Mapování Internetu – Modelování Interakcí Entit v Komplexních Heterogenních Sítích

Autor práce: Šimon Mandlík
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Pevný, Ph.D.
O projektu: Leták Diplomová práce

Splniteľnosť DQBF použitím binárnych rozhodovacích diagramov

Autor práce: Juraj Síč
Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta informatiky
Vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.
O projektu: Leták Diplomová práce

Automatické generovanie planimetrických úloh Matematickej olympiády

Autor práce: Patrik Bak
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Vedoucí práce: Prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
O projektu: Leták Diplomová práce

Cena veřejnosti 2020

Cena široké veřejnosti udělovaná finalistům prostřednictvím veřejného hlasování na stránkách soutěže.

Prípadové usudzovanie pri diagnostike kardiovaskulárnych ochorení

Autor práce: Zuzana Tocimáková
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vedoucí práce: prof. Ing. Ján Paralič, PhD.
O projektu: Leták Diplomová práce

Další finalisté ročníku 2020

Rozpoznávanie giest pomocou viacerých akcelerometrov

Autor práce: Matej Králik
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Vedoucí práce: Mgr. Vladimír Boža, PhD.
O projektu: Leták Diplomová práce

Modulární a rozšiřitelný nástroj pro lokalizaci softwarových chyb

Autor práce: Petr Nevyhoštěný
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií
Vedoucí práce: Ing. Petr Máj
O projektu: Leták Diplomová práce

Návrh hashovacího algoritmu pro biometrický podpis uživatele

Autor práce: František Pártl
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
Vedoucí práce: Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.
O projektu: Leták Diplomová práce

Počítačem podporovaná syntéza pravděpodobnostních modelů

Autor práce: Roman Andriushchenko
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
Vedoucí práce: RNDr. Milan Češka, Ph.D.
O projektu: Leták Diplomová práce

Ověřování identity uživatele založené na behaviorálních charakteristikách

Autor práce: Karolína Kuchyňová
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Vedoucí práce: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
O projektu: Leták Diplomová práce

Analýza vícevariačních sítí

Autor práce: Tomáš Anlauf
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vedoucí práce: doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.
O projektu: Leták Diplomová práce

Prípadové usudzovanie pri diagnostike kardiovaskulárnych ochorení

Autor práce: Zuzana Tocimáková
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vedoucí práce: prof. Ing. Ján Paralič, PhD.
O projektu: Leták Diplomová práce

Semifinalisté a ostatní účastníci

Aplikácia strojového učenia založená na učení posilňovaním pre vybraný problém

Autor práce: Miloš Foltán
Žilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky
Vedoucí práce: Ing. Lukáš Falát, PhD.
O projektu: Leták Diplomová práce

Analýza propojenosti DBpedie s využitím sémantiky entit

Autor práce: David Fuchs
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
Vedoucí práce: prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
O projektu: Leták Diplomová práce

Analýza a identifikace lokálních struktur DNA

Autor práce: Ján Havlík
Mendelova univerzita Brno, Provozně ekonomická fakulta
Vedoucí práce: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc
O projektu: Leták Diplomová práce

Genová regulace v Clostridium beijerinckii NRRL B-598

Autor práce: Jana Schwarzerová
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Vedoucí práce: Mgr. Ing. Karel Sedlář Ph.D.
O projektu: Leták Diplomová práce