-else s lazy evaluací dle specifikace v TIL

Autor práce

Martin Velek
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. RNDr. Marie Duží, CSc.

O projektu

Incremental Clustering-Based Compression

Autor práce

Luboš Krčál
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Jan Holub

O projektu

Kategorizácia obrazu v cloud robotike

Kategorizácia obrazu v cloud robotike

Autor práce

Jaroslav Ondo
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.

O projektu

Kompenzace diabetes mellitus pomocí mobilních technologií

Kompenzace diabetes mellitus pomocí mobilních technologií

Autor práce

Václav Burda
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Ing.Daniel Novák, PhD.

O projektu

Kooperativní hledání cest s protivníkem

Kooperativní hledání cest s protivníkem

Autor práce

Marika Ivanova
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

RNDr. Pavel Surynek, Ph.D.

O projektu

Metódy a nástroje pre výucbu softvérového inžinierstva v predmetoch o programovaní

Metódy a nástroje pre výucbu softvérového inžinierstva v predmetoch o programovaní

Autor práce

Peter Pajkoš
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Jaroslav Porubán, Ph.D.

O projektu

Mobilní aplikace pro navigační systém NaviTerier

Mobilní aplikace pro navigační systém NaviTerier

Autor práce

Vlastimil Jinoch
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Ing. Jan Balata

O projektu

Modelování neurčitostí ve srážko-odtokových modelech

Modelování neurčitostí ve srážko-odtokových modelech

Autor práce

Martin Golasowski
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Štěpán Kuchař

O projektu

Nasazení IPTV do počítačové sítě

Nasazení IPTV do počítačové sítě

Autor práce

Jakub Láznička
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Alexandru Moucha, Ph.D.

O projektu

Návrh a implementácia jazyka stromových transformácií

Návrh a implementácia jazyka stromových transformácií

Autor práce

Matůš Sulír
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Slavomír Šimoňák, PhD.

O projektu

Návrh a vývoj pokročilé řídící jednotky lineárního motoru pro přesná laboratorní měření v biomechanice

Návrh a vývoj pokročilé řídící jednotky lineárního motoru pro přesná laboratorní měření v biomechanice

Autor práce

Matěj Bartík
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Dr.-Ing. Martin Novotný

O projektu

Návrh IS pro plánování letu ultralehkých letadel

Návrh IS pro plánování letu ultralehkých letadel

Autor práce

Stanislav Mayer
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Tomáš Levora

O projektu

Objavovanie asociatívnych poznatkov v databázach cez evolučné algoritmy

Objavovanie asociatívnych poznatkov v databázach cez evolučné algoritmy

Autor práce

Ľudvít Petržala
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky

Vedoucí práce

Ing. Kamil Krauspe, PhD.

O projektu

Od archivu elektronické konference k znalostní databázi

Od archivu elektronické konference k znalostní databázi

Autor práce

Matej Briškár
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Mgr. Marek Grác, Ph.D.

O projektu

OData server pro Infinispan

OData server pro Infinispan

Autor práce

Tomáš Sýkora
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Mgr. Marek Grác, Ph.D.

O projektu

Optimalizácia plánovania úloh v gridoch a cloudoch pomocou GPGPU

Optimalizácia plánovania úloh v gridoch a cloudoch pomocou GPGPU

Autor práce

Michal Povinský
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied

Vedoucí práce

doc. Ing. Jarmila Škrinárová, Ph.D.

O projektu

Optimalizácia toku dát v sieti poskytovatel´a služby

Optimalizácia toku dát v sieti poskytovatel´a služby

Autor práce

Ivana Hucková
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Ing. Martin Hrubý, PhD. 

O projektu

Paralelizace ultrazvukových simulací pomocí 2D dekompozice

Paralelizace ultrazvukových simulací pomocí 2D dekompozice

Autor práce

Vojtěch Nikl
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Jiří Jaroš, Ph.D.

O projektu

Pokročilý záznamník videa s hlasovým ovládáním na mobilním telefonu

Pokročilý záznamník videa s hlasovým ovládáním na mobilním telefonu

Autor práce

Tomáš Buzek
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.

O projektu

Použitie pulzných neurónových sietí pre spracovanie stereovízneho obrazu

Použitie pulzných neurónových sietí pre spracovanie stereovízneho obrazu

Autor práce

Martin Kolesnáč
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Marek Bundzel, Ph.D.

O projektu

Příklad útoku na šifru RC4

Příklad útoku na šifru RC4

Autor práce

Pavel Kocka
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Jiří Buček

O projektu

Privátny cloud pre VÚJE Trnava

Privátny cloud pre VÚJE Trnava

Autor práce

Eduard Vesel
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied

Vedoucí práce

Mgr. PaedDr. Vladimír Siládi, PhD.

O projektu

Redukce bezškálových grafů pomocí genetických algoritmů

Redukce bezškálových grafů pomocí genetických algoritmů

Autor práce

Martin Střílka
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Pavel Krömer, Ph.D.

O projektu

Redukcia informácií o IP tokoch za účelom zníženia záťaže monitorovacích systémov

Redukcia informácií o IP tokoch za účelom zníženia záťaže monitorovacích systémov

Autor práce

Samuel Tremko
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Peter Feciĺak, Ph.D

O projektu

Relačná klasifikácia

Relačná klasifikácia

Autor práce

Tomáš Jakab
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedoucí práce

RNDr. Tomáš Horváth PhD.

