Galerie nejlepších 2010

Další finalisté ročníku 2010

Čamra Lukáš A Featherweight Java interpreter implemented in a functional programming language

A Featherweight Java interpreter implemented in a functional programming language

České vysoké učení technické v Praze

Vedoucí práce

Stoklasa Jan

O projektu

Kán Peter Automatic image-based 3D head modeling

Automatic image-based 3D head modeling

Univerzita Komenského v Bratislave

Vedoucí práce

Ferko Andrej

O projektu

Kellnhofer Petr Deformace povrchového modelu se zachováním objemu

Deformace povrchového modelu se zachováním objemu

Západočeská univerzita v Plzni

Vedoucí práce

Kohout Josef

O projektu

Pancik Andrej Integration of Java and C++ Federations in M&S HLA Simulations

Integration of Java and C++ Federations in M&S HLA Simulations

Masarykova univerzita v Brně

Vedoucí práce

Gotthard Petr

O projektu

Unčík Maroš Kolaboratívne poznámkovanie textu vo výučbovom systéme

Kolaboratívne poznámkovanie textu vo výučbovom systéme

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Bieliková Mária

O projektu

Holub Michal Prispôsobovanie navigácie vo webovom sídle na základe správania sa používateľov

Prispôsobovanie navigácie vo webovom sídle na základe správania sa používateľov

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Bieliková Mária

O projektu

Davidovič Štepán Simple Data Storage

Simple Data Storage

České vysoké učení technické v Praze

Vedoucí práce

Valenta Michal

O projektu

Poulíček Zbyněk Víceuživatelská mapová aplikace pro kapesní zařízení

Víceuživatelská mapová aplikace pro kapesní zařízení

Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Herout Adam

O projektu

Šimko Jakub Zeefektívnenie vyhľadávania prostredníctvom grafov a modelu používateľa

Zeefektívnenie vyhľadávania prostredníctvom grafov a modelu používateľa

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Tvarožek Michal

O projektu

Všechny projekty

3D Webpages

3D Webpages

Autor práce

Paulis Peter
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedoucí práce

Lacko Ján

O projektu

A Featherweight Java interpreter implemented in a functional programming language

A Featherweight Java interpreter implemented in a functional programming language

Autor práce

Čamra Lukáš
České vysoké učení technické v Praze

Vedoucí práce

Stoklasa Jan

O projektu

Artificial Intelligence in Humanoid Systems

Artificial Intelligence in Humanoid Systems

Autor práce

Virčíková Mária
Technická univerzita v Košiciach

Vedoucí práce

Sinčák Peter

O projektu

Automatic image-based 3D head modeling

Automatic image-based 3D head modeling

Autor práce

Kán Peter
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedoucí práce

Ferko Andrej

O projektu

Biometric Recognition of 3D Faces

Biometric Recognition of 3D Faces

Autor práce

Mráček Štěpán
Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Dvořák Radim

O projektu

Deformace povrchového modelu se zachováním objemu

Deformace povrchového modelu se zachováním objemu

Autor práce

Kellnhofer Petr
Západočeská univerzita v Plzni

Vedoucí práce

Kohout Josef

O projektu

Eclipse Engine

Eclipse Engine

Autor práce

Skalský Michal
Západočeská univerzita v Plzni

Vedoucí práce

Vaněček Petr

O projektu

Efficient Route-Planning in Huge Graphs: With Limited Resources

Efficient Route-Planning in Huge Graphs: With Limited Resources

Autor práce

Moriš Ondrej
Masarykova univerzita v Brně

Vedoucí práce

Hliněný Petr

O projektu

Evoluce XML schémat

Evoluce XML schémat

Autor práce

Malý Jakub
Univerzita Karlova

Vedoucí práce

Mlýnková Irena

O projektu

Extraction of skinning data by mesh contraction with Collada 1.5 support

Extraction of skinning data by mesh contraction with Collada 1.5 support

Autor práce

Madaras Martin
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedoucí práce

Ágošton Tomáš

O projektu

Gender Recognition from Face Images

Gender Recognition from Face Images

Autor práce

Kałuża Marian
Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Herout Adam

O projektu

Grafický editor sítí konečných prvků ve 3D

Grafický editor sítí konečných prvků ve 3D

Autor práce

Beneš Štěpán
České vysoké učení technické v Praze

Vedoucí práce

Sloup Jaroslav

O projektu

Informační systém: tvorba rozvrhu

Informační systém: tvorba rozvrhu

Autor práce

Hýbl Jan
České vysoké učení technické v Praze

Vedoucí práce

Troníček Zdeněk

O projektu

Integration of Java and C++ Federations in M&S HLA Simulations

Integration of Java and C++ Federations in M&S HLA Simulations

Autor práce

Pancik Andrej
Masarykova univerzita v Brně

Vedoucí práce

Gotthard Petr

O projektu

Kolaboratívna anotácia webových stránok

Kolaboratívna anotácia webových stránok

Autor práce

Rajzák Pavol
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Vedoucí práce

Novotný Róbert

O projektu

Kolaboratívne poznámkovanie textu vo výučbovom systéme

Kolaboratívne poznámkovanie textu vo výučbovom systéme

Autor práce

Unčík Maroš
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Bieliková Mária

O projektu

Lokální navigace autonomního mobilního robota

Lokální navigace autonomního mobilního robota

Autor práce

Herman David
Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Orság Filip

O projektu

Metody pro kombinování modelů a klasifikátorů

Metody pro kombinování modelů a klasifikátorů

Autor práce

Černý Jan
České vysoké učení technické v Praze

Vedoucí práce

Kordík Pavel

O projektu

Minimalizácia logických obvodov rojom častíc

Minimalizácia logických obvodov rojom častíc

Autor práce

Kavický Lukáš
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Pospíchal Jiří

O projektu

Moderní webové rozhraní pro Chip DVD

Moderní webové rozhraní pro Chip DVD

Autor práce

Kostělej Valentin
České vysoké učení technické v Praze

Vedoucí práce

Černý Tomáš

O projektu

Multi-Agentní systémy a jejich propojení s webovými službami

Multi-Agentní systémy a jejich propojení s webovými službami

Autor práce

Damovský Martin
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vedoucí práce

Radecký Michal

O projektu

Nahradenie objektovo-orientovaných vzorov autochtónnymi aspektovo-orientovanými vzormi

Nahradenie objektovo-orientovaných vzorov autochtónnymi aspektovo-orientovanými vzormi

Autor práce

Bača Pavol
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Vranić Valentino

O projektu

On Erasing Rules in Regulated Grammars

On Erasing Rules in Regulated Grammars

Autor práce

Zemek Petr
Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Meduna Alexander

O projektu

Performance evaluation of graphics accelerator

Performance evaluation of graphics accelerator

Autor práce

Vanek Juraj
Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Herout Adam

O projektu

Personalized recommendation of interesting texts

Personalized recommendation of interesting texts

Autor práce

Kompan Michal
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Bieliková Mária

O projektu

Personalizované odporúčanie príkladov s uvažovaním obmedzeného času učenia

Personalizované odporúčanie príkladov s uvažovaním obmedzeného času učenia

Autor práce

Michlík Pavel
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Bieliková Mária

O projektu

Prispôsobovanie navigácie vo webovom sídle na základe správania sa používateľov

Prispôsobovanie navigácie vo webovom sídle na základe správania sa používateľov

Autor práce

Holub Michal
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Bieliková Mária

O projektu

Prostředí pro tvorbu jednoduchých her

Prostředí pro tvorbu jednoduchých her

Autor práce

Pastorek Tomáš
České vysoké učení technické v Praze

Vedoucí práce

Felkel Petr

O projektu

Ray-tracing s knihovnou IPP

Ray-tracing s knihovnou IPP

Autor práce

Kukla Michal
Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Hradiš Michal

O projektu

Rozpoznávanie a klasifikácia maliarskych plátien na fotografiách

Rozpoznávanie a klasifikácia maliarskych plátien na fotografiách

Autor práce

Haladová Zuzana
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedoucí práce

Šikudová Elena

O projektu

Rozpoznávanie gest v aplikácii UML .FRI

Rozpoznávanie gest v aplikácii UML .FRI

Autor práce

Pajta Peter
Žilinská univerzita v Žiline

Vedoucí práce

Bača Tomáš

O projektu

Simple Data Storage

Simple Data Storage

Autor práce

Davidovič Štepán
České vysoké učení technické v Praze

Vedoucí práce

Valenta Michal

O projektu

Sledovanie intenzity vzťahov medzi pouţívateľmi v rámci sociálnych sietí

Sledovanie intenzity vzťahov medzi pouţívateľmi v rámci sociálnych sietí

Autor práce

Srba Ivan
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Bieliková Mária

O projektu

Spracovanie signálov pomocou neurónových sietí s echo stavmi

Spracovanie signálov pomocou neurónových sietí s echo stavmi

Autor práce

Fillo Peter
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Čerňanský Michal

O projektu

Systém pro podporu nakupování pro nevidomé

Systém pro podporu nakupování pro nevidomé

Autor práce

Klvan Miloš
České vysoké učení technické v Praze

Vedoucí práce

Míkovec Zdeněk

O projektu

Tachometr založený na akcelerometru a GPS

Tachometr založený na akcelerometru a GPS

Autor práce

Novotný Tomáš
Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Orság Filip

O projektu

Temporal Logic for Man

Temporal Logic for Man

Autor práce

Žilka Lukáš
Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Smrčka Aleš

O projektu

Texture Synthesis

Texture Synthesis

Autor práce

Sousedík Ctirad
Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Španěl Michal

O projektu

Tvorba odporúčaní využitím vzťahov podobnosti

Tvorba odporúčaní využitím vzťahov podobnosti

Autor práce

Zeleník Dušan
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Bieliková Mária

O projektu

Útoky na operační systém Linux v teorii a praxi

Útoky na operační systém Linux v teorii a praxi

Autor práce

Procházka Boris
Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Vojnar Tomáš

O projektu

Víceuživatelská mapová aplikace pro kapesní zařízení

Víceuživatelská mapová aplikace pro kapesní zařízení

Autor práce

Poulíček Zbyněk
Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Herout Adam

O projektu

Vizuálne rozpoznávanie dopravnej situácie

Vizuálne rozpoznávanie dopravnej situácie

Autor práce

Štiglic Filip
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Štefanovič Juraj

O projektu

Vyhledání a rozpoznání textu v obrazech reálných scén

Vyhledání a rozpoznání textu v obrazech reálných scén

Autor práce

Neumann Lukas
České vysoké učení technické v Praze

Vedoucí práce

Matas Jiří

O projektu

Zeefektívnenie vyhľadávania prostredníctvom grafov a modelu používateľa

Zeefektívnenie vyhľadávania prostredníctvom grafov a modelu používateľa

Autor práce

Šimko Jakub
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Tvarožek Michal

O projektu

ORGANIZÁTOŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZÁŠTITU POSKYTLI

Zobrazit jednotlivé záštity