Galerie nejlepších 2018

Cena Valeo

Za nejlepší diplomovou práci v oblasti počítačového vidění a zpracování senzorických dat

Systém pro 3D lokalizaci zdrojů gamma záření Comptonovou kamerou založenou na detektorech Timepix3

Systém pro 3D lokalizaci zdrojů gamma záření Comptonovou kamerou založenou na detektorech Timepix3

Autor práce

Petr Mánek
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.

Cena odborných novinářů 2018

Cena udělovaná formou anonymní ankety panelem IT, technologických, businessových a marketingových novinářů.

Robustní vizuální odhadování tepu

Robustní vizuální odhadování tepu

Autor práce

Radim Špetlík
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Ing. Jan Čech, Ph.D.

Cena veřejnosti

Cena široké veřejnosti udělovaná finalistům prostřednictvím veřejného hlasování na stránkách soutěže.

Systém pro 3D lokalizaci zdrojů gamma záření Comptonovou kamerou založenou na detektorech Timepix3

Systém pro 3D lokalizaci zdrojů gamma záření Comptonovou kamerou založenou na detektorech Timepix3

Autor práce

Petr Mánek
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.

Další finalisté ročníku 2018

Martin Glova Algoritmy postupného zlepšovania učenia sa v počítačovej hre Flappy Bird

Algoritmy postupného zlepšovania učenia sa v počítačovej hre Flappy Bird

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedoucí práce

doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

O projektu

Marcel Vološin Aplikácia experimentálnej ekonómie v kognitívnych sietach využitím Roth-Erev algoritmu

Aplikácia experimentálnej ekonómie v kognitívnych sietach využitím Roth-Erev algoritmu

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Juraj Gazda, Ph.D.

O projektu

Tomáš Jánský Informovaná mitigace DDoS útoků na základě reputace

Informovaná mitigace DDoS útoků na základě reputace

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Tomáš Čejka

O projektu

Petr Rek Knihovna pro návrh konvolučních neuronových sítí

Knihovna pro návrh konvolučních neuronových sítí

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

O projektu

Veronika Gondová Modelovanie používateľa v doméne e-obchodu

Modelovanie používateľa v doméne e-obchodu

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

O projektu

Všechny projekty

Adaptivní studijní asistent na bázi lokačních služeb

Adaptivní studijní asistent na bázi lokačních služeb

Autor práce

Ivo Pisařovic
Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Vedoucí práce

Ing. David Procházka, Ph.D.

O projektu

Akcelerace OVS s využitím akcelerační karty s FPGA

Akcelerace OVS s využitím akcelerační karty s FPGA

Autor práce

Matej Vido
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

O projektu

Algoritmy postupného zlepšovania učenia sa v počítačovej hre Flappy Bird

Algoritmy postupného zlepšovania učenia sa v počítačovej hre Flappy Bird

Autor práce

Martin Glova
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedoucí práce

doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

O projektu

Analýza DNS v kybernetickej bezpečnosti

Analýza DNS v kybernetickej bezpečnosti

Autor práce

Patrik Hudák
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Mgr. Vít Bukač, Ph.D.

O projektu

Analýza Smart City z pohledu IT managementu

Analýza Smart City z pohledu IT managementu

Autor práce

Lucia Števanková
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Ing. Leonard Walletzký, Ph.D

O projektu

Analýza údajov pre manažovanie úloh vo vysokovýkonnom počítaní

Analýza údajov pre manažovanie úloh vo vysokovýkonnom počítaní

Autor práce

Martin Trnik
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied

Vedoucí práce

doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.

O projektu

Aplikace datově závislého diskrétního Laplaceova operátoru

Aplikace datově závislého diskrétního Laplaceova operátoru

Autor práce

Jan Dvořák
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.

O projektu

Aplikácia experimentálnej ekonómie v kognitívnych sietach využitím Roth-Erev algoritmu

Aplikácia experimentálnej ekonómie v kognitívnych sietach využitím Roth-Erev algoritmu

Autor práce

Marcel Vološin
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Juraj Gazda, Ph.D.

O projektu

Approximace přesnosti modelu v optimalizaci hyperparametru

Approximace přesnosti modelu v optimalizaci hyperparametru

Autor práce

Markéta Jůzlová
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Tomáš Borovička

O projektu

Audit kybernetické bezpečnosti

Audit kybernetické bezpečnosti

Autor práce

Jakub Janša
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.

O projektu

Autentizace, autorizace a session management v protokolu HTTP

Autentizace, autorizace a session management v protokolu HTTP

Autor práce

Klára Drhová
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

RNDr. Daniel Joščák, Ph.D.

