Tvorba automatizovaného workflow pre podporu prevádzky Cisco Unified Communication

Tvorba automatizovaného workflow pre podporu prevádzky Cisco Unified Communication

Autor práce

Dávid Pavelka
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky

Vedoucí práce

PaedDr. Martin Magdin, PhD.

O projektu

Ročník

2019

Sdílet tuto práci