Ročník 2014

Analýza dopravy z videa

Autor práce: Jakub Sochor
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
Vedúci práce: Adam Herout
O projekte: Leták Diplomová práca

Výpočet a vizualizace dutin ve velkých modelech molekul

Autor práce: Lukáš Jirkovský
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
Vedúci práce: Ivana Kolingerová
O projekte: Leták Diplomová práca

Skupinové odporúčanie pre inteligentnú televíziu

Autor práce: Ondrej Kaššák
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
Vedúci práce: Michal Kompan
O projekte: Leták Diplomová práca