Zvyšovanie vyspelosti procesov testovania v agilných projektoch – kvalitatívny empirický výskum

Zvyšovanie vyspelosti procesov testovania v agilných projektoch – kvalitatívny empirický výskum

Author

Martin Homola

Supervisor

Ing. et Ing. Michal Doležel, Ph.D.

About the project

Year

2017

Share