Galerie nejlepších 2019

1. místo

Autonomní explorace nerovného terénu šestinohým kráčejícím robotem

Autonomní explorace nerovného terénu šestinohým kráčejícím robotem

Autor práce

Jan Bayer
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

doc. Ing. Jan Faigl, Ph.D.

O projektu

2. místo

Identifikácia zmätenia používateľa vo webovej aplikácii

Identifikácia zmätenia používateľa vo webovej aplikácii

Autor práce

Michal Hucko
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

3. místo

Nejistota modelů hlubokého učení při analýze lékařských obrazových dat

Nejistota modelů hlubokého učení při analýze lékařských obrazových dat

Autor práce

Dušan Drevický
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Oldřich Kodym

O projektu

Cena Valeo

Za nejlepší diplomovou práci v oblasti počítačového vidění a zpracování senzorických dat

Autonomní explorace nerovného terénu šestinohým kráčejícím robotem

Autonomní explorace nerovného terénu šestinohým kráčejícím robotem

Autor práce

Jan Bayer
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

doc. Ing. Jan Faigl, Ph.D.

Cena veřejnosti

Cena široké veřejnosti udělovaná finalistům prostřednictvím veřejného hlasování na stránkách soutěže.

Reverzibilná extrakcia príznakov

Reverzibilná extrakcia príznakov

Autor práce

Matúš Mrázik
Fakulta riadenia a informatiky

Vedoucí práce

prof. Ing. Martin Klimo, PhD.

Další finalisté ročníku 2019

Vojtěch Polášek Argon2 security margin for disk encryption passwords

Argon2 security margin for disk encryption passwords

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Ing. Milan Brož, Ph.D

O projektu

Martin Süss Rozpoznání pojmenovaných entit v textu

Rozpoznání pojmenovaných entit v textu

Mendelova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta

Vedoucí práce

doc. Ing. František Dařena, Ph.D.

O projektu

Šimon Lomič Taking and Breaking Games

Taking and Breaking Games

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

RNDr. Tomáš Valla, Ph.D.

O projektu

Jakub Strmeň Výpočtový systém pre štrukturálnu analýzu grafov s podporou paralelizmu

Výpočtový systém pre štrukturálnu analýzu grafov s podporou paralelizmu

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied

Vedoucí práce

doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD.

O projektu

Semifinalisté

Analýza a vizualizácia vzdelávacích dát

Analýza a vizualizácia vzdelávacích dát

Autor práce

Mário Mandrák
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky

Vedoucí práce

Mgr. Martin Drlík, PhD.

O projektu

IS Mikro a Makro navigácie pre zrakovo postihnutých

IS Mikro a Makro navigácie pre zrakovo postihnutých

Autor práce

Juraj Lipovský
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky

Vedoucí práce

Ing. Jaroslav Kultan, Phd.

O projektu

Kvantové aplikácie založené na platforme IBM QX

Kvantové aplikácie založené na platforme IBM QX

Autor práce

Vojtech Florko
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

prof. Ing. Ján Kollár, CSc.

O projektu

Nástroj pro rozpoznání nesené potravy pro účel analýzy dat serveru PtaciOnline.cz

Nástroj pro rozpoznání nesené potravy pro účel analýzy dat serveru PtaciOnline.cz

Autor práce

Adéla Hamplová
Provozně ekonomická fakulta

Vedoucí práce

Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.

O projektu

Návrh řízení výukového modelu skladovacího pracoviště pomocí PLC Foxtrot

Návrh řízení výukového modelu skladovacího pracoviště pomocí PLC Foxtrot

Autor práce

Daniel Stužka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.

O projektu

Rozhodovacie džungle a iné klasifikačné algoritmy strojového učenia

Rozhodovacie džungle a iné klasifikačné algoritmy strojového učenia

Autor práce

Šimon Horvát
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedoucí práce

RNDr. Ľubomír Antoni, PhD.

O projektu

Vícejazyčná sémantická podobnost textů

Vícejazyčná sémantická podobnost textů

Autor práce

Michal Tušl
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Ing.Tomáš Brychcín, Ph.D.

O projektu

Virtuálne mezzotintové techniky renderované fyzikálnym modelom

Virtuálne mezzotintové techniky renderované fyzikálnym modelom

Autor práce

Eva Kunovská
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedoucí práce

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

O projektu

Vliv komplementů na dynamickou cenotvorbu

Vliv komplementů na dynamickou cenotvorbu

Autor práce

Karel Poplštein
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D.

O projektu

ORGANIZÁTOŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZÁŠTITU POSKYTLI

Zobrazit jednotlivé záštity