Year 2015

1. place

Multikriteriální cykloplánování s rozšířenou reprezentací křižovatek

Multikriteriální cykloplánování s rozšířenou reprezentací křižovatek

Author

Žilecký Pavol
Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering

Supervisor

Hrnčíř Jan Mgr.

About the project

2. place

Monitorování dopravy z leteckých videí

Monitorování dopravy z leteckých videí

Author

Adam Babinec
Brno University of Technology, Faculty of Information Technology

Supervisor

Jaroslav Rozman

About the project

3. place

Robustní simulace přenosu světla v opticky aktivních médiích

Robustní simulace přenosu světla v opticky aktivních médiích

Author

Petr Vévoda
Charles University in Prague, Matematicko-fyzikální fakulta

Supervisor

Jaroslav Křivánek

About the project

Other finalists of 2015

Časovopriestorový model významných čŕt ľudskej pozornosti vo videosekvenciách

Časovopriestorový model významných čŕt ľudskej pozornosti vo videosekvenciách

Author

Polatsek Patrik
Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Informatics and Information Technologies

Supervisor

Benešová Vanda, Ing.PhD.

About the project

Cross-matching engine pro inkrementální fotometrickou přehlídku oblohy

Cross-matching engine pro inkrementální fotometrickou přehlídku oblohy

Author

Nádvorník Jiří
Czech Technical University in Prague, Fakulta informačních technologií

Supervisor

RNDr. Petr Škoda, CSc.

About the project

Rámec pro plánovací problémy

Rámec pro plánovací problémy

Author

Magdalena Metlická
VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science

Supervisor

doc. MSc. Donald David Davendra, Ph.D.

About the project

Vizualizační techniky pro porovnávání 3D modelů obličejů

Vizualizační techniky pro porovnávání 3D modelů obličejů

Author

Katarína Furmanová
Masaryk University in Brno, Faculty of Informatics

Supervisor

Igor Chalás

About the project

Využitie Houghovej transformácie pri rozpoznávaní spŕšok tvorených časticami ultravysokých energií

Využitie Houghovej transformácie pri rozpoznávaní spŕšok tvorených časticami ultravysokých energií

Author

Jozef Vasilko
Technical University of Košice, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Supervisor

Ján Genči

About the project

Webový asistent na podporu data-mining projektov

Webový asistent na podporu data-mining projektov

Author

Mgr. Štefan Bocko
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Science

Supervisor

RNDr. Tomáš Horváth, Ph.D.

About the project

Semifinalists and other participants