Využití přibližné ekvivalence při návrhu přibližných obvodů

Autor práce

Jiří Matyáš
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

RNDr. Milan Češka, Ph.D.

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci