Galéria najlepších 2011

1. miesto

Personalizované odporúčanie a meranie fyzickej aktivity v rámci systému pre zvýšenie kvality života

Personalizované odporúčanie a meranie fyzickej aktivity v rámci systému pre zvýšenie kvality života

Autor práce

Bielik Pavol
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedúci práce

Barla Michal

O projekte

2. miesto

WebGL Earth

WebGL Earth

Autor práce

Sloup Petr
Masarykova univerzita v Brně

Vedúci práce

Přidal Petr

3. miesto

Verification of Authenticity of Stamps in Documents

Verification of Authenticity of Stamps in Documents

Autor práce

Micenková Barbora
Vysoké učení technické v Brně

Vedúci práce

Herout Adam

O projekte

Ďalší finalisti ročníka 2011

Šimurda Pavel Barcode localization in image

Barcode localization in image

Vysoké učení technické v Brně

Vedúci práce

Herout Adam

O projekte

Praus Petr Framework for network management to support simulation of varying network conditions

Framework for network management to support simulation of varying network conditions

České vysoké učení technické v Praze

Vedúci práce

Černý Tomáš

O projekte

Rus Jan Komprese dynamických sítí s využitím shlukování

Komprese dynamických sítí s využitím shlukování

Západočeská univerzita v Plzni

Vedúci práce

Váša Libor

O projekte

Rástočný Karol Navigácia na webe so sémantikou s využitím adaptívnych pohľadov

Navigácia na webe so sémantikou s využitím adaptívnych pohľadov

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedúci práce

Tvarožek Michal

O projekte

Labaj Martin Odporúčanie a kolaborácia na základe implicitnej spätnej väzby

Odporúčanie a kolaborácia na základe implicitnej spätnej väzby

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedúci práce

Bieliková Mária

O projekte

Vorba Jiří Optimal Strategy for Connecting Light Paths in Bidirectional Methods for Global Ilumination Computation

Optimal Strategy for Connecting Light Paths in Bidirectional Methods for Global Ilumination Computation

Univerzita Karlova

Vedúci práce

Křivánek Jaroslav

O projekte

Matyáš Jan RONJA Twister pomocí FPGA

RONJA Twister pomocí FPGA

Vysoké učení technické v Brně

Vedúci práce

Vašíček Zdeněk

O projekte

Semifinalisti