Využití přibližné ekvivalence při návrhu přibližných obvodů

Author

Jiří Matyáš
Fakulta informačních technologií, Faculty of Information Technology

Supervisor

RNDr. Milan Češka, Ph.D.

About the project

Year

2017

Share