Galéria najlepších 2020

1. miesto

Mapování Internetu – Modelování Interakcí Entit v Komplexních Heterogenních Sítích

Mapování Internetu – Modelování Interakcí Entit v Komplexních Heterogenních Sítích

Autor práce

Šimon Mandlík

Vedúci práce

doc. Ing. Tomáš Pevný, Ph.D.

O projekte

2. miesto

Splniteľnosť DQBF použitím binárnych rozhodovacích diagramov

Splniteľnosť DQBF použitím binárnych rozhodovacích diagramov

Autor práce

Juraj Síč

Vedúci práce

doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.

O projekte

3. miesto

Automatické generovanie planimetrických úloh Matematickej olympiády

Automatické generovanie planimetrických úloh Matematickej olympiády

Autor práce

Patrik Bak

Vedúci práce

Prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.

O projekte

Cena verejnosti

Cena širokej verejnosti udeľovaná finalistom prostredníctvom verejného hlasovania na stránkach súťaže.

Prípadové usudzovanie pri diagnostike kardiovaskulárnych ochorení

Prípadové usudzovanie pri diagnostike kardiovaskulárnych ochorení

Autor práce

Zuzana Tocimáková

Vedúci práce

prof. Ing. Ján Paralič, PhD.

Ďalší finalisti ročníka 2020

Tomáš Anlauf Analýza vícevariačních sítí

Analýza vícevariačních sítí

Vedúci práce

doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.

O projekte

Roman Andriushchenko Computer-Aided Synthesis of Probabilistic Models

Computer-Aided Synthesis of Probabilistic Models

Vedúci práce

RNDr. Milan Češka, Ph.D.

O projekte

Petr Nevyhoštěný Modulární a rozšiřitelný nástroj pro lokalizaci softwarových chyb

Modulární a rozšiřitelný nástroj pro lokalizaci softwarových chyb

Vedúci práce

Ing. Petr Máj

O projekte

František Pártl Návrh hashovacího algoritmu pro biometrický podpis uživatele

Návrh hashovacího algoritmu pro biometrický podpis uživatele

Vedúci práce

Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.

O projekte

Karolína Kuchyňová Ověřování identity uživatele založené na behaviorálních charakteristikách

Ověřování identity uživatele založené na behaviorálních charakteristikách

Vedúci práce

prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.

O projekte

Matej Králik Rozpoznávanie giest pomocou viacerých akcelerometrov

Rozpoznávanie giest pomocou viacerých akcelerometrov

Univerzita Komenského v Bratislave

Vedúci práce

Mgr. Vladimír Boža, PhD.

O projekte

Semifinalisti

Analýza a identifikace lokálních struktur DNA

Analýza a identifikace lokálních struktur DNA

Autor práce

Ján Havlík
Mendelova univerzita v Brně

Vedúci práce

prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc

O projekte

Analýza propojenosti DBpedie s využitím sémantiky entit

Analýza propojenosti DBpedie s využitím sémantiky entit

Autor práce

David Fuchs

Vedúci práce

prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.

O projekte

Aplikácia strojového učenia založená na učení posilňovaním pre vybraný problém

Aplikácia strojového učenia založená na učení posilňovaním pre vybraný problém

Autor práce

Miloš Foltán
Fakulta riadenia a informatiky

Vedúci práce

Ing. Lukáš Falát, PhD.

O projekte

Genová regulace v Clostridium beijerinckii NRRL B-598

Genová regulace v Clostridium beijerinckii NRRL B-598

Autor práce

Jana Schwarzerová

Vedúci práce

Mgr. Ing. Karel Sedlář Ph.D.

O projekte