Galéria najlepších 2011

Ďalší finalisti ročníka 2011

Šimurda Pavel Barcode localization in image

Barcode localization in image

Vedúci práce

Herout Adam

O projekte

Praus Petr Framework for network management to support simulation of varying network conditions

Framework for network management to support simulation of varying network conditions

Vedúci práce

Černý Tomáš

O projekte

Rus Jan Komprese dynamických sítí s využitím shlukování

Komprese dynamických sítí s využitím shlukování

Vedúci práce

Váša Libor

O projekte

Rástočný Karol Navigácia na webe so sémantikou s využitím adaptívnych pohľadov

Navigácia na webe so sémantikou s využitím adaptívnych pohľadov

Vedúci práce

Tvarožek Michal

O projekte

Labaj Martin Odporúčanie a kolaborácia na základe implicitnej spätnej väzby

Odporúčanie a kolaborácia na základe implicitnej spätnej väzby

Vedúci práce

Bieliková Mária

O projekte

Vorba Jiří Optimal Strategy for Connecting Light Paths in Bidirectional Methods for Global Ilumination Computation

Optimal Strategy for Connecting Light Paths in Bidirectional Methods for Global Ilumination Computation

Vedúci práce

Křivánek Jaroslav

O projekte

Matyáš Jan RONJA Twister pomocí FPGA

RONJA Twister pomocí FPGA

Vedúci práce

Vašíček Zdeněk

O projekte

Všetky projekty

An Approach to Photo Album Visualization as a Collection of Memories and Experiences

An Approach to Photo Album Visualization as a Collection of Memories and Experiences

Autor práce

Lohnický Michal

Vedúci práce

Bieliková Mária

O projekte

Automatic assembly of jigsaw puzzles from digital images

Automatic assembly of jigsaw puzzles from digital images

Autor práce

Ondrúška Peter

Vedúci práce

Sedlář Jiří

O projekte

Automatic Fusions of CUDA-GPU Kernels for Parallel Map

Automatic Fusions of CUDA-GPU Kernels for Parallel Map

Autor práce

Fousek Jan

Vedúci práce

Filipovič Jiří

O projekte

Automaticke rozpoznávanie štýlu písania v blogoch

Automaticke rozpoznávanie štýlu písania v blogoch

Autor práce

Virik Martin

Vedúci práce

Šimko Marián

O projekte

Barcode localization in image

Barcode localization in image

Autor práce

Šimurda Pavel

Vedúci práce

Herout Adam

O projekte

Design Patterns Support in Development Environments

Design Patterns Support in Development Environments

Autor práce

Sindelar Stepan

Vedúci práce

Zavoral Filip

O projekte

Detekce anomálií v síťovém provozu

Detekce anomálií v síťovém provozu

Autor práce

Bartoš Václav

Vedúci práce

Žádník Martin

O projekte

Efektívna reprezentácia grafov

Efektívna reprezentácia grafov

Autor práce

Švoňava Daniel

Vedúci práce

Trebatický Peter

O projekte

Efficient implementation of ACB compression algorithm for ExCom library

Efficient implementation of ACB compression algorithm for ExCom library

Autor práce

Valach Michal

Vedúci práce

Holub Jan

O projekte

FatRat Download Manager Extensions

FatRat Download Manager Extensions

Autor práce

Doležel Luboš

Vedúci práce

Žďárek Jan

O projekte

Framework for network management to support simulation of varying network conditions

Framework for network management to support simulation of varying network conditions

