Galéria najlepších 2019

1. miesto

Autonomní explorace nerovného terénu šestinohým kráčejícím robotem

Autonomní explorace nerovného terénu šestinohým kráčejícím robotem

Autor práce

Jan Bayer
České vysoké učení technické v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Fakulta elektrotechnická

Vedúci práce

doc. Ing. Jan Faigl, Ph.D.

O projekte

2. miesto

Identifikácia zmätenia používateľa vo webovej aplikácii

Identifikácia zmätenia používateľa vo webovej aplikácii

Autor práce

Michal Hucko
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedúci práce

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

3. miesto

Nejistota modelů hlubokého učení při analýze lékařských obrazových dat

Nejistota modelů hlubokého učení při analýze lékařských obrazových dat

Autor práce

Dušan Drevický
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Ing. Oldřich Kodym

O projekte

Cena Valeo

Za nejlepší diplomovou práci v oblasti počítačového vidění a zpracování senzorických dat

Autonomní explorace nerovného terénu šestinohým kráčejícím robotem

Autonomní explorace nerovného terénu šestinohým kráčejícím robotem

Autor práce

Jan Bayer
České vysoké učení technické v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Fakulta elektrotechnická

Vedúci práce

doc. Ing. Jan Faigl, Ph.D.

Cena verejnosti

Cena širokej verejnosti udeľovaná finalistom prostredníctvom verejného hlasovania na stránkach súťaže.

Reverzibilná extrakcia príznakov

Reverzibilná extrakcia príznakov

Autor práce

Matúš Mrázik
Fakulta riadenia a informatiky, Fakulta riadenia a informatiky

Vedúci práce

prof. Ing. Martin Klimo, PhD.

Ďalší finalisti ročníka 2019

Vojtěch Polášek Argon2 security margin for disk encryption passwords

Argon2 security margin for disk encryption passwords

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedúci práce

Ing. Milan Brož, Ph.D

O projekte

Martin Süss Rozpoznání pojmenovaných entit v textu

Rozpoznání pojmenovaných entit v textu

Mendelova univerzita v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta

Vedúci práce

doc. Ing. František Dařena, Ph.D.

O projekte

Šimon Lomič Taking and Breaking Games

Taking and Breaking Games

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

RNDr. Tomáš Valla, Ph.D.

O projekte

Jakub Strmeň Výpočtový systém pre štrukturálnu analýzu grafov s podporou paralelizmu

Výpočtový systém pre štrukturálnu analýzu grafov s podporou paralelizmu

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied

Vedúci práce

doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD.

O projekte

Semifinalisti

Analýza a vizualizácia vzdelávacích dát

Analýza a vizualizácia vzdelávacích dát

Autor práce

Mário Mandrák
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky

Vedúci práce

Mgr. Martin Drlík, PhD.

O projekte

IS Mikro a Makro navigácie pre zrakovo postihnutých

IS Mikro a Makro navigácie pre zrakovo postihnutých

Autor práce

Juraj Lipovský
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky

Vedúci práce

Ing. Jaroslav Kultan, Phd.

O projekte

Kvantové aplikácie založené na platforme IBM QX

Kvantové aplikácie založené na platforme IBM QX

Autor práce

Vojtech Florko
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

prof. Ing. Ján Kollár, CSc.

O projekte

Nástroj pro rozpoznání nesené potravy pro účel analýzy dat serveru PtaciOnline.cz

Nástroj pro rozpoznání nesené potravy pro účel analýzy dat serveru PtaciOnline.cz

Autor práce

Adéla Hamplová
Provozně ekonomická fakulta, Provozně ekonomická fakulta

Vedúci práce

Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.

O projekte

Návrh řízení výukového modelu skladovacího pracoviště pomocí PLC Foxtrot

Návrh řízení výukového modelu skladovacího pracoviště pomocí PLC Foxtrot

Autor práce

Daniel Stužka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

Vedúci práce

doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.

O projekte

Rozhodovacie džungle a iné klasifikačné algoritmy strojového učenia

Rozhodovacie džungle a iné klasifikačné algoritmy strojového učenia

Autor práce

Šimon Horvát
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedúci práce

RNDr. Ľubomír Antoni, PhD.

O projekte

Vícejazyčná sémantická podobnost textů

Vícejazyčná sémantická podobnost textů

Autor práce

Michal Tušl
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedúci práce

Ing.Tomáš Brychcín, Ph.D.

O projekte

Virtuálne mezzotintové techniky renderované fyzikálnym modelom

Virtuálne mezzotintové techniky renderované fyzikálnym modelom

Autor práce

Eva Kunovská
Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedúci práce

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

O projekte

Vliv komplementů na dynamickou cenotvorbu

Vliv komplementů na dynamickou cenotvorbu

Autor práce

Karel Poplštein
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedúci práce

doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D.

O projekte