Ročník 2018

1. místo

Systém pro 3D lokalizaci zdrojů gamma záření Comptonovou kamerou založenou na detektorech Timepix3

Systém pro 3D lokalizaci zdrojů gamma záření Comptonovou kamerou založenou na detektorech Timepix3

Autor práce

Petr Mánek
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.

O projektu

2. místo

Hledání symetrie v geometrických modelech

Hledání symetrie v geometrických modelech

Autor práce

Lukáš Hruda
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová

O projektu

3. místo

Modul do serverové aplikace pro rozpoznávání identifikačních údajů z osobních dokladů

Modul do serverové aplikace pro rozpoznávání identifikačních údajů z osobních dokladů

Autor práce

Miroslav Bartyzal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta

Vedoucí práce

Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.

O projektu

Cena Valeo

Za nejlepší diplomovou práci v oblasti počítačového vidění a zpracování senzorických dat

Systém pro 3D lokalizaci zdrojů gamma záření Comptonovou kamerou založenou na detektorech Timepix3

Systém pro 3D lokalizaci zdrojů gamma záření Comptonovou kamerou založenou na detektorech Timepix3

Autor práce

Petr Mánek
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.

Cena odborných novinářů 2018

Cena udělovaná formou anonymní ankety panelem IT, technologických, businessových a marketingových novinářů.

Robustní vizuální odhadování tepu

Robustní vizuální odhadování tepu

Autor práce

Radim Špetlík
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Ing. Jan Čech, Ph.D.

Cena veřejnosti

Cena široké veřejnosti udělovaná finalistům prostřednictvím veřejného hlasování na stránkách soutěže.

Systém pro 3D lokalizaci zdrojů gamma záření Comptonovou kamerou založenou na detektorech Timepix3

Systém pro 3D lokalizaci zdrojů gamma záření Comptonovou kamerou založenou na detektorech Timepix3

Autor práce

Petr Mánek
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.

Další finalisté ročníku 2018

Algoritmy postupného zlepšovania učenia sa v počítačovej hre Flappy Bird

Algoritmy postupného zlepšovania učenia sa v počítačovej hre Flappy Bird

Autor práce

Martin Glova
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedoucí práce

doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

O projektu

Aplikácia experimentálnej ekonómie v kognitívnych sietach využitím Roth-Erev algoritmu

Aplikácia experimentálnej ekonómie v kognitívnych sietach využitím Roth-Erev algoritmu

Autor práce

Marcel Vološin
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Juraj Gazda, Ph.D.

O projektu

Informovaná mitigace DDoS útoků na základě reputace

Informovaná mitigace DDoS útoků na základě reputace

Autor práce

Tomáš Jánský
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Tomáš Čejka

O projektu

Knihovna pro návrh konvolučních neuronových sítí

Knihovna pro návrh konvolučních neuronových sítí

Autor práce

Petr Rek
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

O projektu

Modelovanie používateľa v doméne e-obchodu

Modelovanie používateľa v doméne e-obchodu

Autor práce

Veronika Gondová
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

O projektu

Semifinalisté a ostatní účastníci

ORGANIZÁTOŘI

HLAVNÍ PARTNER

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZÁŠTITU POSKYTLI