Autor práce

Praus Petr

Vedúci práce

Černý Tomáš

O projekte

Generating Music Compositions by a Computer

Generating Music Compositions by a Computer

Autor práce

Garncarz Ondřej

Vedúci práce

Sawa Zdeněk

O projekte

Genetické algoritmy s využitím grafického procesora

Genetické algoritmy s využitím grafického procesora

Autor práce

Krchniak Matej

Vedúci práce

Trebatický Peter

O projekte

Hand Tracking

Hand Tracking

Autor práce

Fogelton Andrej

Vedúci práce

Makula Matej

O projekte

Hardwarová akcelerace operace hledání nejdelšího společného prefixu

Hardwarová akcelerace operace hledání nejdelšího společného prefixu

Autor práce

Lukáš Kekely

Vedúci práce

Jan Korenek

O projekte

Implementation of 2D Pattern Matching Algorithm using Pushdown Automata

Implementation of 2D Pattern Matching Algorithm using Pushdown Automata

Autor práce

Šembera Jiří

Vedúci práce

Žďárek Jan

O projekte

Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže

Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže

Autor práce

Tomlein Michal

Vedúci práce

Bieliková Mária

O projekte

Interaktívne ovládanie mobilným telefónom

Interaktívne ovládanie mobilným telefónom

Autor práce

Pajbach Michal

Vedúci práce

Štefanovič Juraj

O projekte

Komprese dynamických sítí s využitím shlukování

Komprese dynamických sítí s využitím shlukování

Autor práce

Rus Jan

Vedúci práce

Váša Libor

O projekte

Kritéria hodnotenia bezpečnosti informačných systémov

Kritéria hodnotenia bezpečnosti informačných systémov

Autor práce

Sokol Pavol

Vedúci práce

Jirásek Jozef

O projekte

Leveraging Microblogs for Resource Ranking

Leveraging Microblogs for Resource Ranking

Autor práce

Majer Tomáš

Vedúci práce

Šimko Marián

O projekte

Napodobenie ľudského hráča v spoločenskej hre

Napodobenie ľudského hráča v spoločenskej hre

Autor práce

Burger Roman

Vedúci práce

Tvarožek Jozef

O projekte

Navigácia na webe so sémantikou s využitím adaptívnych pohľadov

Navigácia na webe so sémantikou s využitím adaptívnych pohľadov

Autor práce

Rástočný Karol

Vedúci práce

Tvarožek Michal

O projekte

Objavovanie vzťahov v neštruktúrovanom texte pomocou sémantickej analýzy

Objavovanie vzťahov v neštruktúrovanom texte pomocou sémantickej analýzy

Autor práce

Jačala Martin

Vedúci práce

Tvarožek Jozef

O projekte

Object Tracking in Video

Object Tracking in Video

Autor práce

Sojma Zdeněk

Vedúci práce

Herout Adam

O projekte

Odporúčanie a kolaborácia na základe implicitnej spätnej väzby

Odporúčanie a kolaborácia na základe implicitnej spätnej väzby

Autor práce

Labaj Martin

Vedúci práce

Bieliková Mária

O projekte

Optimal Strategy for Connecting Light Paths in Bidirectional Methods for Global Ilumination Computation

Optimal Strategy for Connecting Light Paths in Bidirectional Methods for Global Ilumination Computation

Autor práce

Vorba Jiří

Vedúci práce

Křivánek Jaroslav

O projekte

Personalizované odporúčanie a meranie fyzickej aktivity v rámci systému pre zvýšenie kvality života

Personalizované odporúčanie a meranie fyzickej aktivity v rámci systému pre zvýšenie kvality života

Autor práce

Bielik Pavol

Vedúci práce

Barla Michal

O projekte

Poznámkovanie Webových stránok

Poznámkovanie Webových stránok

Autor práce

Ševcech Jakub

Vedúci práce

Bieliková Mária

O projekte

Rekonfigurovateľná architektúra pre hardvérové šifrovanie údajov

Rekonfigurovateľná architektúra pre hardvérové šifrovanie údajov

Autor práce

Perešíni Ondrej

Vedúci práce

Pohronská Mária

O projekte

RONJA Twister pomocí FPGA

RONJA Twister pomocí FPGA

Autor práce

Matyáš Jan

Vedúci práce

Vašíček Zdeněk

O projekte

Routing policies

Routing policies

Autor práce

Hlaváček Tomáš

Vedúci práce

Peterka Jiří

O projekte

Spracovanie veľkých objemov dát s využitím výpočtového modelu MapReduce

Spracovanie veľkých objemov dát s využitím výpočtového modelu MapReduce

Autor práce

Ján Súkeník

Vedúci práce

Peter Lacko

O projekte

Stabilizace obrazu digitální kamery, ovlivněné torzním pohybem

Stabilizace obrazu digitální kamery, ovlivněné torzním pohybem

Autor práce

Hurtík Petr

Vedúci práce

Kolcun Alexej

O projekte

Symbolická regrese a koevoluce

Symbolická regrese a koevoluce

Autor práce

Šikulová Michaela

Vedúci práce

Sekanina Lukáš

O projekte

Universal Recommender System

Universal Recommender System

Autor práce

Cvengroš Petr

Vedúci práce

Vojtáš Peter

O projekte

Verification of Authenticity of Stamps in Documents

Verification of Authenticity of Stamps in Documents

Autor práce

Micenková Barbora

Vedúci práce

Herout Adam

O projekte

WebGL Earth

WebGL Earth

Autor práce

Sloup Petr

Vedúci práce

Přidal Petr

O projekte

Zásuvný modul pro Code::Blocks realizující grafické zobrazení datových struktur při ladění

Zásuvný modul pro Code::Blocks realizující grafické zobrazení datových struktur při ladění

Autor práce

Belica Michal

Vedúci práce

Martinek David

O projekte