Galéria najlepších 2010

1. miesto

Lokální navigace autonomního mobilního robota

Lokální navigace autonomního mobilního robota

Autor práce

Herman David
Vysoké učení technické v Brně

Vedúci práce

Orság Filip

O projekte

Ďalší finalisti ročníka 2010

Čamra Lukáš A Featherweight Java interpreter implemented in a functional programming language

A Featherweight Java interpreter implemented in a functional programming language

České vysoké učení technické v Praze

Vedúci práce

Stoklasa Jan

O projekte

Kán Peter Automatic image-based 3D head modeling

Automatic image-based 3D head modeling

Univerzita Komenského v Bratislave

Vedúci práce

Ferko Andrej

O projekte

Kellnhofer Petr Deformace povrchového modelu se zachováním objemu

Deformace povrchového modelu se zachováním objemu

Západočeská univerzita v Plzni

Vedúci práce

Kohout Josef

O projekte

Pancik Andrej Integration of Java and C++ Federations in M&S HLA Simulations

Integration of Java and C++ Federations in M&S HLA Simulations

Masarykova univerzita v Brně

Vedúci práce

Gotthard Petr

O projekte

Unčík Maroš Kolaboratívne poznámkovanie textu vo výučbovom systéme

Kolaboratívne poznámkovanie textu vo výučbovom systéme

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedúci práce

Bieliková Mária

O projekte

Holub Michal Prispôsobovanie navigácie vo webovom sídle na základe správania sa používateľov

Prispôsobovanie navigácie vo webovom sídle na základe správania sa používateľov

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedúci práce

Bieliková Mária

O projekte

Davidovič Štepán Simple Data Storage

Simple Data Storage

České vysoké učení technické v Praze

Vedúci práce

Valenta Michal

O projekte

Poulíček Zbyněk Víceuživatelská mapová aplikace pro kapesní zařízení

Víceuživatelská mapová aplikace pro kapesní zařízení

Vysoké učení technické v Brně

Vedúci práce

Herout Adam

O projekte

Šimko Jakub Zeefektívnenie vyhľadávania prostredníctvom grafov a modelu používateľa

Zeefektívnenie vyhľadávania prostredníctvom grafov a modelu používateľa

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedúci práce

Tvarožek Michal

O projekte

Semifinalisti