Ročník 2017

1. miesto

Využití přibližné ekvivalence při návrhu přibližných obvodů

Využití přibližné ekvivalence při návrhu přibližných obvodů

Autor práce

Jiří Matyáš
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

RNDr. Milan Češka, Ph.D.

O projekte

2. miesto

Odporúčanie nových otázok v online komunitách študentov

Odporúčanie nových otázok v online komunitách študentov

Autor práce

Jakub Mačina
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedúci práce

Ing. Ivan Srba, PhD.

O projekte

3. miesto

Využívání příležitostí na sázkařských trzích pomocí strojového učení

Využívání příležitostí na sázkařských trzích pomocí strojového učení

Autor práce

Ondřej Hubáček
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedúci práce

Ing. Gustav Šourek

O projekte

Cena společnosti SAP

Za přínos v oblasti podnikových informačních systémů roku 2017

OLAP Recommender: Supporting Navigation in Data Cubes Using Association Rule Mining

OLAP Recommender: Supporting Navigation in Data Cubes Using Association Rule Mining

Autor práce

Bohuslav Koukal
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedúci práce

Ing. David Chudán, Ph.D.

Cena odborných novinářů 2017

Cena udělovaná formou anonymní ankety panelem IT, technologických, businessových a marketingových novinářů.

Analýza botnetov pomocou honeypotov

Analýza botnetov pomocou honeypotov

Autor práce

Tomáš Bajtoš
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedúci práce

RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.

Cena verejnosti

Cena širokej verejnosti udeľovaná finalistom prostredníctvom verejného hlasovania na stránkach súťaže.

Automatizácia a vývoj metód pre rozpoznávanie cunami vĺn v pozorovaniach MINI-EUSO experimentu

Automatizácia a vývoj metód pre rozpoznávanie cunami vĺn v pozorovaniach MINI-EUSO experimentu

Autor práce

Ondrej Matija
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

doc. Ing. Ján Genči, PhD.

Ďalší finalisti ročníka 2017

Analýza pohybu osob založená na zpracování obrazu

Analýza pohybu osob založená na zpracování obrazu

Autor práce

Robin Antonič
Mendelova univerzita v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta

Vedúci práce

Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.

O projekte

Paralelní syntéza parametrů z formulí hybridní logiky HUCTL

Paralelní syntéza parametrů z formulí hybridní logiky HUCTL

Autor práce

Samuel Pastva
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedúci práce

prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.

O projekte

Rozšíření systému NEMEA pro nasazení v distribuovaném prostředí

Rozšíření systému NEMEA pro nasazení v distribuovaném prostředí

Autor práce

Marek Švepeš
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Ing. Tomáš Čejka

O projekte

Semifinalisti a ostatní účastníci

Bezpečnosť mobilných zariadení

Bezpečnosť mobilných zariadení

Autor práce

Jan Francisti
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Vedúci práce

PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

O projekte

Hejnový malware

Hejnový malware

Autor práce

Lubomír Sikora
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.

O projekte

Pokročilé vyhledávání v datech ze zpravodajských portálů

Pokročilé vyhledávání v datech ze zpravodajských portálů

Autor práce

Pavel Přibáň
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedúci práce

doc. Ing. Josef Steinberger, Ph.D.

O projekte

Systém pro analýzu dat operátorů a obráběcích strojů ve strojírenské výrobě

Systém pro analýzu dat operátorů a obráběcích strojů ve strojírenské výrobě

Autor práce

Roman Sucháček
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

Vedúci práce

Ing. Radek Vala, Ph.D.

O projekte

Vyhľadávanie v databáze l’udí reprezentovaných kostrou

Vyhľadávanie v databáze l’udí reprezentovaných kostrou

Autor práce

Michal Sejč
Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedúci práce

Mgr. Andrej Mihálik, PhD.

O projekte