Zobecněné problémy se směrováním se souvislými sousedstvími

Autor práce

Jindřiška Deckerová

Vedúci práce

doc. Ing. Jan Faigl, PhD.

O projekte

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu