Zvyšovanie vyspelosti procesov testovania v agilných projektoch – kvalitatívny empirický výskum

Zvyšovanie vyspelosti procesov testovania v agilných projektoch – kvalitatívny empirický výskum

Autor práce

Martin Homola
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Ing. et Ing. Michal Doležel, Ph.D.

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci