Galéria najlepších 2013

1. miesto

Kryptoanalýza šifry Baby Rijndael

Autor práce

Josef Kokeš
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Róbert Lórencz

O projekte

2. miesto

Hardwarová akcelerace aplikací pro monitorování a bezpečnost vysokorychlostních sítí

Autor práce

Lukáš Kekely
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Jan Kořenek

O projekte

3. miesto

Evaluation of Mathematics Retrieval

Autor práce

Martin Líška
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedúci práce

Petr Sojka

O projekte

Ďalší finalisti ročníka 2013

Michal Krnáč Algoritmy vyvažovania záťaže v gridovom prostredí

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied

Vedúci práce

Jarmila Škrinárová

O projekte

Ján Súkeník Analýza zdrojových kódov s využitím abstraktných syntaktických stromov

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedúci práce

Peter Lacko

O projekte

Kostolányi Peter Balanced Use of Resources in Computations

Balanced Use of Resources in Computations

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedúci práce

Rovan Branislav

O projekte

Jakub Stonawski Další linky v sociálních sítích s rozpoznáváním obličejů

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

Petr Šaloun

O projekte

Karel Lenc Evaluation and Improvements of Image Interest Regions Detectors and Descriptors

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedúci práce

Jiří Matas

O projekte

Trunda Otakar Monte Carlo Techniques in Planning

Monte Carlo Techniques in Planning

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedúci práce

Bartak Roman

O projekte

Semifinalisti