O projektu

Automatická mitigace DDoS útoku

Automatická mitigace DDoS útoku

Autor práce

Peter Nagy
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Matěj Grégr, Ph.D.

O projektu

Automatické spojování mračen bodů

Automatické spojování mračen bodů

Autor práce

Jiří Hörner
Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

RNDr. David Obdržálek, Ph.D.

O projektu

Business Process Reengineering“

Business Process Reengineering“

Autor práce

Monika Vampolová
Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Ing. Oleg Svatoš, Ph.D.

O projektu

Detekce akustického prostředí z řeči

Detekce akustického prostředí z řeči

Autor práce

Matúš Dobrotka
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Pavel Matějka, Ph.D.

O projektu

Detekce materiálových vad na izolačních deskách z napěněného skla

Detekce materiálových vad na izolačních deskách z napěněného skla

Autor práce

Tomáš Duda
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

O projektu

Detekcia sémantických konfliktov v softvérových modeloch

Detekcia sémantických konfliktov v softvérových modeloch

Autor práce

Martin Olejár
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Ing. Karol Rástočný, PhD.

O projektu

Eatster: Nový spôsob objednávania jedál v reštauráciách

Eatster: Nový spôsob objednávania jedál v reštauráciách

Autor práce

Vladimír Eliáš
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

O projektu

Geometrické sémantické genetické programování

Geometrické sémantické genetické programování

Autor práce

Ondřej Končal
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

O projektu

Hledání symetrie v geometrických modelech

Hledání symetrie v geometrických modelech

Autor práce

Lukáš Hruda
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová

O projektu

Identifikácia zručnosti používateľa na webe na základe vzorov zo sledovania pohľadu

Identifikácia zručnosti používateľa na webe na základe vzorov zo sledovania pohľadu

Autor práce

Martin Mokrý
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Ing. Róbert Móro, PhD.

O projektu

Identifikácia, kompozícia a konfigurácia existujúcich softvérových komponentov podľa špecifikácie požiadaviek vo forme textu

Identifikácia, kompozícia a konfigurácia existujúcich softvérových komponentov podľa špecifikácie požiadaviek vo forme textu

Autor práce

Michal Kráľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Ing. Michal Bystrický, PhD.

O projektu

Implementace heuristik pro rozvozní problém s časovými okny

Implementace heuristik pro rozvozní problém s časovými okny

Autor práce

Otakar Trunda
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc.

O projektu

Informovaná mitigace DDoS útoků na základě reputace

Informovaná mitigace DDoS útoků na základě reputace

Autor práce

Tomáš Jánský
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Tomáš Čejka

O projektu

Inkrementální shlukování zpravodajských textů

Inkrementální shlukování zpravodajských textů

Autor práce

Martin Váňa
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

doc. Ing. Josef Steinberger, Ph.D.

O projektu

Inkrementální update úložiště pro data lineage v grafové databázi

Inkrementální update úložiště pro data lineage v grafové databázi

Autor práce

Jan Sýkora
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Michal Valenta, Ph.D.

O projektu

Interaktívna vizualizácia zmien v softvérových modeloch

Interaktívna vizualizácia zmien v softvérových modeloch

Autor práce

Jakub Ondik
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Ing. Karol Rástočný, PhD.

O projektu

Internet věcí v chytré domácnosti

Internet věcí v chytré domácnosti

Autor práce

Michael Friedmann
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.

O projektu

Knihovna pro návrh konvolučních neuronových sítí

Knihovna pro návrh konvolučních neuronových sítí

Autor práce

Petr Rek
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

O projektu

Knihovna pro práci s hlubokými konvolučními neuronovými sítěmi v jazyce C#

Knihovna pro práci s hlubokými konvolučními neuronovými sítěmi v jazyce C#

Autor práce

Michal Medek
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.

O projektu

Knihovna pro reportování pádů aplikací pro Android

Knihovna pro reportování pádů aplikací pro Android

Autor práce

Marek Osvald
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc. Ph.D.

O projektu

Konfigurační rozhraní pro nástroj ESPRESO

Konfigurační rozhraní pro nástroj ESPRESO

Autor práce

Tomáš Panoc
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Marek Běhálek, Ph.D.

O projektu

Marketing mix of an e-shop on various national markets

Marketing mix of an e-shop on various national markets

Autor práce

Andrea Kramecová
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

O projektu

Matematické modelovanie a simulácia nabíjania elektrických vozidiel

Matematické modelovanie a simulácia nabíjania elektrických vozidiel

Autor práce

Miroslav Gardlo
Fakulta riadenia a informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Ľuboš Buzna, PhD.

O projektu

Matoucí vzory ve strojovém učení

Matoucí vzory ve strojovém učení

Autor práce

Matěj Kocián
Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

Mgr. Martin Pilát, Ph.D.

O projektu

Minimalizace konvexních po částech afinních funkcí pomocí lokálních konzistencí

Minimalizace konvexních po částech afinních funkcí pomocí lokálních konzistencí

Autor práce

Tomáš Dlask
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

doc. Ing. Tomáš Werner, Ph.D.

O projektu

Model predikcie ľudskej vizuálnej pozornosti so zameraním na rôzne aspekty vizuálneho vnemu človeka

Model predikcie ľudskej vizuálnej pozornosti so zameraním na rôzne aspekty vizuálneho vnemu človeka

Autor práce

Miroslav Laco
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.

O projektu

Modelovanie používateľa v doméne e-obchodu

Modelovanie používateľa v doméne e-obchodu

Autor práce

Veronika Gondová
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

O projektu

Modul do serverové aplikace pro rozpoznávání identifikačních údajů z osobních dokladů

Modul do serverové aplikace pro rozpoznávání identifikačních údajů z osobních dokladů

Autor práce

Miroslav Bartyzal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta

Vedoucí práce

Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.

O projektu

Monitorace koncentrace glukózy pomocí nositelných zařízení

Monitorace koncentrace glukózy pomocí nositelných zařízení

Autor práce

Martin Úbl
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

doc. Ing. Tomáš Koutný, Ph.D.

O projektu

Nástroj pre forenznú analýzu digitálnych stôp

Nástroj pre forenznú analýzu digitálnych stôp

Autor práce

Mária Hatalová
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc. Ph.D.

O projektu

Návrh inteligentní senzorické sítě administrativní budovy

Návrh inteligentní senzorické sítě administrativní budovy

Autor práce

Adam Földvári
Mendelova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta

Vedoucí práce

Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.

O projektu

Návrh metódy výberu príznakov na báze k-NN algoritmu

Návrh metódy výberu príznakov na báze k-NN algoritmu

Autor práce

Peter Bugata
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Peter Drotár, PhD.

O projektu

Opensource řešení EET s evidencí skladu a portálem pro zákazníky

Opensource řešení EET s evidencí skladu a portálem pro zákazníky

Autor práce

Jakub Švestka
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Vladimír Bartík, Ph.D.

O projektu

Optimalizace Customer Lifetime Value v retailovém bankovnictví

Optimalizace Customer Lifetime Value v retailovém bankovnictví

Autor práce

Tomáš Píhrt
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Ing. Pavel Jašek

O projektu

Podchycování cest v grafech

Podchycování cest v grafech

Autor práce

Radovan Červený
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

RNDr. Ondřej Suchý, Ph.D.

O projektu

Převod záznamu elektrické kytary do MIDI

Převod záznamu elektrické kytary do MIDI

Autor práce

Michal Klčo
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

doc. Dr. Ing. Jan Černocký

O projektu

Profilování paralelních aplikací

Profilování paralelních aplikací

Autor práce

Jakub Beránek
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Petr Gajdoš, Ph.D.

O projektu

Record a Replay debugování v R

Record a Replay debugování v R

Autor práce

Kryštof Slavík
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Petr Máj

O projektu

Redukcia cytometrických dát na základe hustoty a predikcia stavu pacienta z klinických dát

Redukcia cytometrických dát na základe hustoty a predikcia stavu pacienta z klinických dát

Autor práce

Martin Nemček
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

doc. RNDr. Mária Lucká, PhD.

O projektu

Reeingineering systému Umbrela

Reeingineering systému Umbrela

Autor práce

Martin Maroši
Mendelova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta

Vedoucí práce

Ing. Pavel Turčínek, Ph.D.

O projektu

Riadenie a ovládanie CNC stroja mikrokontrolérom Arduino

Riadenie a ovládanie CNC stroja mikrokontrolérom Arduino

Autor práce

Darko Šajben
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Štefan Koprda, PhD.

O projektu

Riadenie vozidla po dráhe osadenej 3D značkami

Riadenie vozidla po dráhe osadenej 3D značkami

Autor práce

Katarína Šimnová
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedoucí práce

Mgr. Andrej Mihálik, PhD.

O projektu

Řízení projektů

Řízení projektů

Autor práce

Violeta Aslanova
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.

O projektu

Robustní vizuální odhadování tepu

Robustní vizuální odhadování tepu

Autor práce

Radim Špetlík
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Ing. Jan Čech, Ph.D.

O projektu

Rychlá detekce beztexturových 3D objektů

Rychlá detekce beztexturových 3D objektů

Autor práce

Pavel Kutáč
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Jan Gaura, Ph.D.

O projektu

SAT s diferenciálními rovnicemi

SAT s diferenciálními rovnicemi

Autor práce

Tomáš Kolárik
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

doc. Dipl.-Ing. Dr. techn. Stefan Ratschan

O projektu

Simulácie útočných scenárov v mobilných ad hoc sieťach

Simulácie útočných scenárov v mobilných ad hoc sieťach

Autor práce

Martin Ilavský
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Ing. Jozef Filipek

O projektu

Simulátor dopravních infrastruktur a situací

Simulátor dopravních infrastruktur a situací

Autor práce

Petr Švaňa
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc.

O projektu

Sledování objektů mezi vícero scénami se zachováním jejich indentity

Sledování objektů mezi vícero scénami se zachováním jejich indentity

Autor práce

Kateřina Jandová
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Ing. Jan Krček

O projektu

Softvérový nástroj pre potreby predmetu Sémantika programovacích jazykov

Softvérový nástroj pre potreby predmetu Sémantika programovacích jazykov

Autor práce

Iskender Yar-Muhamedov
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. William Steingartner, PhD.

O projektu

Spolehlivá charakterizace existence řešení parametrických soustav rovnic

Spolehlivá charakterizace existence řešení parametrických soustav rovnic

Autor práce

Libor Vytlačil
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

doc. Dipl.-Ing. Dr. techn. Stefan Ratschan

O projektu

Spracovanie trojrozmerných medicínskych dát metódami počítačového videnia

Spracovanie trojrozmerných medicínskych dát metódami počítačového videnia

Autor práce

Zuzana Bobotová
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.

O projektu

Systém pro 3D lokalizaci zdrojů gamma záření Comptonovou kamerou založenou na detektorech Timepix3

Systém pro 3D lokalizaci zdrojů gamma záření Comptonovou kamerou založenou na detektorech Timepix3

Autor práce

Petr Mánek
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.

O projektu

Systém pro monitorování síťových protokolů

Systém pro monitorování síťových protokolů

Autor práce

Roman Selecký
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

O projektu

Systém pro vyhledávání chemických struktur

Systém pro vyhledávání chemických struktur

Autor práce

Ivan Ševčík
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D.

O projektu

Taguchiho metóda pre nastavenie parametrov algoritmu

Taguchiho metóda pre nastavenie parametrov algoritmu

Autor práce

Pavol Kozák
Fakulta riadenia a informatiky

Vedoucí práce

prof. Ing. Ľudmila Jánošíková, PhD.

O projektu

Tvorba etalonu vlastností Smart City

Tvorba etalonu vlastností Smart City

Autor práce

Eva Jiranová
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.

O projektu

Určovanie polohy objektov s využitím stereovízie

Určovanie polohy objektov s využitím stereovízie

Autor práce

Marek Drevenák
Fakulta riadenia a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Peter Tarábek, PhD.

O projektu

Vizualizace pro porovnávání sekvencí proteinů

Vizualizace pro porovnávání sekvencí proteinů

Autor práce

Pavol Ulbrich
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.

O projektu

Vyhodnocovanie kognitívnej záťaže ako súčasť používateľských štúdií

Vyhodnocovanie kognitívnej záťaže ako súčasť používateľských štúdií

Autor práce

Tomáš Juhaniak
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

O projektu

Využívanie transakcií v reaktívnom prostredí microservices architektúr

Využívanie transakcií v reaktívnom prostredí microservices architektúr

Autor práce

Martin Štefanko
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Bruno Rossi, PhD.

O projektu

Vývoj komponentu expertného systému pre analýzu lekárskych údajov s využitím zhlukovania

Vývoj komponentu expertného systému pre analýzu lekárskych údajov s využitím zhlukovania

Autor práce

Volodymyr Ponomarenko
Fakulta riadenia a informatiky

Vedoucí práce

prof. Dr. Paul Barach, MD, MPH

O projektu

Zpracování radiačních snímků ze sensoru Timepix na satelitu VZLUSAT-1

Zpracování radiačních snímků ze sensoru Timepix na satelitu VZLUSAT-1

Autor práce

Martin Jílek
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Ing. Tomáš Báča

O projektu

ORGANIZÁTOŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZÁŠTITU POSKYTLI

Zobrazit jednotlivé záštity