Galerie nejlepších 2010

1. místo

Lokální navigace autonomního mobilního robota

Lokální navigace autonomního mobilního robota

Autor práce

Herman David
Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Orság Filip

O projektu

Další finalisté ročníku 2010

Čamra Lukáš A Featherweight Java interpreter implemented in a functional programming language

A Featherweight Java interpreter implemented in a functional programming language

České vysoké učení technické v Praze

Vedoucí práce

Stoklasa Jan

O projektu

Kán Peter Automatic image-based 3D head modeling

Automatic image-based 3D head modeling

Univerzita Komenského v Bratislave

Vedoucí práce

Ferko Andrej

O projektu

Kellnhofer Petr Deformace povrchového modelu se zachováním objemu

Deformace povrchového modelu se zachováním objemu

Západočeská univerzita v Plzni

Vedoucí práce

Kohout Josef

O projektu

Pancik Andrej Integration of Java and C++ Federations in M&S HLA Simulations

Integration of Java and C++ Federations in M&S HLA Simulations

Masarykova univerzita v Brně

Vedoucí práce

Gotthard Petr

O projektu

Unčík Maroš Kolaboratívne poznámkovanie textu vo výučbovom systéme

Kolaboratívne poznámkovanie textu vo výučbovom systéme

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Bieliková Mária

O projektu

Holub Michal Prispôsobovanie navigácie vo webovom sídle na základe správania sa používateľov

Prispôsobovanie navigácie vo webovom sídle na základe správania sa používateľov

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Bieliková Mária

O projektu

Davidovič Štepán Simple Data Storage

Simple Data Storage

České vysoké učení technické v Praze

Vedoucí práce

Valenta Michal

O projektu

Poulíček Zbyněk Víceuživatelská mapová aplikace pro kapesní zařízení

Víceuživatelská mapová aplikace pro kapesní zařízení

Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Herout Adam

O projektu

Šimko Jakub Zeefektívnenie vyhľadávania prostredníctvom grafov a modelu používateľa

Zeefektívnenie vyhľadávania prostredníctvom grafov a modelu používateľa

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Tvarožek Michal

O projektu

Semifinalisté

ORGANIZÁTOŘI

HLAVNÍ PARTNER

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZÁŠTITU POSKYTLI

Zobrazit jednotlivé záštity