Poznáme víťaza!

Výsledky
1. 5. 2018
Zahájenie súťaže IT SPY
16. 9. 2018
Uzávierka prihlášok
7. 11. 2018
Vyhlásenie finalistov
6. 12. 2018
Finálový ceremoniál
Oskar

Aktuality

Aký bol finálový deň a slávnostné vyhlásenie súťaže IT SPY?

Výsledky finále

Nadpriemerne spracovaný projekt, ktorý exceluje po stránke zvoleného riešenia, výskumnej, realizačnej, rešerše, ale tiež jeho autor presvedčil o komunikačnom potenciáli. Ktorý projekt získal najväčšie uznanie poroty?

Viac informácií

Úspechy súťažiacich

Úspešní študenti IT SPY dnes zastávajú významné odborné pozície vo firemnej sfére, ako aj na akademickej pôde, kde sa venujú vedeckej práci, poprípade zakladajú vlastné startupy.

Viac informácií

Blog

Všetky príspevky