Ročník 2012

1. miesto

Dynamické rozpoznávání scény pro navigaci mobilního robotu

Dynamické rozpoznávání scény pro navigaci mobilního robotu

Autor práce

Mikšík Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vedúci práce

Žalud Luděk

O projekte

2. miesto

Scalable Multifunctional Indoor Scaning System

Scalable Multifunctional Indoor Scaning System

Autor práce

Kovačovský Tomáš
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedúci práce

Žižka Ján

O projekte

3. miesto

Metody konstrukce trénovací množiny

Metody konstrukce trénovací množiny

Autor práce

Borovička Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Kordík Pavel

O projekte

Ďalší finalisti ročníka 2012

Metódy a technológie pre približné určovanie polohy v interiéroch budov

Metódy a technológie pre približné určovanie polohy v interiéroch budov

Autor práce

Staník Tomáš
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

Porubän Jaroslav

O projekte

Non-rigid transformace pro muskuloskeletální model

Non-rigid transformace pro muskuloskeletální model

Autor práce

Kellnhofer Petr
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedúci práce

Kohout Josef

O projekte

Podpora spolupráce pri štúdiu vytváraním rôznych typov skupín s využitím kontextu

Podpora spolupráce pri štúdiu vytváraním rôznych typov skupín s využitím kontextu

Autor práce

Srba Ivan
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedúci práce

Bieliková Mária

O projekte

Polymorfní obrazové filtry

Polymorfní obrazové filtry

Autor práce

Salajka Vojtěch
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Sekanina Lukáš

O projekte

XQuery algebra

XQuery algebra

Autor práce

Lukáš Petr
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

Bača Radim

O projekte

Semifinalisti a ostatní účastníci