Galerie nejlepších 2013

1. místo

Kryptoanalýza šifry Baby Rijndael

Autor práce

Josef Kokeš
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Róbert Lórencz

O projektu

2. místo

Hardwarová akcelerace aplikací pro monitorování a bezpečnost vysokorychlostních sítí

Autor práce

Lukáš Kekely
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Jan Kořenek

O projektu

3. místo

Evaluation of Mathematics Retrieval

Autor práce

Martin Líška
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Petr Sojka

O projektu

Další finalisté ročníku 2013

Michal Krnáč Algoritmy vyvažovania záťaže v gridovom prostredí

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied

Vedoucí práce

Jarmila Škrinárová

O projektu

Ján Súkeník Analýza zdrojových kódov s využitím abstraktných syntaktických stromov

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Peter Lacko

O projektu

Kostolányi Peter Balanced Use of Resources in Computations

Balanced Use of Resources in Computations

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedoucí práce

Rovan Branislav

O projektu

Jakub Stonawski Další linky v sociálních sítích s rozpoznáváním obličejů

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Petr Šaloun

O projektu

Karel Lenc Evaluation and Improvements of Image Interest Regions Detectors and Descriptors

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Jiří Matas

O projektu

Trunda Otakar Monte Carlo Techniques in Planning

Monte Carlo Techniques in Planning

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

Bartak Roman

O projektu

Semifinalisté

ORGANIZÁTOŘI

HLAVNÍ PARTNER

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZÁŠTITU POSKYTLI

Zobrazit jednotlivé záštity