Ročník 2013

1. místo

Kryptoanalýza šifry Baby Rijndael

Kryptoanalýza šifry Baby Rijndael

Autor práce

Kokeš Josef
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Lórencz Róbert

O projektu

2. místo

Hardwarová akcelerace aplikací pro monitorování a bezpečnost vysokorychlostních sítí

Hardwarová akcelerace aplikací pro monitorování a bezpečnost vysokorychlostních sítí

Autor práce

Kekely Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Kořenek Jan

O projektu

3. místo

Evaluation of Mathematics Retrieval

Evaluation of Mathematics Retrieval

Autor práce

Líška Martin
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Sojka Petr

O projektu

Další finalisté ročníku 2013

Algoritmy vyvažovania záťaže v gridovom prostredí

Algoritmy vyvažovania záťaže v gridovom prostredí

Autor práce

Krnáč Michal
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied

Vedoucí práce

Škrinárová Jarmila

O projektu

Analýza zdrojových kódov s využitím abstraktných syntaktických stromov

Analýza zdrojových kódov s využitím abstraktných syntaktických stromov

Autor práce

Súkeník Ján
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Lacko Peter

O projektu

Balanced Use of Resources in Computations

Balanced Use of Resources in Computations

Autor práce

Kostolányi Peter
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedoucí práce

Rovan Branislav

O projektu

Další linky v sociálních sítích s rozpoznáváním obličejů

Další linky v sociálních sítích s rozpoznáváním obličejů

Autor práce

Stonawski Jakub
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Šaloun Petr

O projektu

Evaluation and Improvements of Image Interest Regions Detectors and Descriptors

Evaluation and Improvements of Image Interest Regions Detectors and Descriptors

Autor práce

Lenc Karel
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Matas Jiří

O projektu

Monte Carlo Techniques in Planning

Monte Carlo Techniques in Planning

Autor práce

Trunda Otakar
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

Bartak Roman

O projektu

Semifinalisté a ostatní účastníci

ORGANIZÁTOŘI

HLAVNÍ PARTNER

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZÁŠTITU POSKYTLI