Galerie nejlepších 2020

1. místo

Mapování Internetu – Modelování Interakcí Entit v Komplexních Heterogenních Sítích

Mapování Internetu – Modelování Interakcí Entit v Komplexních Heterogenních Sítích

Autor práce

Šimon Mandlík
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

doc. Ing. Tomáš Pevný, Ph.D.

O projektu

2. místo

Splniteľnosť DQBF použitím binárnych rozhodovacích diagramov

Splniteľnosť DQBF použitím binárnych rozhodovacích diagramov

Autor práce

Juraj Síč
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.

O projektu

3. místo

Automatické generovanie planimetrických úloh Matematickej olympiády

Automatické generovanie planimetrických úloh Matematickej olympiády

Autor práce

Patrik Bak
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedoucí práce

Prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.

O projektu

Cena veřejnosti

Cena široké veřejnosti udělovaná finalistům prostřednictvím veřejného hlasování na stránkách soutěže.

Prípadové usudzovanie pri diagnostike kardiovaskulárnych ochorení

Prípadové usudzovanie pri diagnostike kardiovaskulárnych ochorení

Autor práce

Zuzana Tocimáková
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

prof. Ing. Ján Paralič, PhD.

Další finalisté ročníku 2020

Tomáš Anlauf Analýza vícevariačních sítí

Analýza vícevariačních sítí

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.

O projektu

Petr Nevyhoštěný Modulární a rozšiřitelný nástroj pro lokalizaci softwarových chyb

Modulární a rozšiřitelný nástroj pro lokalizaci softwarových chyb

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Petr Máj

O projektu

František Pártl Návrh hashovacího algoritmu pro biometrický podpis uživatele

Návrh hashovacího algoritmu pro biometrický podpis uživatele

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.

O projektu

Karolína Kuchyňová Ověřování identity uživatele založené na behaviorálních charakteristikách

Ověřování identity uživatele založené na behaviorálních charakteristikách

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.

O projektu

Roman Andriushchenko Počítačem podporovaná syntéza pravděpodobnostních modelů

Počítačem podporovaná syntéza pravděpodobnostních modelů

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

RNDr. Milan Češka, Ph.D.

O projektu

Matej Králik Rozpoznávanie giest pomocou viacerých akcelerometrov

Rozpoznávanie giest pomocou viacerých akcelerometrov

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedoucí práce

Mgr. Vladimír Boža, PhD.

O projektu

Semifinalisté

Analýza a identifikace lokálních struktur DNA

Analýza a identifikace lokálních struktur DNA

Autor práce

Ján Havlík
Mendelova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta

Vedoucí práce

prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc

O projektu

Analýza propojenosti DBpedie s využitím sémantiky entit

Analýza propojenosti DBpedie s využitím sémantiky entit

Autor práce

David Fuchs
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.

O projektu

Aplikácia strojového učenia založená na učení posilňovaním pre vybraný problém

Aplikácia strojového učenia založená na učení posilňovaním pre vybraný problém

Autor práce

Miloš Foltán
Fakulta riadenia a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Lukáš Falát, PhD.

O projektu

Genová regulace v Clostridium beijerinckii NRRL B-598

Genová regulace v Clostridium beijerinckii NRRL B-598

Autor práce

Jana Schwarzerová
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vedoucí práce

Mgr. Ing. Karel Sedlář Ph.D.

O projektu

ORGANIZÁTOŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZÁŠTITU POSKYTLI

Zobrazit jednotlivé záštity