O projektu

Řešení extenzivních her s využitím zpřísnění Nashova equilibria

Řešení extenzivních her s využitím zpřísnění Nashova equilibria

Autor práce

Jiří Čermák
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Mgr. Branislav Bošanský

O projektu

Řešení problémů rozvrhování s omezenými zdroji za využití grafických karet

Řešení problémů rozvrhování s omezenými zdroji za využití grafických karet

Autor práce

Tomáš Poledný
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Ing. Libor Bukata

O projektu

Riešenie bezpečnostnej politiky v prostredí MS Windows

Riešenie bezpečnostnej politiky v prostredí MS Windows

Autor práce

Martin Hančák
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Anton Baláž, Ph.D.

O projektu

Riešenie dátových úložísk pre virtualizované servery

Riešenie dátových úložísk pre virtualizované servery

Autor práce

Radoslav Franko
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Peter Palúch, Ph.D.

O projektu

Rozpoznávání struktury křižovatky z veřejně dostupných zdrojů (map)

Rozpoznávání struktury křižovatky z veřejně dostupných zdrojů (map)

Autor práce

Tomáš Pašek
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Ing. Tomáš Potužák, Ph.D.

O projektu

Rozpoznávání znaků z reálných scén pomocí neuronových sítí

Rozpoznávání znaků z reálných scén pomocí neuronových sítí

Autor práce

Petr Fiala
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Ing. Lukáš Neumann

O projektu

Rozšířený editor komponentových architektur pro MEF

Rozšířený editor komponentových architektur pro MEF

Autor práce

Miroslav Vodolán
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.

O projektu

Segmentácia RGBD obrazov      

Segmentácia RGBD obrazov      

Autor práce

Matej Nikorovič
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedoucí práce

Ing. Radoslav Gargalík

O projektu

Skupinové odporúčanie pre inteligentnú televíziu

Autor práce

Ondrej Kaššák
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Michal Kompan

O projektu

Sociální sítě a dobývání znalostí

Sociální sítě a dobývání znalostí

Autor práce

Peter Zvirinsky
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

doc. RNDr. Iveta Mrázová CSc.

O projektu

Softvérové metriky vychádzajúce z aktivít programátora a kontextu vývoja softvéru

Softvérové metriky vychádzajúce z aktivít programátora a kontextu vývoja softvéru

Autor práce

Martin Konôpka
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

prof. Ing. Maria Bielikova, PhD. 

O projektu

Softvérové vybavenie pre raspberry pi implementujúce funkcionality inteligentného domu

Softvérové vybavenie pre raspberry pi implementujúce funkcionality inteligentného domu

Autor práce

Roman Masarovič
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Katarína Zábovská, PhD.

O projektu

Software stimulačního systému pro funkční MR zobrazování

Software stimulačního systému pro funkční MR zobrazování

Autor práce

Pavel Dvořák
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.

O projektu

Strojové učení v úloze predikce vlivu aminokyselinových mutací na stabilitu proteinu

Strojové učení v úloze predikce vlivu aminokyselinových mutací na stabilitu proteinu

Autor práce

František Malinka
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Jaroslav Bendl

O projektu

Systém elektronického obchodovania v prostredí sociálnych sietí s interaktívnou podporou tvorby produktov

Systém elektronického obchodovania v prostredí sociálnych sietí s interaktívnou podporou tvorby produktov

Autor práce

Pavol Daňo
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.

O projektu

Systém pro rozpoznávání podle 3D geometrie ruky

Systém pro rozpoznávání podle 3D geometrie ruky

Autor práce

Jan Svoboda
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

doc. Ing. Martin Drahanský, Ph.D.

O projektu

Uzamykací obrazovka pro Android používající biometriky

Uzamykací obrazovka pro Android používající biometriky

Autor práce

Rostislav Vítek
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Pavel Moravec, Ph.D.

O projektu

Vícemodelový přístup pro efektivní multimediální exploraci

Autor práce

Tomáš Grošup
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

Jakub Lokoc

O projektu

Visipedia: Embedding-driven Visual Feature Extraction and Learning

Visipedia: Embedding-driven Visual Feature Extraction and Learning

Autor práce

Jan Jakeš
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

O projektu

Vizualizace mozkové aktivity

Vizualizace mozkové aktivity

Autor práce

Pavel Ferdian
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Petr Gajdoš, Ph.D.

O projektu

Vstavané testovanie a oprava vnorených pamätí RAM

Vstavané testovanie a oprava vnorených pamätí RAM

Autor práce

Juraj Šubín
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Ing. Štefan Krištofík

O projektu

Vyhľadávanie skrytých vzťahov v digitálnych knižniciach

Vyhľadávanie skrytých vzťahov v digitálnych knižniciach

Autor práce

Marek Lóderer
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD.

O projektu

Výpočet a vizualizace dutin ve velkých modelech molekul

Autor práce

Lukáš Jirkovský
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Ivana Kolingerová

O projektu

Vytváranie základných polygonálnych sietí z kostier

Vytváranie základných polygonálnych sietí z kostier

Autor práce

Michal Piovarči
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedoucí práce

RNDr. Martin Madaras

O projektu

Využitie SVM na klasifikáciu znakov získaných z evidenčných čísel vozidiel

Autor práce

Daniel Václavik
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Vedoucí práce

Peter Tarábek

O projektu

Zavedení BYOD pro notebooky v Telefónica Czech Republic

Zavedení BYOD pro notebooky v Telefónica Czech Republic

Autor práce

David Pokorný
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Ing. Tomáš Bruckner, Ph.D.

O projektu

Zdroje dát a reportovanie a analýzy v riadiacich systémoch na roznych úrovniach riadenia – strojová, výrobná a business inteligencia

Zdroje dát a reportovanie a analýzy v riadiacich systémoch na roznych úrovniach riadenia – strojová, výrobná a business inteligencia

Autor práce

Martin Miškuf
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.

O projektu

ORGANIZÁTOŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZÁŠTITU POSKYTLI

Zobrazit jednotlivé záštity