Tvorba automatizovaného workflow pre podporu prevádzky Cisco Unified Communication

Tvorba automatizovaného workflow pre podporu prevádzky Cisco Unified Communication

Autor práce

Dávid Pavelka
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Vedúci práce

PaedDr. Martin Magdin, PhD.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu