Ročník 2014

1. místo

Analýza dopravy z videa

Analýza dopravy z videa

Autor práce

Jakub Sochor
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Adam Herout

O projektu

2. místo

Výpočet a vizualizace dutin ve velkých modelech molekul

Výpočet a vizualizace dutin ve velkých modelech molekul

Autor práce

Lukáš Jirkovský
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Ivana Kolingerová

O projektu

3. místo

Skupinové odporúčanie pre inteligentnú televíziu

Skupinové odporúčanie pre inteligentnú televíziu

Autor práce

Ondrej Kaššák
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Michal Kompan

O projektu

Další finalisté ročníku 2014

Algoritmická analýza her se skrytými kódy

Algoritmická analýza her se skrytými kódy

Autor práce

Miroslav Klimoš
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Antonín Kučera

O projektu

Efektivní relační strojové učení s využitím omezeného nejmenšího společného zobecnění

Efektivní relační strojové učení s využitím omezeného nejmenšího společného zobecnění

Autor práce

Andrea Fuksová
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Ondřej Kuželka

O projektu

Incremental Clustering-Based Compression

Incremental Clustering-Based Compression

Autor práce

Luboš Krčál
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Jan Holub

O projektu

Vícemodelový přístup pro efektivní multimediální exploraci

Vícemodelový přístup pro efektivní multimediální exploraci

Autor práce

Tomáš Grošup
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

Jakub Lokoc

O projektu

Využitie SVM na klasifikáciu znakov získaných z evidenčných čísel vozidiel

Využitie SVM na klasifikáciu znakov získaných z evidenčných čísel vozidiel

Autor práce

Daniel Václavik
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Vedoucí práce

Peter Tarábek

O projektu

Semifinalisté a ostatní účastníci

ORGANIZÁTOŘI

HLAVNÍ PARTNER

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZÁŠTITU POSKYTLI