Ročník 2016

1. místo

Efektivní vyhledávání ve videu pomocí komplexních skic a explorace založené na sémantických deskriptorech

Efektivní vyhledávání ve videu pomocí komplexních skic a explorace založené na sémantických deskriptorech

Autor práce

Adam Blažek
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.

O projektu

2. místo

Herně teoretická optimalizace detekce škodlivého chování

Herně teoretická optimalizace detekce škodlivého chování

Autor práce

Raman Samusevich
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Mgr. Viliam Lisý, MSc., Ph.D.

O projektu

3. místo

Segmentácia anatomických orgánov v medicínskych dátach

Segmentácia anatomických orgánov v medicínskych dátach

Autor práce

Martin Tamajka
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Ing. Vanda Benešová, PhD.

O projektu

Cena za nejlepší open-source diplomový projekt roku 2016

Cena udělená partnerem soutěže společností Red Hat projektu, který způsobem hodným pozornosti zpracovává problematiku open-source. Cena může být udělena i projektu, který nepostoupí do semifinále hlavní soutěže.

Detekce bezpečnostních chyb pomocí statické analýzy kódu

Detekce bezpečnostních chyb pomocí statické analýzy kódu

Autor práce

David Formánek
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

RNDr. Andriy Stetsko, Ph.D.

Optimalizace distribuovaného kolektoru síťových toků

Optimalizace distribuovaného kolektoru síťových toků

Autor práce

Jan Wrona
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Martin Žádník, Ph.D.

Testování aplikací s využitím Linuxových kontejnerů

Testování aplikací s využitím Linuxových kontejnerů

Autor práce

Matúš Marhefka
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Aleš Smrčka, Ph.D.

Cena odborných novinářů 2016

Cena udělovaná formou anonymní ankety panelem IT, technologických, businessových a marketingových novinářů.

Efektivní vyhledávání ve videu pomocí komplexních skic a explorace založené na sémantických deskriptorech

Efektivní vyhledávání ve videu pomocí komplexních skic a explorace založené na sémantických deskriptorech

Autor práce

Adam Blažek
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.

Cena za komunikaci projektu 2016

Cena za mimořádnou schopnost prezentovat téma projektu a přiblížit ho široké veřejnosti udělovaná panelem marketingových a PR osobností.

Optická lokalizace velmi vzdálených cílů ve vícekamerovém systému

Optická lokalizace velmi vzdálených cílů ve vícekamerovém systému

Autor práce

Jan Bednařík
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

Cena veřejnosti

Cena široké veřejnosti udělovaná finalistům prostřednictvím veřejného hlasování na stránkách soutěže.

Získávání a analýza textových dat pro oblast finančních trhů

Získávání a analýza textových dat pro oblast finančních trhů

Autor práce

Jonáš Petrovský
Mendelova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta

Vedoucí práce

doc. Ing. František Dařena, Ph.D.

Další finalisté ročníku 2016

Analýza chování a vylepšení navrženého PUF na FPGA

Analýza chování a vylepšení navrženého PUF na FPGA

Autor práce

Filip Kodýtek
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.

O projektu

Číslicové řízení laboratorního modelu CE 151 Kulička na ploše

Číslicové řízení laboratorního modelu CE 151 Kulička na ploše

Autor práce

Ľuboš Spaček
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

Vedoucí práce

prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.

O projektu

Systém pro extrakci informací z kriminalistických textů

Systém pro extrakci informací z kriminalistických textů

Autor práce

Marek Naggy
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

prof. Ing. Karel Ježek, CSc.

O projektu

Semifinalisté a ostatní účastníci

Aplikácia na vyhodnocovanie dotazníkov pomocou hĺbkovej analýzy dát

Aplikácia na vyhodnocovanie dotazníkov pomocou hĺbkovej analýzy dát

Autor práce

Ján Rabčan
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Jozef Kostolný, PhD.

O projektu

Biometrická autentizace

Biometrická autentizace

Autor práce

Jan Kozlovský
Univerzita Hradec Králové

Vedoucí práce

Ing. Karel Petránek

O projektu

Implementácia nastavení reálneho stereoskopického záznamu pre program na spracovanie vizuálnych efektov

Implementácia nastavení reálneho stereoskopického záznamu pre program na spracovanie vizuálnych efektov

Autor práce

Martin Čičmanec
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky

Vedoucí práce

Mgr. Boris Lacsný, PhD.

O projektu

Od dôkazov formálnych predpokladav k vykonateľným implementáciam

Od dôkazov formálnych predpokladav k vykonateľným implementáciam

Autor práce

František Silváši
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Martin Tomášek, Ph.D.

O projektu

Operácia štvorec na jazykoch reprezentovaných deterministickými, alternujúcimi a booleovskými automatmi

Operácia štvorec na jazykoch reprezentovaných deterministickými, alternujúcimi a booleovskými automatmi

Autor práce

Ivana Krajňáková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedoucí práce

RNDr. Galina Jirásková, CSc.

O projektu

Použitie techniky získavania tvaru z tieňovania na analýzu dezénu pneumatiky a podrážky

Použitie techniky získavania tvaru z tieňovania na analýzu dezénu pneumatiky a podrážky

Autor práce

Vladimír Mlynárčik
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied

Vedoucí práce

Mgr. Michal Vagač, PhD.

O projektu

Přímá komunikace v počítačové síti

Přímá komunikace v počítačové síti

Autor práce

David Havrlant
Slezská univerzita v Opavě

Vedoucí práce

RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D.

O projektu

Uplatnění fraktálů v kompresi dat

Uplatnění fraktálů v kompresi dat

Autor práce

Petr Dušák
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.

O projektu

ORGANIZÁTOŘI

HLAVNÍ PARTNER

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZÁŠTITU POSKYTLI