Galéria najlepších 2021

1. miesto

Zobecněné problémy se směrováním se souvislými sousedstvími

Autor práce

Jindřiška Deckerová
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedúci práce

doc. Ing. Jan Faigl, PhD.

O projekte

2. miesto

Zmírnění útoků DoS pomocí strojového učení

Zmírnění útoků DoS pomocí strojového učení

Autor práce

Patrik Goldschmidt
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Ing. Jan Kučera

O projekte

3. miesto

Gradientem zesílená segmentace snímků sítnicového fundu

Gradientem zesílená segmentace snímků sítnicového fundu

Autor práce

Mgr. Matúš Goliaš
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedúci práce

Doc. Rndr. Elena Šikudová Phd.

O projekte

Cena verejnosti

Cena širokej verejnosti udeľovaná finalistom prostredníctvom verejného hlasovania na stránkach súťaže.

Zmírnění útoků DoS pomocí strojového učení

Zmírnění útoků DoS pomocí strojového učení

Autor práce

Patrik Goldschmidt
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Ing. Jan Kučera

Ďalší finalisti ročníka 2021

Mgr. Filip Svoboda Agilní Adaptace pro výzkumnou laboratoř

Agilní Adaptace pro výzkumnou laboratoř

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedúci práce

Ing. Leonard Walletzky Ph.D.

O projekte

Sára Juranková Aspektově založená analýza sentimentu formulářů konferenčních recenzí

Aspektově založená analýza sentimentu formulářů konferenčních recenzí

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedúci práce

prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr

O projekte

Lukáš Kuhajda Omezení šumu signálu v genetických přepínačích

Omezení šumu signálu v genetických přepínačích

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedúci práce

Daniel Georgiev

O projekte

Daniel Kyselica POKROČILÉ ALGORITMY PRO SEGMENTACE VESMÍRNÝCH ODBÍRŮ ASTRONOMICKÉ SNÍMKY

POKROČILÉ ALGORITMY PRO SEGMENTACE VESMÍRNÝCH ODBÍRŮ ASTRONOMICKÉ SNÍMKY

Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedúci práce

Stanislav Krajčovič

O projekte

Ing. Jan Tománek Profilování haldy s nízkou latencí

Profilování haldy s nízkou latencí

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Ing. Daniel Langr Ph.D.

O projekte

Semifinalisti

IDENTIFIKÁCIA SPRÁV TYPU „FAKE NEWS“ Z TEXTOV V SLOVENSKOM JAZYKU

IDENTIFIKÁCIA SPRÁV TYPU „FAKE NEWS“ Z TEXTOV V SLOVENSKOM JAZYKU

Autor práce

Benedikt Pecuch
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Vedúci práce

doc. PaedDr. Jozef Kapusta, PhD.

O projekte

Modul do aplikácie Lightroom na rozpoznávanie tváre a orezávanie fotografie

Modul do aplikácie Lightroom na rozpoznávanie tváre a orezávanie fotografie

Autor práce

Ing. Michal Mallo
Mendelova univerzita v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta

Vedúci práce

Doc. Ing. Oldřich Trenz Ph.D.

O projekte

Spracovanie posunkovej reči

Spracovanie posunkovej reči

Autor práce

Miriama Mattová
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.

O projekte