Year 2012

Dynamické rozpoznávání scény pro navigaci mobilního robotu

Author: Mikšík Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Supervisor: Žalud Luděk
About project: Abstract Thesis

Scalable Multifunctional Indoor Scaning System

Author: Kovačovský Tomáš
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Supervisor: Žižka Ján
About project: Abstract Thesis

Metody konstrukce trénovací množiny

Author: Borovička Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií
Supervisor: Kordík Pavel
About project: Abstract Thesis