IT SPY

Buď jednotka!
11. ročník IT SPY začína.

O súťaži
2. 5. 2020
Zahájenie súťaže IT SPY
15. 9. 2020
Uzávierka prihlášok
7. 11. 2020
Vyhlásenie finalistov
10. 12. 2020
Prezentácia a hodnotenie finálových prác
15. 12. 2020 od 14:00
Slávnostné vyhlásenie výsledkov – sledujte naživo tu

Aktuality

Aký bol finálový deň a slávnostné vyhlásenie súťaže IT SPY?

Výsledky finále

Nadpriemerne spracovaný projekt, ktorý exceluje po stránke zvoleného riešenia, výskumnej, realizačnej, rešerše, ale tiež jeho autor presvedčil o komunikačnom potenciáli. Ktorý projekt získal najväčšie uznanie poroty?

Viac informácií

Úspechy súťažiacich

Úspešní študenti IT SPY dnes zastávajú významné odborné pozície vo firemnej sfére, ako aj na akademickej pôde, kde sa venujú vedeckej práci, poprípade zakladajú vlastné startupy.

Viac informácií

Blog

Všetky príspevky