Galéria najlepších 2017

1. miesto

Využití přibližné ekvivalence při návrhu přibližných obvodů

Autor práce

Jiří Matyáš
Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

RNDr. Milan Češka, Ph.D.

O projekte

2. miesto

Odporúčanie nových otázok v online komunitách študentov

Autor práce

Jakub Mačina
Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedúci práce

Ing. Ivan Srba, PhD.

3. miesto

Využívání příležitostí na sázkařských trzích pomocí strojového učení

Autor práce

Ondřej Hubáček
Fakulta elektrotechnická

Vedúci práce

Ing. Gustav Šourek

O projekte

Cena společnosti SAP

Za přínos v oblasti podnikových informačních systémů roku 2017

OLAP Recommender: Supporting Navigation in Data Cubes Using Association Rule Mining

Autor práce

Bohuslav Koukal
Fakulta informatiky a statistiky

Vedúci práce

Ing. David Chudán, Ph.D.

Cena odborných novinářů 2017

Cena udělovaná formou anonymní ankety panelem IT, technologických, businessových a marketingových novinářů.

Analýza botnetov pomocou honeypotov

Autor práce

Tomáš Bajtoš
Prírodovedecká fakulta

Vedúci práce

RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.

Cena verejnosti

Cena širokej verejnosti udeľovaná finalistom prostredníctvom verejného hlasovania na stránkach súťaže.

Automatizácia a vývoj metód pre rozpoznávanie cunami vĺn v pozorovaniach MINI-EUSO experimentu

Autor práce

Ondrej Matija
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

doc. Ing. Ján Genči, PhD.

Ďalší finalisti ročníka 2017

Robin Antonič Analýza pohybu osob založená na zpracování obrazu

Mendelova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta

Vedúci práce

Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.

O projekte

Samuel Pastva Paralelní syntéza parametrů z formulí hybridní logiky HUCTL

Fakulta informatiky

Vedúci práce

prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.

O projekte

Marek Švepeš Rozšíření systému NEMEA pro nasazení v distribuovaném prostředí

Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Ing. Tomáš Čejka

O projekte

Semifinalisti

Bezpečnosť mobilných zariadení

Bezpečnosť mobilných zariadení

Autor práce

Jan Francisti
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Vedúci práce

PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

O projekte

Hejnový malware

Hejnový malware

Autor práce

Lubomír Sikora

Vedúci práce

prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.

O projekte

Pokročilé vyhledávání v datech ze zpravodajských portálů

Pokročilé vyhledávání v datech ze zpravodajských portálů

Autor práce

Pavel Přibáň

Vedúci práce

doc. Ing. Josef Steinberger, Ph.D.

O projekte

Systém pro analýzu dat operátorů a obráběcích strojů ve strojírenské výrobě

Systém pro analýzu dat operátorů a obráběcích strojů ve strojírenské výrobě

Autor práce

Roman Sucháček

Vedúci práce

Ing. Radek Vala, Ph.D.

O projekte

Vyhľadávanie v databáze l’udí reprezentovaných kostrou

Vyhľadávanie v databáze l’udí reprezentovaných kostrou

Autor práce

Michal Sejč
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedúci práce

Mgr. Andrej Mihálik, PhD.

O projekte