Absolutní vítěz a finalisté
IT SPY 2017

Využití přibližné ekvivalence při návrhu přibližných obvodů

Autor práce: Jiří Matyáš
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
Vedoucí práce: RNDr. Milan Češka, Ph.D.
O projektu: Leták Diplomová práce

Odporúčanie nových otázok v online komunitách študentov

Autor práce: Jakub Mačina
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
Vedoucí práce: Ing. Ivan Srba, PhD.
O projektu: Leták Diplomová práce

Využívání příležitostí na sázkařských trzích pomocí strojového učení

Autor práce: Ondřej Hubáček
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Vedoucí práce: Ing. Gustav Šourek
O projektu: Leták Diplomová práce

Cena společnosti SAP za přínos v oblasti podnikových informačních systémů roku 2017

OLAP Recommender: Supporting Navigation in Data Cubes Using Association Rule Mining

Autor práce: Bohuslav Koukal
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
Vedoucí práce: Ing. David Chudán, Ph.D.
O projektu: Leták Diplomová práce

Cena odborných novinářů 2017

Cena udělovaná formou anonymní ankety panelem IT, technologických, businessových a marketingových novinářů

Analýza botnetov pomocou honeypotov

Autor práce: Tomáš Bajtoš
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Vedoucí práce: RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.
O projektu: Leták Diplomová práce

Cena veřejnosti 2017

Cena široké veřejnosti udělovaná finalistům prostřednictvím veřejného hlasování na stránkách soutěže.

Automatizácia a vývoj metód pre rozpoznávanie cunami vĺn v pozorovaniach MINI-EUSO experimentu

Autor práce: Ondrej Matija
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Genči, PhD.
O projektu: Leták Diplomová práce

Další finalisté ročníku 2017

Analýza pohybu osob založená na zpracování obrazu

Autor práce: Robin Antonič
Mendelova univerzita Brno, Provozně ekonomická fakulta
Vedoucí práce: Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
O projektu: Leták Diplomová práce

Paralelní syntéza parametrů z formulí hybridní logiky HUCTL

Autor práce: Samuel Pastva
Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta informatiky
Vedoucí práce: prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.
O projektu: Leták Diplomová práce

Rozšíření systému NEMEA pro nasazení v distribuovaném prostředí

Autor práce: Marek Švepeš
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Čejka
O projektu: Leták Diplomová práce

Semifinalisté a ostatní účastníci ročníku 2017

Pokročilé vyhledávání v datech ze zpravodajských portálů

Autor práce: Pavel Přibáň
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Steinberger, Ph.D.
O projektu: Leták Diplomová práce

Vyhľadávanie v databáze l’udí reprezentovaných kostrou

Autor práce: Michal Sejč
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Vedoucí práce: Mgr. Andrej Mihálik, PhD.
O projektu: Leták Diplomová práce

Bezpečnosť mobilných zariadení

Autor práce: Jan Francisti
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied
Vedoucí práce: PaedDr. Peter Švec, Ph.D.
O projektu: Leták Diplomová práce

Hejnový malware

Autor práce: Lubomír Sikora
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vedoucí práce: prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
O projektu: Leták Diplomová práce

Systém pro analýzu dat operátorů a obráběcích strojů ve strojírenské výrobě

Autor práce: Roman Sucháček
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Vedoucí práce: Ing. Radek Vala, Ph.D.
O projektu: Leták Diplomová práce