Generalized Routing Problems with Continuous Neighborhoods

Author:

Jindřiška Deckerová
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Supervisor:

doc. Ing. Jan Faigl, PhD.

About project:

Share: