Zobecněné problémy se směrováním se souvislými sousedstvími

Autor práce:

Jindřiška Deckerová
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce:

doc. Ing. Jan Faigl, PhD.

Sdílet tuto práci: