Zvyšovanie vyspelosti procesov testovania v agilných projektoch – kvalitatívny empirický výskum

Zvyšovanie vyspelosti procesov testovania v agilných projektoch – kvalitatívny empirický výskum

Autor práce

Martin Homola

Vedúci práce

Ing. et Ing. Michal Doležel, Ph.D.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu