Ktorá IT diplomka tento rok vyhrá?

Príď na finálový ceremoniál!

  • IT profesionáli na jednom mieste
  • skvelý raut a príjemná hudba
  • voľný vstup

12. 12. 2019 v 17.00

Refektář Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
Malostranské náměstí 25, Praha 1

Hlasuj!

1. 5. 2019
Zahájenie súťaže IT SPY
15. 9. 2019
Uzávierka prihlášok
7. 11. 2019
Vyhlásenie finalistov
12. 12. 2019
Finálový ceremoniál

Aktuality

Aký bol finálový deň a slávnostné vyhlásenie súťaže IT SPY?

Výsledky finále

Nadpriemerne spracovaný projekt, ktorý exceluje po stránke zvoleného riešenia, výskumnej, realizačnej, rešerše, ale tiež jeho autor presvedčil o komunikačnom potenciáli. Ktorý projekt získal najväčšie uznanie poroty?

Viac informácií

Úspechy súťažiacich

Úspešní študenti IT SPY dnes zastávajú významné odborné pozície vo firemnej sfére, ako aj na akademickej pôde, kde sa venujú vedeckej práci, poprípade zakladajú vlastné startupy.

Viac informácií

Blog

Všetky príspevky