Galerie nejlepších 2023

1. místo

Zlepšování škálovatelnosti doporučovacích systémů pomocí řídkých přibližných inverzů

Zlepšování škálovatelnosti doporučovacích systémů pomocí řídkých přibližných inverzů

Autor práce

Mgr. Martin Spišák
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

Mgr. Ladislav Peška Ph.D.

O projektu

2. místo

Plánování chirurgických zákroků pomocí metody branch-and-price zrychlené pomocí strojového učení

náhled diplomové práce

Autor práce

Pavlína Koutecká
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Přemysl Šůcha

3. místo

Vylepšenie syntézy konečne stavových kontrolérov pre POMDP

Vylepšenie syntézy konečne stavových kontrolérov pre POMDP

Autor práce

Filip Macák
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Milan Češka

O projektu

Cena veřejnosti

Cena široké veřejnosti udělovaná finalistům prostřednictvím veřejného hlasování na stránkách soutěže.

Spracovanie a vyhodnocovanie grafických biomedicínskych údajov

náhled diplomové práce

Autor práce

Linda Blahová
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Vedoucí práce

Jozef Kostolný

Magenta Award for Excelence in IT

Zlepšování škálovatelnosti doporučovacích systémů pomocí řídkých přibližných inverzů

Zlepšování škálovatelnosti doporučovacích systémů pomocí řídkých přibližných inverzů

Autor práce

Mgr. Martin Spišák
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

Mgr. Ladislav Peška Ph.D.

Raiffeisenbank AI cena

Zlepšování škálovatelnosti doporučovacích systémů pomocí řídkých přibližných inverzů

Zlepšování škálovatelnosti doporučovacích systémů pomocí řídkých přibližných inverzů

Autor práce

Mgr. Martin Spišák
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

Mgr. Ladislav Peška Ph.D.

Další finalisté ročníku 2023

Tomáš Vavro Implementácia QC-MDPC kryptosystému nad GF(4)

Implementácia QC-MDPC kryptosystému nad GF(4)

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Tomáš Fabšič

O projektu

Mgr. Matej Fedor Monitorovanie a riadenie nanopórových sekvenačných behov

Monitorovanie a riadenie nanopórových sekvenačných behov

Univerzita Komenského v Bratislave

Vedoucí práce

Doc. Mgr. Tomáš Vinař Phd.

O projektu

Patrick Ondika Ovládání trajektorie robotických ramen s vysokým stupněm volnosti

Ovládání trajektorie robotických ramen s vysokým stupněm volnosti

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Jiří Barnat

O projektu

Ing. Zuzana Káčereková Systém pro editaci sekvencí trojúhelníkových sítí s časově proměnnou konektivitou

Systém pro editaci sekvencí trojúhelníkových sítí s časově proměnnou konektivitou

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Doc. Ing. Libor Váša Ph.D.

O projektu

Ing. Matěj Pokorný Texturní analýza 3D obrazů

Texturní analýza 3D obrazů

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Vedoucí práce

Doc. Ing. Jaromír Kukal Ph.D.

O projektu

Lukáš Hojdysz Využití rozšířené reality pro vizualizaci 3D medicínských obrazových dat

Využití rozšířené reality pro vizualizaci 3D medicínských obrazových dat

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Michal Krumnikl

O projektu

Semifinalisté

Algoritmy obchodovania na online burzách

Algoritmy obchodovania na online burzách

Autor práce

Jozef Mihálik
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Vedoucí práce

n/a

O projektu

Digitálny osobný asistent s emočnou inteligenciou pre aplikáciu Moje MENDELU

Digitálny osobný asistent s emočnou inteligenciou pre aplikáciu Moje MENDELU

Autor práce

Petra Javorková
Mendelova univerzita Brno, Provozně ekonomická fakulta

Vedoucí práce

David Prochazka

O projektu

Konstrukce časoprostorových trajektorií z multimodálních dat

Konstrukce časoprostorových trajektorií z multimodálních dat

Autor práce

Matěj Hrbáček
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

Tomáš Skopal

O projektu

Návrh pokročilých algoritmov umelej inteligencie v autonómnej mobilite založenej na využití výpočtov na hrane

Návrh pokročilých algoritmov umelej inteligencie v autonómnej mobilite založenej na využití výpočtov na hrane

Autor práce

Adam Petík
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Juraj Gazda

O projektu

Řešení odchylkových analýz pro finanční controlling ve Škoda Auto a. s.

Řešení odchylkových analýz pro finanční controlling ve Škoda Auto a. s.

Autor práce

Zuzana Jankovská
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Martin Potančok

O projektu

Útoky na trasování událostí pro systém Windows: Techniky a protiopatření

Útoky na trasování událostí pro systém Windows: Techniky a protiopatření

Autor práce

Matej Havranek
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

n/a

O projektu

ORGANIZÁTOŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZÁŠTITU POSKYTLI

Zobrazit jednotlivé záštity