Vizualizácia algoritmov pre odstraňovanie nepoužívaných objektov v JRE

Vizualizácia algoritmov pre odstraňovanie nepoužívaných objektov v JRE

Author

Škurla Martin
Technical University of Košice, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Supervisor

Samuelis Ladislav

About the project

Year

2012

Share