Ročník 2021

1. miesto

Zobecněné problémy se směrováním se souvislými sousedstvími

Autor práce

Jindřiška Deckerová
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedúci práce

doc. Ing. Jan Faigl, PhD.

O projekte

2. miesto

Zmírnění útoků DoS pomocí strojového učení

Zmírnění útoků DoS pomocí strojového učení

Autor práce

Patrik Goldschmidt
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Ing. Jan Kučera

O projekte

3. miesto

Gradientem zesílená segmentace snímků sítnicového fundu

Gradientem zesílená segmentace snímků sítnicového fundu

Autor práce

Mgr. Matúš Goliaš
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedúci práce

Doc. Rndr. Elena Šikudová Phd.

O projekte

Cena verejnosti

Cena širokej verejnosti udeľovaná finalistom prostredníctvom verejného hlasovania na stránkach súťaže.

Zmírnění útoků DoS pomocí strojového učení

Zmírnění útoků DoS pomocí strojového učení

Autor práce

Patrik Goldschmidt
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Ing. Jan Kučera

Ďalší finalisti ročníka 2021

Agilní Adaptace pro výzkumnou laboratoř

Agilní Adaptace pro výzkumnou laboratoř

Autor práce

Mgr. Filip Svoboda
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedúci práce

Ing. Leonard Walletzky Ph.D.

O projekte

Aspektově založená analýza sentimentu formulářů konferenčních recenzí

Aspektově založená analýza sentimentu formulářů konferenčních recenzí

Autor práce

Sára Juranková
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedúci práce

prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr

O projekte

Omezení šumu signálu v genetických přepínačích

Omezení šumu signálu v genetických přepínačích

Autor práce

Lukáš Kuhajda
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedúci práce

Daniel Georgiev

O projekte

POKROČILÉ ALGORITMY PRO SEGMENTACE VESMÍRNÝCH ODBÍRŮ ASTRONOMICKÉ SNÍMKY

POKROČILÉ ALGORITMY PRO SEGMENTACE VESMÍRNÝCH ODBÍRŮ ASTRONOMICKÉ SNÍMKY

Autor práce

Daniel Kyselica
Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedúci práce

Stanislav Krajčovič

O projekte

Profilování haldy s nízkou latencí

Profilování haldy s nízkou latencí

Autor práce

Ing. Jan Tománek
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Ing. Daniel Langr Ph.D.

O projekte

Semifinalisti a ostatní účastníci

IDENTIFIKÁCIA SPRÁV TYPU „FAKE NEWS“ Z TEXTOV V SLOVENSKOM JAZYKU

IDENTIFIKÁCIA SPRÁV TYPU „FAKE NEWS“ Z TEXTOV V SLOVENSKOM JAZYKU

Autor práce

Benedikt Pecuch
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Vedúci práce

doc. PaedDr. Jozef Kapusta, PhD.

O projekte

Modul do aplikácie Lightroom na rozpoznávanie tváre a orezávanie fotografie

Modul do aplikácie Lightroom na rozpoznávanie tváre a orezávanie fotografie

Autor práce

Ing. Michal Mallo
Mendelova univerzita v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta

Vedúci práce

Doc. Ing. Oldřich Trenz Ph.D.

O projekte

Spracovanie posunkovej reči

Spracovanie posunkovej reči

Autor práce

Miriama Mattová
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.

O projekte