Technológia softvérovo-definovaných sietí a výučba KIS

Technológia softvérovo-definovaných sietí a výučba KIS

Autor práce

Zdenko Holeša
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci