ITSPY Hlasuj a sleduj

HLASUJ a SLEDUJ
online slávnostné vyhlásenie!

8. 12. 2021 o 15.00

Hlasuj!
3. 5. 2021
Zahájenie súťaže IT SPY
15. 9. 2021
Uzávierka prihlášok
8. 11. 2021
Vyhlásenie finalistov
6. 12. 2021 o 18:00
Uzávierka online hlasovania
8. 12. 2021
Prezentácia a hodnotenie finálových prác – sledujte naživo tu

Získaj ponuky práce od partnerov súťaže

Aktuality

Výsledky finále

Nadpriemerne spracovaný projekt, ktorý exceluje po stránke zvoleného riešenia, výskumnej, realizačnej, rešerše, ale tiež jeho autor presvedčil o komunikačnom potenciáli. Ktorý projekt získal najväčšie uznanie poroty?

Viac informácií

Úspechy súťažiacich

Úspešní študenti IT SPY dnes zastávajú významné odborné pozície vo firemnej sfére, ako aj na akademickej pôde, kde sa venujú vedeckej práci, poprípade zakladajú vlastné startupy.

Viac informácií

Ako sa do súťaže prihlásiť?

Do súťaže ACM SPY nominujú práce jednotlivé vysoké školy, spýtaj sa svojho vedúceho diplomovej práce alebo ACM SPY ambasádora na tvojej fakulte, či by Ťa nominoval a je to!

Viac informácií

Blog

Všetky príspevky

Partneri