Finalisti 2018

Systém pro 3D lokalizaci zdrojů gamma záření Comptonovou kamerou založenou na detektorech Timepix3

Autor práce: Petr Mánek
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Vedúci práce: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca

Hledání symetrie v geometrických modelech

Autor práce: Lukáš Hruda
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
Vedúci práce: prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
O projekte: Leták Diplomová práca

Server module for personal information recognition from identity documents

Autor práce: Miroslav Bartyzal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Prírodovedecká fakulta
Vedúci práce: Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca

Cena Valeo za nejlepší diplomovou práci v oblasti počítačového vidění a zpracování senzorických dat

Systém pro 3D lokalizaci zdrojů gamma záření Comptonovou kamerou založenou na detektorech Timepix3

Autor práce: Petr Mánek
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Vedúci práce: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca

Cena odborných novinářů 2018

Cena udělovaná formou anonymní ankety panelem IT, technologických, businessových a marketingových novinářů

Robustní vizuální odhadování tepu

Autor práce: Radim Špetlík
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Vedúci práce: Ing. Jan Čech, Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca

Cena veřejnosti 2018

Cena široké veřejnosti udělovaná finalistům prostřednictvím veřejného hlasování na stránkách soutěže.

Systém pro 3D lokalizaci zdrojů gamma záření Comptonovou kamerou založenou na detektorech Timepix3

Autor práce: Petr Mánek
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Vedúci práce: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca

Další finalisté ročníku 2018

Algoritmy postupného zlepšovania učenia sa v počítačovej hre Flappy Bird

Autor práce: Martin Glova
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Vedúci práce: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
O projekte: Leták Diplomová práca

Modelovanie používateľa v doméne e-obchodu

Autor práce: Veronika Gondová
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
Vedúci práce: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
O projekte: Leták Diplomová práca

Informovaná mitigace DDoS útoků na základě reputace

Autor práce: Tomáš Jánský
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií
Vedúci práce: Ing. Tomáš Čejka
O projekte: Leták Diplomová práca

Knihovna pro návrh konvolučních neuronových sítí

Autor práce: Petr Rek
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
Vedúci práce: prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca

Robustní vizuální odhadování tepu

Autor práce: Radim Špetlík
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Vedúci práce: Ing. Jan Čech, Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca

Aplikácia experimentálnej ekonómie v kognitívnych sietach využitím Roth-Erev algoritmu

Autor práce: Marcel Vološin
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vedúci práce: doc. Ing. Juraj Gazda, Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca