Year 2011

Personalizované odporúčanie a meranie fyzickej aktivity v rámci systému pre zvýšenie kvality života

Author: Bielik Pavol
Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Supervisor: Barla Michal
About project: Abstract

WebGL Earth

Author: Sloup Petr
Masarykova Univerzita v Brně,
Supervisor: Přidal Petr
About project: Abstract

Verification of Authenticity of Stamps in Documents

Author: Micenková Barbora
Vysoké učení technické v Brně,
Supervisor: Herout Adam
About project: Abstract