Ročník 2010

1. místo

Lokální navigace autonomního mobilního robota

Lokální navigace autonomního mobilního robota

Autor práce

Herman David
Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Orság Filip

O projektu

Další finalisté ročníku 2010

A Featherweight Java interpreter implemented in a functional programming language

A Featherweight Java interpreter implemented in a functional programming language

Autor práce

Čamra Lukáš
České vysoké učení technické v Praze

Vedoucí práce

Stoklasa Jan

O projektu

Automatic image-based 3D head modeling

Automatic image-based 3D head modeling

Autor práce

Kán Peter
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedoucí práce

Ferko Andrej

O projektu

Deformace povrchového modelu se zachováním objemu

Deformace povrchového modelu se zachováním objemu

Autor práce

Kellnhofer Petr
Západočeská univerzita v Plzni

Vedoucí práce

Kohout Josef

O projektu

Integration of Java and C++ Federations in M&S HLA Simulations

Integration of Java and C++ Federations in M&S HLA Simulations

Autor práce

Pancik Andrej
Masarykova univerzita v Brně

Vedoucí práce

Gotthard Petr

O projektu

Kolaboratívne poznámkovanie textu vo výučbovom systéme

Kolaboratívne poznámkovanie textu vo výučbovom systéme

Autor práce

Unčík Maroš
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Bieliková Mária

O projektu

Prispôsobovanie navigácie vo webovom sídle na základe správania sa používateľov

Prispôsobovanie navigácie vo webovom sídle na základe správania sa používateľov

Autor práce

Holub Michal
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Bieliková Mária

O projektu

Simple Data Storage

Simple Data Storage

Autor práce

Davidovič Štepán
České vysoké učení technické v Praze

Vedoucí práce

Valenta Michal

O projektu

Víceuživatelská mapová aplikace pro kapesní zařízení

Víceuživatelská mapová aplikace pro kapesní zařízení

Autor práce

Poulíček Zbyněk
Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Herout Adam

O projektu

Zeefektívnenie vyhľadávania prostredníctvom grafov a modelu používateľa

Zeefektívnenie vyhľadávania prostredníctvom grafov a modelu používateľa

Autor práce

Šimko Jakub
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Tvarožek Michal

O projektu

Semifinalisté a ostatní účastníci

ORGANIZÁTOŘI

HLAVNÍ PARTNER

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZÁŠTITU POSKYTLI