Galéria najlepších 2014

1. miesto

Analýza dopravy z videa

Autor práce

Jakub Sochor
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Adam Herout

O projekte

2. miesto

Výpočet a vizualizace dutin ve velkých modelech molekul

Autor práce

Lukáš Jirkovský
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedúci práce

Ivana Kolingerová

3. miesto

Skupinové odporúčanie pre inteligentnú televíziu

Autor práce

Ondrej Kaššák
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedúci práce

Michal Kompan

O projekte

Ďalší finalisti ročníka 2014

Miroslav Klimoš Algoritmická analýza her se skrytými kódy

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedúci práce

Antonín Kučera

O projekte

Andrea Fuksová Efektivní relační strojové učení s využitím omezeného nejmenšího společného zobecnění

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedúci práce

Ondřej Kuželka

O projekte

Luboš Krčál Incremental Clustering-Based Compression

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Jan Holub

O projekte

Tomáš Grošup Vícemodelový přístup pro efektivní multimediální exploraci

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedúci práce

Jakub Lokoc

O projekte

Daniel Václavik Využitie SVM na klasifikáciu znakov získaných z evidenčných čísel vozidiel

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Vedúci práce

Peter Tarábek

O projekte

Semifinalisti