Vytvorenie mikroskopického modelu pohybu entít na schodiskách v simulačnom nástroji pohybu chodcov PedSim

Vytvorenie mikroskopického modelu pohybu entít na schodiskách v simulačnom nástroji pohybu chodcov PedSim

Autor práce

Peter Kvasňovský
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Michal Varga, PhD.

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci