Galéria najlepších 2012

Ďalší finalisti ročníka 2012

Staník Tomáš Metódy a technológie pre približné určovanie polohy v interiéroch budov

Metódy a technológie pre približné určovanie polohy v interiéroch budov

Vedúci práce

Porubän Jaroslav

O projekte

Kellnhofer Petr Non-rigid transformace pro muskuloskeletální model

Non-rigid transformace pro muskuloskeletální model

Vedúci práce

Kohout Josef

O projekte

Srba Ivan Podpora spolupráce pri štúdiu vytváraním rôznych typov skupín s využitím kontextu

Podpora spolupráce pri štúdiu vytváraním rôznych typov skupín s využitím kontextu

Vedúci práce

Bieliková Mária

O projekte

Salajka Vojtěch Polymorfní obrazové filtry

Polymorfní obrazové filtry

Vedúci práce

Sekanina Lukáš

O projekte

Lukáš Petr XQuery algebra

XQuery algebra

Vedúci práce

Bača Radim

O projekte

Všetky projekty

Akcelerace algoritmů pro hledání triplexů v DNA sekvencích

Akcelerace algoritmů pro hledání triplexů v DNA sekvencích

Autor práce

Weiser Michał

Vedúci práce

Martínek Tomáš

O projekte

Algoritmy pro detekci dělící čáry v obraze

Algoritmy pro detekci dělící čáry v obraze

Autor práce

Tesař Radek

Vedúci práce

Krumnikl Michal

O projekte

Alternatívne spôsoby interakcie v trojrozmernom priestore na obrazovke mobilného zariadenia

Alternatívne spôsoby interakcie v trojrozmernom priestore na obrazovke mobilného zariadenia

Autor práce

Hlaváček Filip

Vedúci práce

Kovárová Alena

O projekte

Analýza a řešení systému pro monitoring ISIR a vybraných registrů ARES

Analýza a řešení systému pro monitoring ISIR a vybraných registrů ARES

Autor práce

Faltis Jan

Vedúci práce

Pour Jan

O projekte

Analýza výkonnosti otevřených messaging systémů

Analýza výkonnosti otevřených messaging systémů

Autor práce

Sojka Lukáš

Vedúci práce

Krömer Pavel

O projekte

Analýza vysokorychlostního záznamu kmitání hlasivek

Analýza vysokorychlostního záznamu kmitání hlasivek

Autor práce

Ettler Tomáš

Vedúci práce

Nový Pavel

O projekte

Aspektové programovanie

Aspektové programovanie

Autor práce

Mačurová Eva

Vedúci práce

Bandurič Igor

O projekte

Automatizovaná navigace na privátních stránkách

Automatizovaná navigace na privátních stránkách

Autor práce

Kliment Radek

Vedúci práce

Křivka Zbyněk

O projekte

Bezpečnostní zařízení do auta s GPS modulem a možností odesílat data přes mobilní síť

Bezpečnostní zařízení do auta s GPS modulem a možností odesílat data přes mobilní síť

Autor práce

Smolinský Miroslav

Vedúci práce

Dolinay Jan

O projekte

Bezpečný výpočet náhodnej permutácie viacerými účastníkmi

Bezpečný výpočet náhodnej permutácie viacerými účastníkmi

Autor práce

Jerguš Ján

Vedúci práce

Jirásek Jozef

O projekte

Částicové simulace v reálném čase

Částicové simulace v reálném čase

Autor práce

Horváth Zsolt

Vedúci práce

Herout Adam

O projekte

Detekce a rozpoznávaní znaků registrační značky s využitím neuronové sítě

Detekce a rozpoznávaní znaků registrační značky s využitím neuronové sítě

Autor práce

Seidl Jaromír

Vedúci práce

Skočík Petr

O projekte

Dynamické rozpoznávání scény pro navigaci mobilního robotu

Dynamické rozpoznávání scény pro navigaci mobilního robotu

Autor práce

Mikšík Ondřej

Vedúci práce

Žalud Luděk

O projekte

Extrakcia dát na základe kategorizácie webových stránok

Extrakcia dát na základe kategorizácie webových stránok

Autor práce

Rajzák Pavol

Vedúci práce

Novotný Róbert

O projekte

Grafické intro 64kB s použitím OpenGL

Grafické intro 64kB s použitím OpenGL

Autor práce

Milet Tomáš

Vedúci práce

Herout Adam

O projekte

Hodnocení algoritmu predikujícího vznik dopravních excesů využívající pravděpodobnostního přístupu pro aplikace v dopravním řízení

Hodnocení algoritmu predikujícího vznik dopravních excesů využívající pravděpodobnostního přístupu pro aplikace v dopravním řízení

Autor práce

Plevka Václav
Fakulta dopravní

Vedúci práce

Bělinová Zuzana

O projekte

Hyperbolické prostory a vizualizace grafu.

Hyperbolické prostory a vizualizace grafu.

Autor práce

Lojkásek Jakub

Vedúci práce

Martinovič Jan

O projekte

Implementace nástroje pro licencováníaplikací v jazyce Java

Implementace nástroje pro licencováníaplikací v jazyce Java

Autor práce

Vybíral Jan

Vedúci práce

Trávníček Jan

O projekte

KIVFS – Datové úložiště

KIVFS – Datové úložiště

Autor práce

Strejc Radek

Vedúci práce

Matějka Luboš

O projekte

Konzistencia údajov pri správe podnikových identít

Konzistencia údajov pri správe podnikových identít

Autor práce

Valaliková Katarína

Vedúci práce

Semančík Radovan

O projekte

Kvantifikácia kauzálnych interakcií v komplexných systémoch

Kvantifikácia kauzálnych interakcií v komplexných systémoch

Autor práce

Vančo Anton

Vedúci práce

Farkaš Igor

O projekte

Metoda nejmenších čtverců genetickým algoritmem

Metoda nejmenších čtverců genetickým algoritmem

Autor práce

Holec Matúš

Vedúci práce

Tichý Vladimír

O projekte

Metódy a technológie pre približné určovanie polohy v interiéroch budov

Metódy a technológie pre približné určovanie polohy v interiéroch budov

Autor práce

Staník Tomáš

Vedúci práce

Porubän Jaroslav

O projekte

Metody konstrukce trénovací množiny

Metody konstrukce trénovací množiny

Autor práce

Borovička Tomáš

Vedúci práce

Kordík Pavel

O projekte

Modelování multicastového směrování v prostředí OMNeT++

Modelování multicastového směrování v prostředí OMNeT++

Autor práce

Rybová Veronika

Vedúci práce

Veselý Vladimír

O projekte

Modelovanie uchopovania objektov pomocou neurónových sietí v robotickom simulátore iCub

Modelovanie uchopovania objektov pomocou neurónových sietí v robotickom simulátore iCub

Autor práce

Zdechovan Lukáš

Vedúci práce

Farkaš Igor

O projekte

Modulárny operačný systém pre vnorené systémy

Modulárny operačný systém pre vnorené systémy

Autor práce

Vojtko Martin

Vedúci práce

Krajčovič Tibor

O projekte

Možnosti rozširovania programovacieho jazyka Java

Možnosti rozširovania programovacieho jazyka Java

Autor práce

Dobránsky Viktor

Vedúci práce

Kollár Ján

O projekte

Nástroj pro vytváření HTML5 prezentací s možnostmi interakce uživatelů v reálném čase

Nástroj pro vytváření HTML5 prezentací s možnostmi interakce uživatelů v reálném čase

Autor práce

Mikota Petr

Vedúci práce

Vitvar Tomáš

O projekte

Návrh a tvorba nadstavbového softwarového modulu pro správu informací a dokumentů malé firmy

Návrh a tvorba nadstavbového softwarového modulu pro správu informací a dokumentů malé firmy

Autor práce

Soukup Milan

Vedúci práce

Střížová Vlasta

O projekte

Návrh digitálního I2C slave IP bloku

Návrh digitálního I2C slave IP bloku

Autor práce

Vošalík Jan

Vedúci práce

Schmidt Jan

O projekte

Neztrátové komprimační algoritmy v počítačové grafice

Neztrátové komprimační algoritmy v počítačové grafice

Autor práce

Vogeltanz Tomáš

Vedúci práce

Pokorný Pavel

O projekte

Non-rigid transformace pro muskuloskeletální model

Non-rigid transformace pro muskuloskeletální model

Autor práce

Kellnhofer Petr

Vedúci práce

Kohout Josef

O projekte

Odporúčanie informácií s využitím kontextu v špecifickej doméne

Odporúčanie informácií s využitím kontextu v špecifickej doméne

Autor práce

Benčič Anton

Vedúci práce

Bieliková Mária

O projekte

Optimalizace a rozšíření porovnávání OSGi komponent

Optimalizace a rozšíření porovnávání OSGi komponent

Autor práce

Burešová Zuzana

Vedúci práce

Brada Přemysl

O projekte

Optimalizácia plánovania cesty pre skupinu robotov

Optimalizácia plánovania cesty pre skupinu robotov

Autor práce

Polko Ivan

Vedúci práce

Pospíchal Jiří

O projekte

Optimalizácia zhromažďovacieho procesu nástroja BasicMeter

Optimalizácia zhromažďovacieho procesu nástroja BasicMeter

Autor práce

Vereščák Tomáš

Vedúci práce

Giertl Juraj

O projekte

Paralelní zpracování dat na GPGPU

Paralelní zpracování dat na GPGPU

Autor práce

Vansa Radim

Vedúci práce

Kruliš Martin

O projekte

Personalizovaná sumarizácia textu

Personalizovaná sumarizácia textu

Autor práce

Móro Róbert

Vedúci práce

Bieliková Mária

O projekte

Podpora spolupráce pri štúdiu vytváraním rôznych typov skupín s využitím kontextu

Podpora spolupráce pri štúdiu vytváraním rôznych typov skupín s využitím kontextu

Autor práce

Srba Ivan

Vedúci práce

Bieliková Mária

O projekte

Pokročilé metódy grafickej analýzy komplexných dát

Pokročilé metódy grafickej analýzy komplexných dát

Autor práce

Chalupka Martin

Vedúci práce

Jakab František

O projekte

Pokročilé metody srovnávání sémantiky vět

Pokročilé metody srovnávání sémantiky vět

Autor práce

Ptáček Tomáš

Vedúci práce

Habernal Ivan

O projekte

Polymorfní obrazové filtry

Polymorfní obrazové filtry

Autor práce

Salajka Vojtěch

Vedúci práce

Sekanina Lukáš

O projekte

Port nástroje Valgrind na Solaris/x86

Port nástroje Valgrind na Solaris/x86

Autor práce

Pavlů Petr

Vedúci práce

Svoboda Jiří

O projekte

Použití Explicitní sémentické analýzy pro linkování v multijazyčných dokumentových kolekcích

Použití Explicitní sémentické analýzy pro linkování v multijazyčných dokumentových kolekcích

Autor práce

Žilka Lukáš

Vedúci práce

Smrž Pavel

O projekte

Použitie SELinux-u na realizáciu dvojdimenzionálneho značkovaného bezpečnostného modelu s čiastočne dôveryhodnými subjektami

Použitie SELinux-u na realizáciu dvojdimenzionálneho značkovaného bezpečnostného modelu s čiastočne dôveryhodnými subjektami

Autor práce

Jurčík Martin

Vedúci práce

Janáček Jaroslav

O projekte

Předzpracování obrazu pro indexování rozsáhlé kolekce dat

Předzpracování obrazu pro indexování rozsáhlé kolekce dat

Autor práce

Šurkovský Martin

Vedúci práce

Fasuga Radoslav

O projekte

Procesní analýza a softwarová realizace prodeje elektronických časopisů

Procesní analýza a softwarová realizace prodeje elektronických časopisů

Autor práce

Burda Adam

Vedúci práce

Říhová Zora

O projekte

Pružná deformace objektů v kontextu muskuloskeletálního modelování

Pružná deformace objektů v kontextu muskuloskeletálního modelování

Autor práce

Janák Tomáš

Vedúci práce

Kohout Josef

O projekte

Real-Time optimalizace operací v průmyslové výrobě

Real-Time optimalizace operací v průmyslové výrobě

Autor práce

Křen Michal

Vedúci práce

Hrubý Martin

O projekte

Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu

Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu

Autor práce

Nádraský Václav

Vedúci práce

Ježek Pavel

O projekte

Řešení controllingových úloh na platformě CPM

Řešení controllingových úloh na platformě CPM

Autor práce

Rubáš Jan

Vedúci práce

Pour Jan

O projekte

Riešenia SIP komunikácie cez zariadenia s mechanizmom NAT

Riešenia SIP komunikácie cez zariadenia s mechanizmom NAT

Autor práce

Paulus Michal

Vedúci práce

Segeč Pavel

O projekte

Rozvrh hodin pro mobilní zařízení

Rozvrh hodin pro mobilní zařízení

Autor práce

Dudová Veronika

Vedúci práce

Herout Pavel

O projekte

Scalable Multifunctional Indoor Scaning System

Scalable Multifunctional Indoor Scaning System

Autor práce

Kovačovský Tomáš

Vedúci práce

Žižka Ján

O projekte

Segmentácia obrazu s použitím metód distribuovaných agentov pre získavanie informácie z lekárskych snímkov

Segmentácia obrazu s použitím metód distribuovaných agentov pre získavanie informácie z lekárskych snímkov

Autor práce

Sobôtka Marek

Vedúci práce

Benešová Vanda

O projekte

Simulace řešiče soustav lineárních kongruencí

Simulace řešiče soustav lineárních kongruencí

Autor práce

Jahn Jiří

Vedúci práce

Buček Jiří

O projekte

Simulace vlastností objektivu

Simulace vlastností objektivu

Autor práce

Kučiš Michal

Vedúci práce

Zemčík Pavel

O projekte

Spracovanie modelov vo forme mračna bodov

Spracovanie modelov vo forme mračna bodov

Autor práce

Januvka Dominik

Vedúci práce

Sobota Branislav

O projekte

Stavový firewall v FPGA

Stavový firewall v FPGA

Autor práce

Žižka Martin

Vedúci práce

Puš Viktor

O projekte

Systém pro generování konfiguračních souborů

Systém pro generování konfiguračních souborů

Autor práce

Ehrenberger Jan

Vedúci práce

Oberhuber Tomáš

O projekte

Temporálne databázy

Temporálne databázy

Autor práce

Šimulčík Miroslav

Vedúci práce

Máté Ján

O projekte

Transformácia dát z magnetickej rezonancie hlavy pre 3D vizualizáciu

Transformácia dát z magnetickej rezonancie hlavy pre 3D vizualizáciu

Autor práce

Kvet Michal

Vedúci práce

Matiaško Karol

O projekte

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud – serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud – serverová část Windows Azure

Autor práce

Růžička Vojtěch

Vedúci práce

Bruckner Tomáš

O projekte

Vizualizácia algoritmov pre odstraňovanie nepoužívaných objektov v JRE

Vizualizácia algoritmov pre odstraňovanie nepoužívaných objektov v JRE

Autor práce

Škurla Martin

Vedúci práce

Samuelis Ladislav

O projekte

Vyhodnocovací server pro soutěže v programování

Vyhodnocovací server pro soutěže v programování

Autor práce

Robenek Daniel

Vedúci práce

Sawa Zdeněk

O projekte

Výpočtová zložitosť a praktická implementácia hľadania RNA motívov

Výpočtová zložitosť a praktická implementácia hľadania RNA motívov

Autor práce

Rampášek Ladislav

Vedúci práce

Brejová Bronislava

O projekte

XQuery algebra

XQuery algebra

Autor práce

Lukáš Petr

Vedúci práce

Bača Radim

O projekte

Zabezpečovací systém viacerých časovačov na báze programovateľného obvodu

Zabezpečovací systém viacerých časovačov na báze programovateľného obvodu

Autor práce

Ďuríček Maroš

Vedúci práce

Pohronská Mária

O projekte

Získavanie energie z rádiového signálu

Získavanie energie z rádiového signálu

Autor práce

Kochláň Michal

Vedúci práce

Miček Juraj

O projekte