Vytvorenie mikroskopického modelu pohybu entít na schodiskách v simulačnom nástroji pohybu chodcov PedSim

Vytvorenie mikroskopického modelu pohybu entít na schodiskách v simulačnom nástroji pohybu chodcov PedSim

Author

Peter Kvasňovský
University of Žilina, Faculty of Management Science and Informatics

Supervisor

Ing. Michal Varga, PhD.

About the project

Year

2017

Share