Galéria najlepších 2012

1. miesto

Dynamické rozpoznávání scény pro navigaci mobilního robotu

Dynamické rozpoznávání scény pro navigaci mobilního robotu

Autor práce

Mikšík Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vedúci práce

Žalud Luděk

O projekte

2. miesto

Scalable Multifunctional Indoor Scaning System

Scalable Multifunctional Indoor Scaning System

Autor práce

Kovačovský Tomáš
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedúci práce

Žižka Ján

3. miesto

Metody konstrukce trénovací množiny

Metody konstrukce trénovací množiny

Autor práce

Borovička Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Kordík Pavel

O projekte

Ďalší finalisti ročníka 2012

Staník Tomáš Metódy a technológie pre približné určovanie polohy v interiéroch budov

Metódy a technológie pre približné určovanie polohy v interiéroch budov

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

Porubän Jaroslav

O projekte

Kellnhofer Petr Non-rigid transformace pro muskuloskeletální model

Non-rigid transformace pro muskuloskeletální model

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedúci práce

Kohout Josef

O projekte

Srba Ivan Podpora spolupráce pri štúdiu vytváraním rôznych typov skupín s využitím kontextu

Podpora spolupráce pri štúdiu vytváraním rôznych typov skupín s využitím kontextu

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedúci práce

Bieliková Mária

O projekte

Salajka Vojtěch Polymorfní obrazové filtry

Polymorfní obrazové filtry

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Sekanina Lukáš

O projekte

Lukáš Petr XQuery algebra

XQuery algebra

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

Bača Radim

O projekte

Semifinalisti