Best projects 2015

1. place

Multikriteriální cykloplánování s rozšířenou reprezentací křižovatek

Author

Pavol Žilecký
Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering

Supervisor

Mgr. Jan Hrnčíř

About the project

2. place

Monitorování dopravy z leteckých videí

Author

Adam Babinec
Brno University of Technology, Faculty of Information Technology

Supervisor

Jaroslav Rozman

3. place

Robustní simulace přenosu světla v opticky aktivních médiích

Author

Petr Vévoda
Charles University, Faculty of Mathematics and Physics

Supervisor

Jaroslav Křivánek

About the project

Other finalists of 2015

Patrik Polatsek Časovopriestorový model významných čŕt ľudskej pozornosti vo videosekvenciách

Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Informatics and Information Technologies

Supervisor

Ing. Vanda Benešová, PhD.

About the project

Jiří Nádvorník Cross-matching engine pro inkrementální fotometrickou přehlídku oblohy

Czech Technical University in Prague, Faculty of Information technology

Supervisor

RNDr. Petr Škoda, CSc.

About the project

Magdalena Metlická Rámec pro plánovací problémy

VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science

Supervisor

doc. MSc. Donald David Davendra, Ph.D.

About the project

Katarína Furmanová Vizualizační techniky pro porovnávání 3D modelů obličejů

Masaryk University in Brno, Faculty of Informatics

Supervisor

Igor Chalás

About the project

Jozef Vasilko Využitie Houghovej transformácie pri rozpoznávaní spŕšok tvorených časticami ultravysokých energií

Technical University of Košice, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Supervisor

Ján Genči

About the project

Mgr. Štefan Bocko Webový asistent na podporu data-mining projektov

Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Science

Supervisor

RNDr. Tomáš Horváth, Ph.D.

About the project

Semifinalists