Ročník 2013

1. miesto

Kryptoanalýza šifry Baby Rijndael

Kryptoanalýza šifry Baby Rijndael

Autor práce

Kokeš Josef
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Lórencz Róbert

O projekte

2. miesto

Hardwarová akcelerace aplikací pro monitorování a bezpečnost vysokorychlostních sítí

Hardwarová akcelerace aplikací pro monitorování a bezpečnost vysokorychlostních sítí

Autor práce

Kekely Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Kořenek Jan

O projekte

3. miesto

Evaluation of Mathematics Retrieval

Evaluation of Mathematics Retrieval

Autor práce

Líška Martin
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedúci práce

Sojka Petr

O projekte

Ďalší finalisti ročníka 2013

Algoritmy vyvažovania záťaže v gridovom prostredí

Algoritmy vyvažovania záťaže v gridovom prostredí

Autor práce

Krnáč Michal
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied

Vedúci práce

Škrinárová Jarmila

O projekte

Analýza zdrojových kódov s využitím abstraktných syntaktických stromov

Analýza zdrojových kódov s využitím abstraktných syntaktických stromov

Autor práce

Súkeník Ján
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedúci práce

Lacko Peter

O projekte

Balanced Use of Resources in Computations

Balanced Use of Resources in Computations

Autor práce

Kostolányi Peter
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedúci práce

Rovan Branislav

O projekte

Další linky v sociálních sítích s rozpoznáváním obličejů

Další linky v sociálních sítích s rozpoznáváním obličejů

Autor práce

Stonawski Jakub
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

Šaloun Petr

O projekte

Evaluation and Improvements of Image Interest Regions Detectors and Descriptors

Evaluation and Improvements of Image Interest Regions Detectors and Descriptors

Autor práce

Lenc Karel
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedúci práce

Matas Jiří

O projekte

Monte Carlo Techniques in Planning

Monte Carlo Techniques in Planning

Autor práce

Trunda Otakar
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedúci práce

Bartak Roman

O projekte

Semifinalisti a ostatní účastníci