Vytvorenie mikroskopického modelu pohybu entít na schodiskách v simulačnom nástroji pohybu chodcov PedSim

Vytvorenie mikroskopického modelu pohybu entít na schodiskách v simulačnom nástroji pohybu chodcov PedSim

Autor práce

Peter Kvasňovský

Vedúci práce

Ing. Michal Varga, PhD.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu