Využití přibližné ekvivalence při návrhu přibližných obvodů

Využití přibližné ekvivalence při návrhu přibližných obvodů

Author

Jiří Matyáš
Brno University of Technology, Fakulta informačních technologií

Supervisor

RNDr. Milan Češka, Ph.D.

About the project

Year

2017

Share