Vizualizácia algoritmov pre odstraňovanie nepoužívaných objektov v JRE

Vizualizácia algoritmov pre odstraňovanie nepoužívaných objektov v JRE

Autor práce

Škurla Martin
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Samuelis Ladislav

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci