Využití přibližné ekvivalence při návrhu přibližných obvodů

Autor práce

Jiří Matyáš
Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

RNDr. Milan Češka, Ph.D.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu